ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
Sök
ANNONS
ANNONS
Cxense Display

Tryckupplagans toppar och dalar

Dagens pappersupplaga har i många år legat stadigt över eller runt 20 000. Men det finns toppar och dalar. Här förklarar vi uppgångarna och hemligheten bakom.

ANNONS
ANNONS
Cxense Display

Vid starten 1 november 1945 var Dagens upplaga blygsamma 5 000 exemplar, men den steg raskt. 1949 hade Dagen 13 000 prenumeranter. Då inträffade det första stora lyftet, oöverträffat i tidningens historia.

1950 steg antalet prenumeranter med över 60 procent till 21 200 och uppgången fortsatte även 1951. En orsak till att fler fick upp ögonen för Dagen var det stora intresset för den amerikanske helbrägdapastorn William Freemans Sverigebesök i början av 1950 som väckte enormt uppseende även i de profana medierna.

Dagen gav en motbild mot angreppen på Freeman och pingströrelsen och den ville människor även utanför kyrkorna ta del av. Ännu viktigare var antagligen att pingstvänner runt om i landet slöt upp kring sin tidning i kölvattnet av attackerna. Annars hade knappast upplageökningen blivit bestående.

De kommande decennierna, ända fram till mitten av 1990-talet höll sig Dagens upplaga över 20 000-strecket men med påfallande stora variationer år från år. 1976 var ett toppår med 28 617 exemplar men redan året därpå sjönk upplagan med närmare 4 000 prenumeranter. De tvära kasten kan delvis förklaras med ändrade redovisningsregler och med administrativa åtgärder som bortrensning av gratisexemplar för att förbättra tidningens ekonomi.

1990-talets sista hälft blev upplagemässigt tufft. 1997 var antalet prenumerationer nere i 16 400 exemplar. Tanken på att bredda ägandet och förvandla Dagen till en ekumenisk tidning föddes och kom också att förverkligas. När veckomagasinet Petrus år 1999 införlivades med Dagen, och dess läsare blev fredagsprenumeranter, steg upplagan på fredagar till över 25 000 exemplar för att sedan falla tillbaka.

År 2000 var dock snittupplagan per utgivningsdag inte högre än 17 000. Stora satsningar på förnyelse av journalistiken och på marknadsföring – bland annat "Minns du sången" – gjorde att kurvorna vände uppåt igen så att snittupplagan tog sig över 20 000 exemplar 2003.

Det senaste decenniet har hela dagstidningsbranschen haft det tufft med överlag sjunkande papperstidningsupplagor och försämrad ekonomi. Branschtrenden har påverkat även Dagen. Men Dagen har ändå stuckit ut från mängden genom att fem av de sju senaste åren öka sin upplaga när i stort sett alla andra dagstidningar tappat.

I vår tids upplagesiffror ingår såväl de som får papperstidningen fyra dagar i veckan som den växande grupp som nöjer sig med fredagstidningen i brevlådan och väljer att läsa tidningen i sin helhet på datorn eller surfplattan.

ANNONSE
ANNONSE

Vid starten 1 november 1945 var Dagens upplaga blygsamma 5 000 exemplar, men den steg raskt. 1949 hade Dagen 13 000 prenumeranter. Då inträffade det första stora lyftet, oöverträffat i tidningens historia.

1950 steg antalet prenumeranter med över 60 procent till 21 200 och uppgången fortsatte även 1951. En orsak till att fler fick upp ögonen för Dagen var det stora intresset för den amerikanske helbrägdapastorn William Freemans Sverigebesök i början av 1950 som väckte enormt uppseende även i de profana medierna.

Dagen gav en motbild mot angreppen på Freeman och pingströrelsen och den ville människor även utanför kyrkorna ta del av. Ännu viktigare var antagligen att pingstvänner runt om i landet slöt upp kring sin tidning i kölvattnet av attackerna. Annars hade knappast upplageökningen blivit bestående.

De kommande decennierna, ända fram till mitten av 1990-talet höll sig Dagens upplaga över 20 000-strecket men med påfallande stora variationer år från år. 1976 var ett toppår med 28 617 exemplar men redan året därpå sjönk upplagan med närmare 4 000 prenumeranter. De tvära kasten kan delvis förklaras med ändrade redovisningsregler och med administrativa åtgärder som bortrensning av gratisexemplar för att förbättra tidningens ekonomi.

1990-talets sista hälft blev upplagemässigt tufft. 1997 var antalet prenumerationer nere i 16 400 exemplar. Tanken på att bredda ägandet och förvandla Dagen till en ekumenisk tidning föddes och kom också att förverkligas. När veckomagasinet Petrus år 1999 införlivades med Dagen, och dess läsare blev fredagsprenumeranter, steg upplagan på fredagar till över 25 000 exemplar för att sedan falla tillbaka.

År 2000 var dock snittupplagan per utgivningsdag inte högre än 17 000. Stora satsningar på förnyelse av journalistiken och på marknadsföring – bland annat "Minns du sången" – gjorde att kurvorna vände uppåt igen så att snittupplagan tog sig över 20 000 exemplar 2003.

Det senaste decenniet har hela dagstidningsbranschen haft det tufft med överlag sjunkande papperstidningsupplagor och försämrad ekonomi. Branschtrenden har påverkat även Dagen. Men Dagen har ändå stuckit ut från mängden genom att fem av de sju senaste åren öka sin upplaga när i stort sett alla andra dagstidningar tappat.

I vår tids upplagesiffror ingår såväl de som får papperstidningen fyra dagar i veckan som den växande grupp som nöjer sig med fredagstidningen i brevlådan och väljer att läsa tidningen i sin helhet på datorn eller surfplattan.

ANNONSE
ANNONSE