Antje Jackelén väcker starka känslor

En stark ledare som ska ge Svenska kyrkan nytt hopp. Eller en som vilseleder kyrkan. Åsikterna går isär kring Antje Jackelén. Men en sak är kritiker och anhängare rörande överens om. Hon blir Svenska kyrkans nya ärkebiskop på tisdag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Se Dagens stora enkät med ärkebiskopskandidaterna.

I de stora riksmedierna har tystnaden om ärkebiskopsvalet varit kompakt. Men inom Svenska kyrkan bubblar det av olika åsikter. På den svenskkyrkliga opinionssajten Seglora smedja blev man jublande glada över resultatet efter nomineringsvalet, där Antje Jackelén kammade hem över 50 procent av rösterna.

– Vi lever i en historisk tid! Kvinnorna har länge burit fram kyrkan, och nu slår det igenom även gällande den högsta representanten för Svenska kyrkan, säger Ewa Lindqvist Hotz på Seglora smedja.

Tydlig ledande kraft

Enligt henne har Jackelén en tydlig ledande kraft, både andligt och intellektuellt. Och ett tonläge som påminner om Svenska kyrkans tidigare ärkebiskop, KG Hammar.

– Hon lyfter inte fram den kristna tron som ett färdigt paket, utan något som vi formar tillsammans som en tolkande gemenskap. Hon ger inte bilden av kyrkan som klubb som värnar ”för sant-hållande” utan lyfter fram kristna traditionen som en tradition bland andra.

– Men det finns starka krafter inom vår kyrka som ser om sitt hus när det behövs. Det är bara att se på när de nya kyrkoherdarna för superförsamlingarna ska utses. Där kan vi konstatera att de tillsätts enligt patriarkala förställningar om ledarskap. Nästan alla är män.

Men är inte ärkebiskopsvalet en representation av hur det ser ut i hela Svenska kyrkan?

–  Det är jag inte säker på.

”Öster lovord över Jackelén”

En av de tydligaste kritikerna till Antje Jackelén är den frispråkige prästen Dag Sandahl.

–  Det anses att Svenska kyrkan måste få fram en kvinnlig ärkebiskop, och då öser man lovord över Jackelén. Hon påstås vara mjuk och trevlig, men också fast och beslutsam. Jag går inte på det. Men hon blir säkert vald redan i första omgången.

Har fått vägen krattad

Anledningen till Antje Jackeléns domninans beror, enligt Dag Sadahl, på att Jackelén redan fått vägen mot ärkebiskops­hatten krattad av Svenska kyrkans ledning.

– Varför var hon med under kronprinsessans vigsel? Hon har fått manegen krattad under så lång tid, att nu vågar ingen ställa de kritiska frågorna längre. Gör du det blir du ohyggligt impopulär inom Svenska kyrkan.

– Med Jackelén tar Svenska kyrkan ett stort steg ifrån ekumeniken. Jag känner viss olust.

På tisdag avgörs det vem som efterträder Anders Wejryd som Svenska kyrkans högsta ledare. I alla fall om Antje Jackelén får minst lika många röster som i nomineringsvalet, drygt 51 procent. Annars blir det ytterligare en valomgång den 29 oktober i år.

Fakta:

  • Så går ärkebiskopsvalet till
  • Först sker ett nomineringsval. De nominerade ska vara prästvigda. Fem går vidare till nästa valomgång efter behörighetsprövning i Svenska kyrkans ansvarsnämnd.
  • Ledamöterna i samtliga stiftsstyrelser och domkapitel (råd av präster och lekmän) samt kyrkostyrelsen väljer ärkebiskop. Alla aktiva präster och diakoner i Uppsala stift (ärkestiftet), och därtill lika många lekmän (elektorer), utsedda av stiftets församlingar, får också rösta, men deras röster delas med tio för att de inte ska avgöra valet.
  • Den kandidat som får mer än hälften av rösterna är vald. Om ingen når den nivån genomförs en ny valomgång mellan de två som fått flest röster.
  • Håkan Arenius
Annons
Annons
TORPKONFERENSEN
Annons
Annons