ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
Sök
ANNONS
ANNONS
Cxense Display

”Utmaningen att påverka samhället är större i dag än för 70 år sedan”

Den vision och övertygelse som drev Lewi Pethrus att starta Dagen 1945 är lika aktuell i dag även om de motiveringar han hade kan formuleras något annorlunda i dag.

ANNONS
ANNONS
Cxense Display

Lewi Pethrus skriver i sin självbiografi Ett sagolikt liv att han såg dagstidningen som en livsfråga för pingstväckelsen. Men han såg också många andra uppgifter för den nya tidningen. Han ville påverka lagstiftningen och samhällsutvecklingen i stort i kristen riktning, han önskade bekämpa liberaliseringen av teologin och tron inom frikyrkligheten och Svenska kyrkan och han ville att tidningen skulle vara ett väckelsens språkrör mitt i den profana mediavärlden.

Han var redan på 1920-talet medveten om dagstidningens betydelse. Då hade han upplevt hur hjälplös väckelsen var gentemot spridningen av oriktiga uppgifter när man inte hade tillgång till ett eget språkrör i pressen.

Under 1930-talet tyckte Pethrus att en anda av dådlös bekvämlighet bredde ut sig i kristenheten. Han ville att väckelsen skulle vara offensiv, gå i närkamp med det onda i tiden. Därför kämpade han i årtionden för att den dagliga tidningen skulle bli verklighet.

Mycket har förändrats sedan den tid då Pethrus mejslade ut sitt program för Dagen. Mediasituationen är annorlunda, tidningens ägarstruktur är en annan, ledarskapet för pingströrelsen utövas i andra fora och former. Dagen har en bredare kristen förankring.

Samtidigt måste man säga att de övergripande uppgifter som Pethrus såg för sitt tidningsprojekt fortfarande är högst aktuella. Det som han kallade väckelsen, ett i grunden nytestamentligt kristendomsideal, är något som fortfarande behöver försvaras. För Pethrus var detta länge liktydigt med pingströrelsen, i dag är det en kristendomstyp som finns i så gott som alla kyrkor. Detta har bidragit till att Dagen av i dag kan fungera som ett språkrör för en betydligt vidare kyrklig gemenskap än tidigare.

Utmaningen att påverka lagstiftningen och samhällsutvecklingen i stort är nog ännu större i dag än när tidningen startades. Men Dagen har samtidigt utvecklats under de gångna åren. Kampinstrumentet har vässats och skärpts. Tidningen har i dag bredare mandat, företräder fler kyrkor och individer, har mer erfarenhet i olika samhällsfrågor, har bättre anseende som saklig och frimodig mediaaktör och är egentligen bättre rustad än någonsin för att fortsätta kampen för ett rättfärdigt samhälle.

Ivar Lundgren
Kulturredaktör på Dagen åren 1962-1966 och 1969-1975 var han reporter och ingick i redaktionsledningen.

ANNONSE
ANNONSE

Lewi Pethrus skriver i sin självbiografi Ett sagolikt liv att han såg dagstidningen som en livsfråga för pingstväckelsen. Men han såg också många andra uppgifter för den nya tidningen. Han ville påverka lagstiftningen och samhällsutvecklingen i stort i kristen riktning, han önskade bekämpa liberaliseringen av teologin och tron inom frikyrkligheten och Svenska kyrkan och han ville att tidningen skulle vara ett väckelsens språkrör mitt i den profana mediavärlden.

Han var redan på 1920-talet medveten om dagstidningens betydelse. Då hade han upplevt hur hjälplös väckelsen var gentemot spridningen av oriktiga uppgifter när man inte hade tillgång till ett eget språkrör i pressen.

Under 1930-talet tyckte Pethrus att en anda av dådlös bekvämlighet bredde ut sig i kristenheten. Han ville att väckelsen skulle vara offensiv, gå i närkamp med det onda i tiden. Därför kämpade han i årtionden för att den dagliga tidningen skulle bli verklighet.

Mycket har förändrats sedan den tid då Pethrus mejslade ut sitt program för Dagen. Mediasituationen är annorlunda, tidningens ägarstruktur är en annan, ledarskapet för pingströrelsen utövas i andra fora och former. Dagen har en bredare kristen förankring.

Samtidigt måste man säga att de övergripande uppgifter som Pethrus såg för sitt tidningsprojekt fortfarande är högst aktuella. Det som han kallade väckelsen, ett i grunden nytestamentligt kristendomsideal, är något som fortfarande behöver försvaras. För Pethrus var detta länge liktydigt med pingströrelsen, i dag är det en kristendomstyp som finns i så gott som alla kyrkor. Detta har bidragit till att Dagen av i dag kan fungera som ett språkrör för en betydligt vidare kyrklig gemenskap än tidigare.

Utmaningen att påverka lagstiftningen och samhällsutvecklingen i stort är nog ännu större i dag än när tidningen startades. Men Dagen har samtidigt utvecklats under de gångna åren. Kampinstrumentet har vässats och skärpts. Tidningen har i dag bredare mandat, företräder fler kyrkor och individer, har mer erfarenhet i olika samhällsfrågor, har bättre anseende som saklig och frimodig mediaaktör och är egentligen bättre rustad än någonsin för att fortsätta kampen för ett rättfärdigt samhälle.

Ivar Lundgren
Kulturredaktör på Dagen åren 1962-1966 och 1969-1975 var han reporter och ingick i redaktionsledningen.

ANNONSE
ANNONSE