60 procent av alla libaneser vill emigrera

Majoriteten av dem kommer från den kristna minoriteten, menar kyrkoledare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Även om det inte råder någon konflikt i Libanon, så påverkas landet av att vara granne med Syrien. Libanon har tagit emot många syriska flyktingar, och om libaneserna själva fick välja så skulle många av dem lämna sitt eget hemland.

- Enligt en ny undersökning så funderar 60 procent av libaneserna på att emigrera, och 35 procent väntar på besked om visum.

Så löd den grekisk-melkitiske patriarken Gregorius III:s ord, då han höll ett öppningstal för kyrkans årliga synod, enligt den katolska tidningen Fides. Han menade också att majoriteten av dem som önskar lämna landet är kristna.

- Om så är fallet för Libanon, vad ska då hända med länder som är mindre stabila, undrade patriarken, som önskade ett stopp på "blödningen", det vill säga migrationen av kristna från området.

När kolonialmakterna en gång i tiden ritade upp gränserna för Mellanöstern var det tänkt att Libanon skulle bli ett kristet land. Så blev det aldrig, och den kristna andelen av befolkningen har stadigt sjunkit. I ett Mellanöstern där kristna i flera länder flyr undan terror och förföljelse ses dock Libanon som ett i sammanhanget stabilt land. Men inte tillräckligt stabilt för att kristna önskar stanna kvar, om vi får tro den grekisk-melkitiske patriarken.

Annons
Annons