ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
Sök
ANNONS
ANNONS
Cxense Display

Dagens jubileumsturné kom till Ö-vik

Nu har också Örnsköldsviksborna fått vara med och fira att Dagen fyller 70 år.

ANNONS
ANNONS
Cxense Display

Gudstjänsten i pingstkyrkan var välbesökt och jubileumstårtorna hade en strykande åtgång vid kyrkkaffet, där många av samtalen handlade om minnen förknippade med tidningen.

Predikant var Ulrik Josefsson, ansvarig för Akademin för ledarskap och teologi (ALT). Han utgick från Lukas skildring av hur Jesus vid sitt besök i Nasarets synagoga läser ur Jesaja bok om att ge ett glädjebud till de fattiga och frihet till förtryckta. Det blev ett både uppmuntrande och uppfordrande budskap om vilken roll enskilda kristna och församlingen har att fylla i vår tid.

Tre medlemmar av familjen Klinth, Camilla och Stefan samt dottern Agnes, svarade för sång och musik av högsta klass.

Dagen representerades av opinionsredaktör Elisabeth Sandlund som i sin hälsning till församlingen anknöt till ett avsnitt i programförklaringen från 1 november 1945: "Tidningen ämnar inte intaga den klandersjukes attityd, men icke desto mindre vill den behandla brännande frågor i ljuset av kristet sanningskrav samt vara en klar protest mot synden och det onda i världen."

ANNONSE
ANNONSE

Gudstjänsten i pingstkyrkan var välbesökt och jubileumstårtorna hade en strykande åtgång vid kyrkkaffet, där många av samtalen handlade om minnen förknippade med tidningen.

Predikant var Ulrik Josefsson, ansvarig för Akademin för ledarskap och teologi (ALT). Han utgick från Lukas skildring av hur Jesus vid sitt besök i Nasarets synagoga läser ur Jesaja bok om att ge ett glädjebud till de fattiga och frihet till förtryckta. Det blev ett både uppmuntrande och uppfordrande budskap om vilken roll enskilda kristna och församlingen har att fylla i vår tid.

Tre medlemmar av familjen Klinth, Camilla och Stefan samt dottern Agnes, svarade för sång och musik av högsta klass.

Dagen representerades av opinionsredaktör Elisabeth Sandlund som i sin hälsning till församlingen anknöt till ett avsnitt i programförklaringen från 1 november 1945: "Tidningen ämnar inte intaga den klandersjukes attityd, men icke desto mindre vill den behandla brännande frågor i ljuset av kristet sanningskrav samt vara en klar protest mot synden och det onda i världen."

ANNONSE
ANNONSE