Avhoppade humanister startar nytt förbund

Avhoppare från organisationen Unga humanister anser att begreppet humanism kidnappats av ateister. De bildar nu ett nytt förbund som tar avstånd från moderförbundets religionskritik. Målet är i stället att öka förståelsen mellan olika samhällsgrupper.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Dagen berättade tidigare i höstas att Jessica Schedvin, tidigare förbundsordförande i Unga Humanister, valt att lämna förbundet på grund av påstådda sexuella trakasserier.

Men det är inte bara händelserna i höstas som fått henne och föreningskollegan Per Pettersson att tänka om. Tillsammans med ett 20-tal andra personer bildar de nu ett nytt humanistiskt förbund.

– Vi vill fokusera på den positiva humanismen, som förenar många människor oavsett livsåskådning eller tro. Jag har ibland framställts som den onda nyateisten och man har menat att jag hatat kristna. Men så är det verkligen inte, säger Jessica Schedvin.

Vill ha stor bredd på samtalen

Namnet på det nya förbundet blir ”Förenade humanister” och tanken är att intresse- och medlemsorganisationer från olika håll ska ansluta sig. Föreningens grundare önskar gärna se att både kristna, muslimska och andra religiösa organisationer deltar i samtalen.

Tror du att de är intresserade av att vara med?

– Ja, jag tror att alla har att vinna på detta. Även om vi inte är överens i många frågor kan ändå dialogen bidra till att vi förstår varandra bättre, säger hon.

I föreningens idéprogram slås fast att staten ska vara neutral i frågor om livsåskådning, men att samhället till sin natur måste vara pluralistiskt och mångkulturellt för att alla ska kunna uttrycka sin personlighet.

Drar ni någon gräns för vilka föreningar som får vara med?

– Så länge de skriver under på våra grundvärderingar är de välkomna. Men jag har svårt att se att fundamentalistiska eller främlingsfientliga organisationer skulle vilja vara med. De står inte för en tolerant humanism som vi ser det, säger hon.

Kritisk till moderförbundet

Jessica Schedvin är kritisk till moderförbundets tolkning av humanism och menar att den snarare är ett uttryck för religionsförakt.

Hon tar fallet då prästen Helle Klein av Christer Sturmark anmäldes till domkapitlet för att ha kränkt människor med sekulärhumanistisk åskådning, som ett exempel på ett övertramp från moderförbundets sida.

– Vill Humanisterna ha ett samhälle utan religion får de kalla sig ateisterna. Vi tar avstånd från religiös extremism men jag tycker att de har kidnappat begreppet och det tar vi nu tillbaka.

Kommer ni att ta ställning i politiska frågor?

– Tids nog kommer vi att göra det. Men det viktiga är att skapa ett samtalsklimat där man kan diskutera i lugn ton i stället för att klanka ner på varandra.

Inte förvånad

Ralf Damaschke, tillförordnad ordförande i Unga humanister, med omkring 800 medlemmar är inte särskilt förvånad över initiativet. Han menar dock att de två förbunden kommer att ha olika mål.

– Det låter som att de vill skapa en organisation som har ett annat syfte än vårt. Vi vill sprida den humanistiska livsåskådningen och deras syfte verkar vara att skapa en dialog mellan livsåskådningar, säger han.

Han är kritisk till en del av moderförbundets initiativ men menar att de inte alls står för ett religionshat.

– De har kanske inte alltid uttryckt sig på det allra smartaste sättet. Vi är för en dialog med andra livsåskådningar. Samtidigt skulle vi ha svårt att rymma religiösa organisationer som medlemmar under vårt tak, säger han.

Positivt initiativ

Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna, tycker att Schedvins och Petterssons initiativ är positivt, men menar att den typ av livsåskådningsdialog som det nya förbundet efterfrågar redan finns.

Han håller dock inte med om att Humanisternas religionskritik skulle vara överdriven.

– Vi kommer att fortsätta kritisera religionsuttryck där mänskliga rättigheter kränks, men i just i det här fallet tror jag snarare att det handlar om en intern maktstrid inom Unga humanister, säger han.

Fakta:

  • Fakta: Vad är humanism?
  • ”Människan har ett värde som inte får kränkas och har möjligheter och frihet att utvecklas moraliskt, estetiskt och intellektuellt.” (Nationalencyklopedin)
  • Humanism innebär även ett avståndstagande från olika former av brutal eller förnedrande behandling av människor.
  • I Sverige finns ett flertal förbund som använder humanism i sitt namn.
Annons
Annons