ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
Sök
ANNONS
ANNONS
Cxense Display

Tidslinje: Dagen genom åren

ANNONS
ANNONS
Cxense Display

1945 (1 november) kom Dagen ut med sitt första nummer. Redaktionen låg i tidningskvarteren vid Klara Västra Kyrkogata i Stockholm. Tidningens grundare och chefredaktör var pastor Lewi Pethrus. Pingströrelsen, som han också grundade, skulle ha en daglig tidning, ansåg LP. Bara någon månad senare var startkapitalet slut. Direktör Karl G Ottosson räddade då Dagens existens genom att i praktiken ta över ägarskapet till tidningen och satsa vinsterna från sin verksamhet inom tekobranschen på dess fortlevnad.

1947 bytte Dagen tryckeri från Örebro till det egna tryckeriet AB Godvil i Stockholm. Samma år gick flytten till en egen fastighet, på Surbrunnsgatan 42 i Stockholm.

1961 var Dagen åter i svår ekonomisk kris. Lewi Pethrus lyckades få ett stort antal pingstförsamlingar att köpa aktier i Tidnings AB Dagen. Tidningen blev då formellt pingströrelsens tidning och Sven Lindahl blev vd. Den ekonomiska krisen bestod och fiskgrossisten Sverre Larsson i Marstrand satte igång en riksomfattande gåvobrevsaktion. Han anställdes som tidningens nye vd 1964.

1965 anställdes Olof Djurfeldt, fil lic och Afrikamissionär, som Dagens andreredaktör och blev den som ledde redaktionens praktiska arbete.

1968 tillträdde Per Östlin som redaktionschef. Han låg bakom den ansiktslyftning som tidningen fick 15 oktober 1968, då man gick över till tabloidformat. Nu flyttade också trycket tillbaka till Örebro.

1971 betalades det statliga presstödet ut till Dagen för första gången, vilket haft stor betydelse för Dagens överlevnad.

1974 (4 september) avled Lewi Pethrus, Dagens självklara centralgestalt och tidningens chefredaktör under 29 år. Därmed tystnade en röst som uppmärksammats långt utanför Sveriges gränser. Olof Djurfeldt utsågs till efterträdare.

1976 övergick Tryckcentralen i Örebro till offset-tekniken. Trycket blev bättre, texternas mer lättlästa och bilderna klarare.

1977 invigdes Dagenhuset, ett eget mediehus i sex våningar på Stora Essingen i Stockholm.

1985 tillträdde Expressen-journalisten Arne Winerdal, 33, som ny chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagen. Åren 1985–1992 hade tidningen två chefredaktörer, Winerdal för hela tidningen och Olof Djurfeldt för ledare och kultur. En gemensam programförklaring skrevs.

1988 utkom det första numret av Dagen som taltidning. I dag kan synskadade och andra med svårighet att läsa tryckt text få tidningen uppläst via talsyntes.

1991 bytte Dagen tryckeri från Tryckcentralen – Evangeliipress i Örebro till VLT Press i Västerås, där Dagen trycktes till och med december 2000.

1993 genomgick tidningen en redesign med nytt koncept som skapades av bland annat tidningsmakaren Bertil Torekull. Tidningen delades upp i två delar, Allmänt och Kristet.

1995 vid Dagens 50-årsjubileum tillträdde Agne Furingsten som ny vd för tidningen Dagen och Dagengruppen. Han blev även ansvarig utgivare. Redaktionschef blev Torbjörn Freij.

1996 övergick Dagengruppens vd Sverre Larsson till att bli arbetande styrelseordförande. Under hans ledarskap hade företaget utvecklats till koncernen Dagengruppen med bland annat tidningshus, bokförlag, skivbolag, radiobolaget Ibra och tv-företaget TV-Inter, ”pingstbanken” Samspar och Mössebergs kurort.

1996 gick Olof Djurfeldt i pension. Han hade under sina 31 år på tidningen starkt engagerat sig i kampen mot aborter, mot drogmissbruk och i en rad andra moralfrågor.

1996 publicerades det sista ortsnumret. Under närmare 50 år hade Dagen besökt olika städer och större orter och skildrat bland annat församlingslivet där. Tidningen delades sedan ut till alla hushåll på denna ort, vilket lockade lokala annonsörer. Totalt gjordes cirka 5 000 ortsnummer.

1997 anställdes Daniel Grahn som tidningens chefredaktör. Norska Vårt land blev ny stor ägare vid sidan av Dagengruppen. Evangeliska frikyrkan och Svenska alliansmissionen gick in som mindre delägare. Ett nytt koncept med Lausannedeklarationen som ekumenisk värdegrund arbetades fram.

1999 genomfördes den största förändringen i tidningens historia. Dagen, som varit pingströrelsens tidning sedan 1945, blev Nya Dagen och Veckomagasinet Petrus blev bilaga i Dagen. Ordförande var Sten-Gunnar Hedin och Hasse Boström anställdes som redaktionschef.

2000 anställdes PeO Larsson som vd för Tidnings AB Nya Dagen.

2000 startade Dagen sin första hemsida, Dagen.com. Projektledare var Hasse Boström.

2000 anställdes Expressenredaktören Michael Jonsson som ny redaktionschef. Han ledde ett förändringsarbete på redaktionen.

2002 tog Dagen över utgivningen av Läkarmissionens tidning Svenska Journalen som blev ett månadsmagasin i Dagen. Den prisades året därpå av branschorganisationen SND för bästa svenska redesign.

2003 kunde man konstatera att Dagen ökade mest i svensk dagspress, + 8,5 procent – den största upplageökningen i tidningens historia. Samma år flyttade redaktionen efter 26 år i Dagenhuset till nya lokaler vid Telefonplan i södra Stockholm.

2004 återgick tidningen till att enbart heta Dagen och fick en redaktionell ansiktslyftning. Nu blev det också möjligt att få fyrfärg genom hela tidningen.

2004 startade Dagen ungdomstidningen Gyro som tre år senare bytte namn till Ikon i samband med att den slogs samman med Alliansmissionens Ung tro. Tidningen lades ned 2013.

2004 köpte Dagen tidningen Trons Värld. Tidningen fortsatte att vara en fristående tidning med egen styrelse och eldsjälen Krister Holmström som chefredaktör de första åren innan Kerstin Doyle tog över. Tidningen lades ner 2009.

2004 startade Dagens rosa sidor, Arbetsdagen, som handlade om arbete och näringsliv ur kristen synvinkel. Projektledare var Siewert Öholm.

2007 blev Elisabeth Sandlund chefredaktör. Hon kom närmast från Kyrkans Tidning. Ingvar Andersson efterträdde PeO Larsson som vd. Magasinet Petrus lades ner som självständig produkt men mycket av innehållet togs till vara i Svenska Journalen.

2008 bildades Swedmedia, med visionen att skapa ett skandinaviskt kristet mediehus. Bokförlaget Libris togs in i den nybildade koncernen och Svenska baptistsamfundet tillkom som ägare.

2010 tog norska Mentor Medier, som funnits med bland Dagens ägare sedan 1998, över Swedmedia. De tidigare svenska ägarna till Swedmedia blev delägare i det norska moderbolaget Mentor Medier. Daniel Grahn återkom i rollen som publisher, det vill säga både vd och chefredaktör. Dagens opinionsredaktör Thomas Österberg blev redaktionschef och efterträddes av Elisabeth Sandlund. Dagen lämnade Telefonplan för att flytta in i Pressens hus i Stockholms innerstad.

2010 lanserades månadsmagasinet "du&jag" med fokus på familj och relationer i samarbete mellan Dagen och Pingst FFS. I mars 2012 lades bilagan ner av ekonomiska skäl.

2011 fick Dagen åter ny design och nya avdelningar, ett arbete som leddes av utvecklingsredaktör Ann Jonsson. Ett halvår senare utvecklades även fredagstidningen.

2012 lanserades HelgDagen, extra fredagssatsning med mera läsning.

2012 fick Dagen.se ny design och nytt koncept med mer material att läsa och en betallösning som lanserades i november samma år, den fick namnet ”Pärleporten”.

2013 lanserades en ny mobilsajt som snabbt ökade trafiken till Dagens artiklar.

2013 tog Felicia Ferreira över ansvaret som chefredaktör och vd. Nu startade en omfattande omställning på tidningen för att möta den växande digitaliseringen. Ann Jonsson blev chef för digitala medier.

2014 utvecklades en ny responsiv webbsida, poddradio och webb-tv. Ett åtgärdsprogram för digital omställning på redaktion och marknad sjösattes.

2015 stod det klart att Dagen föregående år ökat sin upplaga för tredje året i rad och därmed är en av få dagstidningar som går mot branschtrenden.

2015 (24 februari) lanserades Dagens första app för läsning av digitaltidningen. De unika besökarna på Dagen.se fortsatte att öka kraftigt och sociala medier spelade en allt större roll för trafiken. Antalet unika besökare per vecka har fördubblats på två år, från 30 000 år 2013 till i snitt 60 000.

2015 (29 maj) lanserades Dagens egen webbtv-kanal som också sänder externa kristna program med olika samarbetspartners.

2015 (september) startade Dagen ytterligare ett poddprogram, denna gång om teologi och böcker.

2015 (1 november) fyller Dagen 70 år och firar detta med att under hela hösten åka runt i olika församlingar och bjuda på tårta ett tack till alla trogna läsare och prenumeranter.   

ANNONSE
ANNONSE

1945 (1 november) kom Dagen ut med sitt första nummer. Redaktionen låg i tidningskvarteren vid Klara Västra Kyrkogata i Stockholm. Tidningens grundare och chefredaktör var pastor Lewi Pethrus. Pingströrelsen, som han också grundade, skulle ha en daglig tidning, ansåg LP. Bara någon månad senare var startkapitalet slut. Direktör Karl G Ottosson räddade då Dagens existens genom att i praktiken ta över ägarskapet till tidningen och satsa vinsterna från sin verksamhet inom tekobranschen på dess fortlevnad.

1947 bytte Dagen tryckeri från Örebro till det egna tryckeriet AB Godvil i Stockholm. Samma år gick flytten till en egen fastighet, på Surbrunnsgatan 42 i Stockholm.

1961 var Dagen åter i svår ekonomisk kris. Lewi Pethrus lyckades få ett stort antal pingstförsamlingar att köpa aktier i Tidnings AB Dagen. Tidningen blev då formellt pingströrelsens tidning och Sven Lindahl blev vd. Den ekonomiska krisen bestod och fiskgrossisten Sverre Larsson i Marstrand satte igång en riksomfattande gåvobrevsaktion. Han anställdes som tidningens nye vd 1964.

1965 anställdes Olof Djurfeldt, fil lic och Afrikamissionär, som Dagens andreredaktör och blev den som ledde redaktionens praktiska arbete.

1968 tillträdde Per Östlin som redaktionschef. Han låg bakom den ansiktslyftning som tidningen fick 15 oktober 1968, då man gick över till tabloidformat. Nu flyttade också trycket tillbaka till Örebro.

1971 betalades det statliga presstödet ut till Dagen för första gången, vilket haft stor betydelse för Dagens överlevnad.

1974 (4 september) avled Lewi Pethrus, Dagens självklara centralgestalt och tidningens chefredaktör under 29 år. Därmed tystnade en röst som uppmärksammats långt utanför Sveriges gränser. Olof Djurfeldt utsågs till efterträdare.

1976 övergick Tryckcentralen i Örebro till offset-tekniken. Trycket blev bättre, texternas mer lättlästa och bilderna klarare.

1977 invigdes Dagenhuset, ett eget mediehus i sex våningar på Stora Essingen i Stockholm.

1985 tillträdde Expressen-journalisten Arne Winerdal, 33, som ny chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagen. Åren 1985–1992 hade tidningen två chefredaktörer, Winerdal för hela tidningen och Olof Djurfeldt för ledare och kultur. En gemensam programförklaring skrevs.

1988 utkom det första numret av Dagen som taltidning. I dag kan synskadade och andra med svårighet att läsa tryckt text få tidningen uppläst via talsyntes.

1991 bytte Dagen tryckeri från Tryckcentralen – Evangeliipress i Örebro till VLT Press i Västerås, där Dagen trycktes till och med december 2000.

1993 genomgick tidningen en redesign med nytt koncept som skapades av bland annat tidningsmakaren Bertil Torekull. Tidningen delades upp i två delar, Allmänt och Kristet.

1995 vid Dagens 50-årsjubileum tillträdde Agne Furingsten som ny vd för tidningen Dagen och Dagengruppen. Han blev även ansvarig utgivare. Redaktionschef blev Torbjörn Freij.

1996 övergick Dagengruppens vd Sverre Larsson till att bli arbetande styrelseordförande. Under hans ledarskap hade företaget utvecklats till koncernen Dagengruppen med bland annat tidningshus, bokförlag, skivbolag, radiobolaget Ibra och tv-företaget TV-Inter, ”pingstbanken” Samspar och Mössebergs kurort.

1996 gick Olof Djurfeldt i pension. Han hade under sina 31 år på tidningen starkt engagerat sig i kampen mot aborter, mot drogmissbruk och i en rad andra moralfrågor.

1996 publicerades det sista ortsnumret. Under närmare 50 år hade Dagen besökt olika städer och större orter och skildrat bland annat församlingslivet där. Tidningen delades sedan ut till alla hushåll på denna ort, vilket lockade lokala annonsörer. Totalt gjordes cirka 5 000 ortsnummer.

1997 anställdes Daniel Grahn som tidningens chefredaktör. Norska Vårt land blev ny stor ägare vid sidan av Dagengruppen. Evangeliska frikyrkan och Svenska alliansmissionen gick in som mindre delägare. Ett nytt koncept med Lausannedeklarationen som ekumenisk värdegrund arbetades fram.

1999 genomfördes den största förändringen i tidningens historia. Dagen, som varit pingströrelsens tidning sedan 1945, blev Nya Dagen och Veckomagasinet Petrus blev bilaga i Dagen. Ordförande var Sten-Gunnar Hedin och Hasse Boström anställdes som redaktionschef.

2000 anställdes PeO Larsson som vd för Tidnings AB Nya Dagen.

2000 startade Dagen sin första hemsida, Dagen.com. Projektledare var Hasse Boström.

2000 anställdes Expressenredaktören Michael Jonsson som ny redaktionschef. Han ledde ett förändringsarbete på redaktionen.

2002 tog Dagen över utgivningen av Läkarmissionens tidning Svenska Journalen som blev ett månadsmagasin i Dagen. Den prisades året därpå av branschorganisationen SND för bästa svenska redesign.

2003 kunde man konstatera att Dagen ökade mest i svensk dagspress, + 8,5 procent – den största upplageökningen i tidningens historia. Samma år flyttade redaktionen efter 26 år i Dagenhuset till nya lokaler vid Telefonplan i södra Stockholm.

2004 återgick tidningen till att enbart heta Dagen och fick en redaktionell ansiktslyftning. Nu blev det också möjligt att få fyrfärg genom hela tidningen.

2004 startade Dagen ungdomstidningen Gyro som tre år senare bytte namn till Ikon i samband med att den slogs samman med Alliansmissionens Ung tro. Tidningen lades ned 2013.

2004 köpte Dagen tidningen Trons Värld. Tidningen fortsatte att vara en fristående tidning med egen styrelse och eldsjälen Krister Holmström som chefredaktör de första åren innan Kerstin Doyle tog över. Tidningen lades ner 2009.

2004 startade Dagens rosa sidor, Arbetsdagen, som handlade om arbete och näringsliv ur kristen synvinkel. Projektledare var Siewert Öholm.

2007 blev Elisabeth Sandlund chefredaktör. Hon kom närmast från Kyrkans Tidning. Ingvar Andersson efterträdde PeO Larsson som vd. Magasinet Petrus lades ner som självständig produkt men mycket av innehållet togs till vara i Svenska Journalen.

2008 bildades Swedmedia, med visionen att skapa ett skandinaviskt kristet mediehus. Bokförlaget Libris togs in i den nybildade koncernen och Svenska baptistsamfundet tillkom som ägare.

2010 tog norska Mentor Medier, som funnits med bland Dagens ägare sedan 1998, över Swedmedia. De tidigare svenska ägarna till Swedmedia blev delägare i det norska moderbolaget Mentor Medier. Daniel Grahn återkom i rollen som publisher, det vill säga både vd och chefredaktör. Dagens opinionsredaktör Thomas Österberg blev redaktionschef och efterträddes av Elisabeth Sandlund. Dagen lämnade Telefonplan för att flytta in i Pressens hus i Stockholms innerstad.

2010 lanserades månadsmagasinet "du&jag" med fokus på familj och relationer i samarbete mellan Dagen och Pingst FFS. I mars 2012 lades bilagan ner av ekonomiska skäl.

2011 fick Dagen åter ny design och nya avdelningar, ett arbete som leddes av utvecklingsredaktör Ann Jonsson. Ett halvår senare utvecklades även fredagstidningen.

2012 lanserades HelgDagen, extra fredagssatsning med mera läsning.

2012 fick Dagen.se ny design och nytt koncept med mer material att läsa och en betallösning som lanserades i november samma år, den fick namnet ”Pärleporten”.

2013 lanserades en ny mobilsajt som snabbt ökade trafiken till Dagens artiklar.

2013 tog Felicia Ferreira över ansvaret som chefredaktör och vd. Nu startade en omfattande omställning på tidningen för att möta den växande digitaliseringen. Ann Jonsson blev chef för digitala medier.

2014 utvecklades en ny responsiv webbsida, poddradio och webb-tv. Ett åtgärdsprogram för digital omställning på redaktion och marknad sjösattes.

2015 stod det klart att Dagen föregående år ökat sin upplaga för tredje året i rad och därmed är en av få dagstidningar som går mot branschtrenden.

2015 (24 februari) lanserades Dagens första app för läsning av digitaltidningen. De unika besökarna på Dagen.se fortsatte att öka kraftigt och sociala medier spelade en allt större roll för trafiken. Antalet unika besökare per vecka har fördubblats på två år, från 30 000 år 2013 till i snitt 60 000.

2015 (29 maj) lanserades Dagens egen webbtv-kanal som också sänder externa kristna program med olika samarbetspartners.

2015 (september) startade Dagen ytterligare ett poddprogram, denna gång om teologi och böcker.

2015 (1 november) fyller Dagen 70 år och firar detta med att under hela hösten åka runt i olika församlingar och bjuda på tårta ett tack till alla trogna läsare och prenumeranter.   

ANNONSE
ANNONSE