Carinne Sjöberg, Judiska föreningen: ”Det här påminner om tyskt 30-tal”

Hitlerbilder, krossade bilfönster, rasistiska affischer i brevlådan. I helgen beslutade Judiska föreningen i Umeå att lägga ned verksamheten. "Nu vänder vi oss till kommunen för att få stöd", säger Carinne Sjöberg, ordförande i Judiska föreningen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I söndags beslutade föreningen att säga upp den lokal som man haft sedan ett år efter att man vid flera tillfällen mötts av nazistiska klistermärken på dörren till lokalen. Man kommer också att sluta ha verksamhet efter det att nästan inga deltagare längre kommer på föreningens arrangemang.

– Vi kunde ha bortåt 60 personer som kom, men nu är det knappast någon som kommer på grund av den rädsla och de hot som vi utsätts för, säger Carinne Sjöberg.

Förutom nazistiska klistermärken med bland annat Hitlerbilder vid föreningens lokaler har en medlem i föreningen fått bilfönster krossade och ristmärken på bilen. Och Carinne Sjöberg har fått rasistiska affischer hem i brevlådan och hon har haft hembesök där man frågat om judar bodde på hennes adress.

Dålig respons från kommunen

– Det här är några exempel på vad som hänt. Vi har lyft upp vår utsatta situation hos kommunen i drygt fyra år, men inte fått någon respons som kan underlätta vår situation. Vi tänker inte vara tysta och rädda. Det här påminner om tyskt 1930-tal. Nu måste vi få stöd av kommunen, och en önskan vi har är att vi ska en plats där vi kan känna oss trygga, varför inte en plats i kulturhuset Väven, säger i Umeå, säger Carinne Sjöberg.


Läs mer: Inrikesministern: Hoten är helt oacceptabla
 

Polisen i Västerbotten säger att man har haft en ganska intensiv kontakt med Judiska föreningen under flera år och haft en dialog, som polisen bedömer som god.

– Vi har gjort bedömningen att det finns en hotbild mot dem, och vi har vidtagit åtgärder som vi har bedömt relevanta, säger Malin Axroth, kommunikatör vid polisen Västerbotten.

Hon berättar att det har funnits tre polisärenden som rör sig om Judiska Föreningen. Ett ärende om klistermärken gick till Justitiekanslern (JK) för bedömning, men där beslutades om att det inte skulle bli någon förundersökning. Ett annat ärende från i februari ligger just nu hos JK för bedömning.

 

Läs mer: Judisk förening lägger ner efter nazisthot

 

– Blir det en förundersökning kommer vi att titta närmare på det och försöka hitta förövarna, säger Malin Axroth.

Det finns också ett tredje ärende som rör skadegörelse som kan ha hatbrottsmotiv.

– Vi följer nogsamt utvecklingen, och vidtar åtgärder vi anser relevanta och som vi rent praktiskt kan göra, säger Malin Axroth.

Manifestation mot rasism

Margareta Rönngren (s), kommunalråd i Umeå, säger att det som hänt är "förfärligt".

– Vi måste stå upp för de mänskliga rättigheterna, och där ingår naturligtvis religionsfriheten. Det är ofattbart att man kan utpeka en grupp på detta sätt, och inte minst den judiska gruppen. Vi har täta kontakter med Judiska föreningen och försöker stötta den.
 

Läs mer: Judisk lokalorganisation bjöds inte in till minnesmarschen
 

Margareta Rönngren berättar att man anordnar manifestationer mot rasism och antisemitism i kommunen, och att det anordnas en manifestation årligen i samband med Kristallnatten. Hon säger att hon inte har hört talas om idén att inhysa Judiska föreningen i kulturhuset Väven och att hon därför har svårt att kommentera just den idén.

– Men vi kommer att ha ett möte inom kort för att se hur vi kan stötta föreningen, säger hon.

Annons
Pastorn funnen död
Annons