Anställda i Svenska kyrkan i Malmö: Vi är inte alls i ”sjukdomstillstånd”

En extern konsult beskriver det som att Svenska kyrkan i Malmö befinner sig i ett ”sjukdomstillstånd”. Men flera anställda håller inte med utan ställer sig bakom kyrkorådet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Rapporten av den psykosociala arbetsmiljön i Malmö pastorat är inte någon uppmuntrande läsning. Såväl den före detta kyrkoherden Anders Ekhem som kyrkorådets yttersta ledning och kanslichefen får skarp kritik. Kyrkorådets presidium och kanslichefen uppmanas till och med att avgå.

– Jag anser att vi har ett väldigt proffsigt presidium, säger en person som finns med i den grupp på knappt 30 chefer som under våren medverkade i djupintervjuer – vilka låg till grund för den rapport som Dagen uppmärksammade tidigare i veckan.

– Och när jag träffade mina kolleger som också hade läst artikeln konstaterade flera att de inte kände igen sig i den bild som ges av situationen i pastoratet.

Gjorde djupintervjuer om måendet

I en kommentar till rapporten och Dagens artikel skriver kyrkorådets ordförande Claes Block, på Malmö pastorats intranät, att sju områden skulle behandlas i djupintervjuerna. En av dessa handlade om synpunkter med anledning av att kyrkoherde Anders Ekhem hade lämnat sin tjänst. Claes Block skriver vidare att endast svaret på den senare frågeställningen finns att läsa i rapporten.

Frågor om ledning och styrning

Enligt Linda Hultén, som genomförde undersökningen, stämmer inte uppgiften om att sju områden skulle behandlas i djupintervjuerna. Hon säger till Dagen att det ursprungliga uppdraget enbart bestod av att ställa frågor om ledning och styrning.

Men kvällen innan djup­intervjuerna skulle påbörjas fick hon besked om att uppdraget hade utökats med ytterligare sex områden.

Claes Block bekräftar att förändringen skedde sent, men säger till Dagen att de fick besked om att Linda Hultén skulle ”ordna det”. Detta är dock något som Linda Hultén dementerar.

Chefen, som Dagen har pratat med och som inte vill framträda med namn, förklarar att djupintervjun hade stort fokus på Anders Ekhems avgång och på ledarskapet i pastoratet.

"Rätt beslut att köpa ut Anders Ekhem"

Chefen säger också att beslutet att köpa ut Anders Ekhem var rätt.

Samtidigt uttrycker chefen tydlig kritik mot Linda Hulténs rapport, bland annat för användandet av begreppet ”sjukdomstillstånd” som chefen anser är ”oproffsigt”.

I rapporten uppmanas kyrkorådets presidium och kanslichefen att avgå. Håller du med?

– Nej, jag ställer mig inte bakom det. Jag anser att vi har ett väldigt proffsigt presidium som kombinerar en kyrklig förankring med god kompetens.

Hur anser du att Malmö pastorat bör arbeta framöver för att komma vidare?

– Det finns helt klart olika berättelser i chefsledningen. Nu är det viktigt att ledningen fortsätter att utvecklas, det värsta som kan hända är att det blir ett ”vi” och ett ”dem”.

Har kontaktat efter artikeln

Claes Block berättar för Dagen att ett tiotal personer har tagit kontakt med honom efter Dagens publicering av rapporten och beklagat ”att det blev som det blev” samtidigt som de har uttalat sitt stöd för kyrkorådet.

Han poängterar samtidigt att kyrkorådet har fortsatt förtroende för cheferna inom Svenska kyrkan i Malmö och berättar att kyrkorådet har avsatt pengar i 2018 års budget för extra utbildning för dessa personer.

– Kyrkorådet vill ta till sig rapporten, arbeta med förtroendeskapande åtgärder, bearbeta brister och hitta framkomliga vägar för att Svenska kyrkan i Malmö ska fortsätta att utvecklas som kyrka och tjäna Guds rikes utbredande.

Annons
Valet i Ungern
Annons