Biskop motsätter sig flyktingstängsel

Den katolske biskopen Ägidius Zsifkokvics i Österrike har vägrat att ge tillträde till kyrkans mark för ett stängsel som ska hindra flyktingar att komma in i landet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Biskopen motiverar sitt beslut med att ett stängsel strider mot den kristna läran.

– Ett stängsel skulle stå i strid med evangeliets och påvens anda, säger han.

Varför biskopen ger sig in i debatten beror på att den österrikiska staten behöver tillträde till kyrkans mark för att kunna bygga det planerade stängslet.

Eftersom kyrkan säger nej kommer detta innebära att myndigheterna måste lämna ett hål i barriären, rapporterar The Telegraph.

Zsifkokvics tillägger också att ett stängsel mot flyktingar vore opassande för ett stift som i årtionden levt i skuggorna av järnridån. Österrike gränsar som bekant till de länder som före Sovjetunionens fall hörde till det så kallade östblocket, till exempel Ungern, Tjeckien och Slovakien.

Österrike har den senaste tiden kraftigt begränsat möjligheterna att ta sig in i landet. Men biskopen önskar hellre att EU:s politiker konfronterar orsaken till flyktingkrisen i stället för att stänga sina gränser.

– Jag växte upp under järnridåns tid och jag vet vad det betydde för oss när den slutligen föll. Jag har sagt många gånger att nya stängsel inte löser flyktingproblematiken, säger han.

I stället handlar det om att stoppa organiserad människosmuggling, stoppa vapenhandel och exploateringen av de värdefulla mineralerna i Afrika, menar Zsifkokvics.

Hans utspel sammanfaller med att påven Franciskus besökte Grekland och där tog med sig två familjer hem till Vatikanstaten för att erbjuda dem skydd.

Annons
Skogsbränderna
Annons