Amerikanska abortlagar skärps

Flera hundra lagförslag för skärpta abortlagar är på gång i USA. I början av veckan kommer Texas att driva igenom en omstridd lag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är den republikanska kongressen i Texas som driver en ny, strängare linje i abortfrågan.

Enligt lagförslaget förbjuds aborter efter den 20:e graviditetsveckan och nya, tuffa regler skulle i praktiken stänga så gott som alla abortkliniker i delstaten, skriver Hufvudstadsbladet.

Liknande lagar har införts eller ska införas i minst tretton andra delstater, uppger tidningen.
I North Dakota kommer en ny, sträng abortlag att träda i kraft i augusti. Med den blir det förbjudet att avbryta en graviditet efter sjätte veckan. I hela delstaten finns numera endast en abortklinik.

I Arizona väntas abort efter tolfte veckan att förbjudas, och i North Carolina och Alabama kommer nya lagar att stänga så gott som alla abortkliniker.

I många delstater gäller obligatorisk betänketid innan en ansökan om abort godkänns. I andra måste läkare genomföra en ultraljudsundersökning och visa modern en bild på fostret innan aborten kan godkännas, uppger Hufvudstadsbladet.

alkohol i kyrkan
Annons
Skogsbränderna
Annons