Borg: Sekulär stat inte alltid bäst

Finansminister Anders Borg kan tänka sig ekonomiskt stöd till moskébyggen och till svensk imamutbildning. Han är inte säker på att en sekulär stat alltid är det bästa alternativet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

På onsdagen lyftes frågan om Gud i samhället bland annat fram i SVT:s direktsända debatt från Almedalen. Och i en debatt arrangerad av organisationen Humanisterna visade Anders Borg (M) att han är mycket engagerad i frågan om religionens roll i samhället.

Medan prästen Annika Borg och Christer Sturmark, förbundsordförande i Humanisterna, tydligt stödde en sekulär stat, bland annat för att den skulle leda till en bättre sammanhållning, var Anders Borg betydligt mer pragmatisk.

- Jag är inte säker på att om staten är sekulär så blir samhället präglat av sammanhållning, det kan variera över tiden, sa han.

Han menade att för att skapa ett inkluderande samhälle så kan det krävas kompromisser med sekulära principer. Staten ska inte vara avvisande utan inbjudande till religionerna.

- Jag tror det kloka är att staten och samhället framförallt har det ihop lite grann med alla gudar, sa han.

Anders Borg berättade att han själv är kristen, men det var inte specifikt kristna grupper som han ville gynna. Han tyckte till exempel att Svenska kyrkan hade fått tillräckligt med pengar redan. I stället var det muslimska grupper som han såg som utsatta.

- Jag är mot nästan alla budgetsatsningar, men här skulle jag nästan säga att man skulle kunna satsa mer. För om vi inte hjälper den muslimska gruppen med byggnader eller imamutbildning, då kommer wahabiterna, saudierna och andra mer extrema grupper in, sa han.

"Huvudduk får inte hindra"

Han var tydligt oroad över att stora invandrargrupper från Somalia, Irak, Eritrea och Afghanistan inte skulle känna sig delaktiga i Sverige. Därför menade han att det är mycket viktigt att inte stöta bort dem, även om de kanske har en annan syn på jämställdhet än den som är dominerande i Sverige. Han ansåg till exempel att huvudduk inte ska få hindra flickor från att delta i skolan.

90 procent av kvinnorna med bakgrund i Mellanöstern är inte sysselsatta, det är ett stort jämställdhetsproblem.

- Vad ska vi göra åt det? Det första måste vara att flickorna får en sådan utbildning att de kommer in på arbetsmarknaden, sa han.

Sekulär stat - sekulärt samhälle

Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, konstaterar att det inte har fattats några politiska beslut än, men hon säger samtidigt till Dagen att Anders Borgs uttalande kan vara ett exempel på den skiftning som hon tycker sig ana i samhället.

- Jag har länge sagt att man måste skilja på sekulär stat och sekulärt samhälle. Det senare är inte önskvärt och på senare tid har jag upplevt att allt fler har insett att religion och samhälle hänger ihop.

Marie Demker gör också skillnad på sekulär stat och neutral stat. Sekulär stat innebär i hennes ögon att staten håller sig helt borta från religionen medan neutral stat betyder att staten stöder alla religioner lika mycket. När Anders Borg uttryckligen talar om att ge pengar till muslimska grupper innebär det med andra ord att staten inte är sekulär och knappast ens neutral.

Men Marie Demker tar finansministern i försvar och säger att han troligtvis ser på saken i ett längre perspektiv där han nu vill utjämna de ekonomiska skillnader som har funnits sedan lång tid tillbaka.

Enkät. Fråga 1: Tycker du att det märks i samhällsdebatten att omkring 1 miljon svenskar är troende? 2. Ser du Sverige som ett kristet land?

Christina Sääf, landstingspolitiker:

1) Nej, Sverige är ett ganska sekulärt land. Troende märks inte särskilt mycket, speciellt inte om man menar såna som är utövande.

2) Det är ju en definitionsfråga. De humanistiska värderingarna som människokärlek och tolerans som kyrkan delvis står för finns, men samtidigt är till exempel Svenska kyrkan en konfliktfylld organisation. Samtalet kring moral och etik är levande i samhället, men jag tycker ändå att det borde finnas mer diskussion kring etik.

Jan Landahl, riksrevisor på Riksrevisionen:

1) Nej, det tycker jag över huvud taget inte. Möjligtvis lite via frivilligorganisationerna som är här, de pratar om likvärdighet och rättvisa, men det finns ju inte någon direkt religiös koppling.

2) Nej, egentligen inte. Sverige är ett sekulärt land även om vi fortfarande präglas av kristna värderingar.

Annelie Johansson, Yrkesföreningar mot tobak:

1) Nej, det tycker jag inte.

2) Det är det ju även om det inte märks jättemycket. Där jag bor ser jag många andra, som har flyttat till Sverige, som tar hand om sin tro på ett annat sätt, de går faktiskt till kyrkan regelbundet.

Ywonne Wiklund, Yrkesföreningar mot tobak:

1) Jag har svårt att se det.

2) Nej, det är inte det första som jag tänker på. Jag hoppas att vi är ett öppet, humanistiskt och tillåtande land för människor med annan tro.

Annons
Annons