ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
Sök
ANNONS
ANNONS
Cxense Display

Därför behövs Dagen

Femton personer från samhälle och kyrka om vad Dagen betyder som tidning.

ANNONS
ANNONS
Cxense Display

57590.jpgAnnika Hagström, journalist och författare, Stockholm.

– Därför att Dagen har en egen röst i vår mediala värld.

– Mångfald behövs där inte sällan enfalden regerar.

59640.jpgEbba Busch Thor, 
partiledare för Kristdemokraterna.

– Det är en viktig röst i svenskt nyhetsflöde som ofta kommer med ett lite annat perspektiv på dagsaktuella frågor. Det är viktigt att den bredden och mångfalden finns i Nyhetssverige. Jag vet att Dagen är en av få papperstidningar som ökar i upplaga, att Dagen efterfrågas mer talar sitt tydliga språk.

59641.jpgBjörn Cedersjö, direktor Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle, Sveriges kristna råd, Örebro.

– Dagen speglar mer än andra dagstidningar vad som händer i kyrkorna i Sverige och utomlands. Man lyfter också ofta intressanta perspektiv på aktuella frågor.

 

59643.jpgDan Svanell, rådgivare och konsult, Stockholm.

– Dagen har under åren bidragit till att sätta viktiga politiska frågor på kartan. Frågor som varit av stort intresse för Folkrörelsesverige. Utan Dagen hade risken varit stor att dessa frågor inte funnit politikernas sökarljus.

59642.jpgStefan Holmström, 
missionsdirektor EFS.

– Dagen är den främsta och bästa kanalen för att få veta vad som sker inom kristenheten. Och att i gränslandet mellan samhälle och den kristna världen bevaka och granska det som sker. Det är till hjälp för mig att få information om vad som händer.

– Det är en balansgång att dels svara upp mot sina huvudmän, dels vara journalistiskt oberoende – det gör Dagen jättebra! Även att belysa allmänna frågor som hjälper mig att tänka till kring sambandet mellan evangelium och samhälle gör Dagen jättebra.

59644.jpgMarie Willermark, ledare för Frälsningsarmén i Sverige.

– Dagen är en viktig tidning som är bra på att fånga upp aktuella samhällsfrågor och se på dessa ur ett kristet perspektiv. Det är viktigt att det finns denna typ av plats för samtal och debatt som är förhållandevis neutral, alltså att den inte är kopplad till ett specifikt samfund.

– Jag uppskattar att läsa om ett kristet förhållningssätt på saker och ting, om etiska frågor och om hur man omsätter bibeltolkning i praktiken. Det är bra att få lyssna till varandra, både i debattform och som enskilda berättelser i nyhetsartiklar. Det är också uppmuntrande att få hänga med i vad som händer i kyrkorna.

59646.jpgPer Olov Enquist, författare, bland annat till ”Lewis resa” som utkom 2001, Stockholm.

– Lewi Pethrus tidning förtjänar ett långt liv och den har alltid haft en plats i mitt hjärta.

 

 

58676.jpgSten-Gunnar Hedin, tidigare ordförande i Dagenstyrelsen.

– Dagen behövs för mångfaldens skull. Det finns ingen demokrati om bara en ideologi dominerar våra medier. Och det finns inga objektiva nyheter, det som presenteras är valda berättelser. Dagens ”berättelser” i kyrkliga eller samhälleliga frågor syresätter ofta min tanke som ibland förtvivlat kippar efter frisk luft i en, alltför ofta, ensidig nyhetsrapportering.

59648.jpgAlice Bah Kuhnke, kulturminister med ansvar för samfundsfrågor.

– Dagen behövs för att vi behöver mångfald av röster och perspektiv.

 

 

59647.jpgChrister Sturmark, ordförande för Humanisterna.

– Jag läser Dagen för att jag tycker att det är en klar, tydlig och journalistiskt hederlig röst. Det är en tidning som behövs.

– Framför allt tycker jag att Dagen gör ett bra jobb under Almedalsveckan, med ett smart varumärke med (G) som i Gud, och med många bra seminarier.

59649.jpgJosefine Arenius, projektledare och föreläsare.

– I en tid då vi ”gillar”, länkar och kastar ur oss åsikter i ett allt snabbare tempo behöver vi Dagens skärpa, analys och möjlighet till eftertanke. Både för vårt eget liv men också för att föra kloka samtal i de större rummen. Dagen är en plattform för möten mellan människor, mellan våra samfund och mellan kyrkan och samhället som inga andra medier hanterar. Dagen har en livsviktig uppgift!

50184.jpgAndreas Nielsen, pastor i Hillsong Church Stockholm.

– Dagen behövs för att den har potential att vara en viktig röst i vårt samhälle som berättar om allt det fantastiska som Gud gör och som inte andra tidningar kommer att berätta om.

59650.jpgElon Svanell, pastor, tidigare Dagenanställd.

– Under mina 60 år som pastor har jag upplevt Dagen som nödvändig både för att hålla mig ajour med det som händer i kristenheten men även med vad som händer i andra länder. Än i dag betyder den oerhört mycket för mig.

– I debatter vet man att Dagen alltid är ärlig och uppriktig, och det gör mig glad att få rekommendera den.

57499.jpgMicael Grenholm, kristen aktivist och teologistuderande.

– Dagen ger en bra bild av både Guds rike och det världsliga samhället, och kan med profetisk skärpa kommentera det omgivande samhället med ett evangeliskt budskap. Min favorittidning alla dagar.

59654.jpgAntje Jackelén, ärkebiskop.

– Ett demokratiskt samhälle är beroende av god journalistik, kunnig bevakning och levande debatt. Detta gäller också religion och trosfrågor, där det finns ett stort allmänintresse, samtidigt som kunskapen på sina håll är låg. Dagens bidrag till bildning och granskning är angeläget. Jag upplever att Dagen är duktig på digitala och sociala medier och att tidningen med sin ekumeniska profil fyller en viktig funktion för svensk kristenhet.

ANNONSE
ANNONSE

57590.jpgAnnika Hagström, journalist och författare, Stockholm.

– Därför att Dagen har en egen röst i vår mediala värld.

– Mångfald behövs där inte sällan enfalden regerar.

59640.jpgEbba Busch Thor, 
partiledare för Kristdemokraterna.

– Det är en viktig röst i svenskt nyhetsflöde som ofta kommer med ett lite annat perspektiv på dagsaktuella frågor. Det är viktigt att den bredden och mångfalden finns i Nyhetssverige. Jag vet att Dagen är en av få papperstidningar som ökar i upplaga, att Dagen efterfrågas mer talar sitt tydliga språk.

59641.jpgBjörn Cedersjö, direktor Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle, Sveriges kristna råd, Örebro.

– Dagen speglar mer än andra dagstidningar vad som händer i kyrkorna i Sverige och utomlands. Man lyfter också ofta intressanta perspektiv på aktuella frågor.

 

59643.jpgDan Svanell, rådgivare och konsult, Stockholm.

– Dagen har under åren bidragit till att sätta viktiga politiska frågor på kartan. Frågor som varit av stort intresse för Folkrörelsesverige. Utan Dagen hade risken varit stor att dessa frågor inte funnit politikernas sökarljus.

59642.jpgStefan Holmström, 
missionsdirektor EFS.

– Dagen är den främsta och bästa kanalen för att få veta vad som sker inom kristenheten. Och att i gränslandet mellan samhälle och den kristna världen bevaka och granska det som sker. Det är till hjälp för mig att få information om vad som händer.

– Det är en balansgång att dels svara upp mot sina huvudmän, dels vara journalistiskt oberoende – det gör Dagen jättebra! Även att belysa allmänna frågor som hjälper mig att tänka till kring sambandet mellan evangelium och samhälle gör Dagen jättebra.

59644.jpgMarie Willermark, ledare för Frälsningsarmén i Sverige.

– Dagen är en viktig tidning som är bra på att fånga upp aktuella samhällsfrågor och se på dessa ur ett kristet perspektiv. Det är viktigt att det finns denna typ av plats för samtal och debatt som är förhållandevis neutral, alltså att den inte är kopplad till ett specifikt samfund.

– Jag uppskattar att läsa om ett kristet förhållningssätt på saker och ting, om etiska frågor och om hur man omsätter bibeltolkning i praktiken. Det är bra att få lyssna till varandra, både i debattform och som enskilda berättelser i nyhetsartiklar. Det är också uppmuntrande att få hänga med i vad som händer i kyrkorna.

59646.jpgPer Olov Enquist, författare, bland annat till ”Lewis resa” som utkom 2001, Stockholm.

– Lewi Pethrus tidning förtjänar ett långt liv och den har alltid haft en plats i mitt hjärta.

 

 

58676.jpgSten-Gunnar Hedin, tidigare ordförande i Dagenstyrelsen.

– Dagen behövs för mångfaldens skull. Det finns ingen demokrati om bara en ideologi dominerar våra medier. Och det finns inga objektiva nyheter, det som presenteras är valda berättelser. Dagens ”berättelser” i kyrkliga eller samhälleliga frågor syresätter ofta min tanke som ibland förtvivlat kippar efter frisk luft i en, alltför ofta, ensidig nyhetsrapportering.

59648.jpgAlice Bah Kuhnke, kulturminister med ansvar för samfundsfrågor.

– Dagen behövs för att vi behöver mångfald av röster och perspektiv.

 

 

59647.jpgChrister Sturmark, ordförande för Humanisterna.

– Jag läser Dagen för att jag tycker att det är en klar, tydlig och journalistiskt hederlig röst. Det är en tidning som behövs.

– Framför allt tycker jag att Dagen gör ett bra jobb under Almedalsveckan, med ett smart varumärke med (G) som i Gud, och med många bra seminarier.

59649.jpgJosefine Arenius, projektledare och föreläsare.

– I en tid då vi ”gillar”, länkar och kastar ur oss åsikter i ett allt snabbare tempo behöver vi Dagens skärpa, analys och möjlighet till eftertanke. Både för vårt eget liv men också för att föra kloka samtal i de större rummen. Dagen är en plattform för möten mellan människor, mellan våra samfund och mellan kyrkan och samhället som inga andra medier hanterar. Dagen har en livsviktig uppgift!

50184.jpgAndreas Nielsen, pastor i Hillsong Church Stockholm.

– Dagen behövs för att den har potential att vara en viktig röst i vårt samhälle som berättar om allt det fantastiska som Gud gör och som inte andra tidningar kommer att berätta om.

59650.jpgElon Svanell, pastor, tidigare Dagenanställd.

– Under mina 60 år som pastor har jag upplevt Dagen som nödvändig både för att hålla mig ajour med det som händer i kristenheten men även med vad som händer i andra länder. Än i dag betyder den oerhört mycket för mig.

– I debatter vet man att Dagen alltid är ärlig och uppriktig, och det gör mig glad att få rekommendera den.

57499.jpgMicael Grenholm, kristen aktivist och teologistuderande.

– Dagen ger en bra bild av både Guds rike och det världsliga samhället, och kan med profetisk skärpa kommentera det omgivande samhället med ett evangeliskt budskap. Min favorittidning alla dagar.

59654.jpgAntje Jackelén, ärkebiskop.

– Ett demokratiskt samhälle är beroende av god journalistik, kunnig bevakning och levande debatt. Detta gäller också religion och trosfrågor, där det finns ett stort allmänintresse, samtidigt som kunskapen på sina håll är låg. Dagens bidrag till bildning och granskning är angeläget. Jag upplever att Dagen är duktig på digitala och sociala medier och att tidningen med sin ekumeniska profil fyller en viktig funktion för svensk kristenhet.

ANNONSE
ANNONSE

Ämnesord

KOMMENTARER

ANNONSE
ANNONSE