Anmälan mot Sverige för bristande samvetsfrihet

Sverige bryter mot Europarådets resolution om samvetsfrihet. Det menar flera organisationer som nu har anmält Sverige till Europarådet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I oktober 2010 antog Europarådet en resolution om samvetsfrihet för vårdpersonal som innebär att vårdpersonal inte kan tvingas medverka till abort eller dödshjälp mot sin vilja. Men det har hela tiden funnits ett stort motstånd mot resolutionen i Sverige och i maj 2011 röstade riksdagen nej till samvetsfrihet för vårdpersonal.

En av de största motståndarna, Hans Linde (V), ville i samband med omröstningen veta på vilka andra områden i samhället som personalen skulle få rätt att vägra utföra vissa uppgifter. Beslutet i Europarådet kallade han "att på ett skrämmande sätt försvaga kvinnors rätt".

Eftersom Sverige inte följer Europa­rådets resolution valde FAFCE, en katolsk paraplyorganisation för europeiska familjeorganisationer och svenska organisationen Pro vita samt föreningen KLM, Kristna läkare och medicinstudenter på torsdagen att lämna in en anmälan mot Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

- Sverige har annars ett väldigt gott rykte internationellt sett när det gäller demokrati, rättsstaten och mänskliga rättigheter. Och just därför har Sveriges agerande i den här frågan varit väldigt förvånande, säger Maria Hildingsson, generalsekreterare vid FAFCE, till Dagen.

När frågan om samvetsfrihet togs upp i Europa­rådet utmärkte sig sex av 47 medlemsländer, bland annat Sverige, genom att inte ha en lagstiftning som tillräckligt tydligt garanterar samvetsfriheten.

- Vi har jobbat med den här frågan ganska länge och tyvärr har Sverige inte antagit den uppmaning som Europarådets resolution innehåller, säger Maria Hildingsson.

Europarådets kommitté för sociala rättigheter tar till skillnad från exempelvis Europadomstolen bara upp anmälningar som hänvisar till kollektiva situationer. Maria Hildingsson konstaterar att det skulle behövas ett enskilt fall av misstänkt brott mot samvetsfriheten för att Europadomstolen skulle behandla frågan. Ytterligare en skillnad är att kommitténs rekommendationer inte är rättsligt bindande för staterna.

Hur kommer det sig att ni lämnar in anmälan just nu?

- Det finns en liten anknytning till att det är Internationella kvinnodagen i dag.

Handläggningstiderna vid Europarådets kommitté för sociala rättigheter är enligt Maria Hildingsson ganska långa vilket betyder att ett avgörande i fallet kommer att dröja.

alkohol i kyrkan
Annons
Skogsbränderna
Annons