Håller du med debattören?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

3 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (43%)
 • Nej (57%)
 • Vet inte (0%)

7 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (93%)
 • Nej (7%)
 • Vet inte (0%)

15 röster

Annons
Annons

Håller du med debattören?

 • Ja (78%)
 • Nej (11%)
 • Vet inte (11%)

9 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (80%)
 • Nej (5%)
 • Vet inte (15%)

41 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (83%)
 • Nej (17%)
 • Vet inte (0%)

6 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (76%)
 • Nej (12%)
 • Vet inte (12%)

17 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (67%)
 • Nej (33%)
 • Vet inte (0%)

12 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (76%)
 • Nej (19%)
 • Vet inte (5%)

58 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (81%)
 • Nej (19%)
 • Vet inte (0%)

16 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

5 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

3 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (85%)
 • Nej (8%)
 • Vet inte (7%)

142 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (42%)
 • Nej (54%)
 • Vet inte (4%)

50 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (85%)
 • Nej (9%)
 • Vet inte (6%)

135 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (66%)
 • Nej (28%)
 • Vet inte (6%)

65 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (86%)
 • Nej (6%)
 • Vet inte (9%)

35 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (41%)
 • Nej (52%)
 • Vet inte (7%)

147 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (81%)
 • Nej (16%)
 • Vet inte (4%)

109 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (25%)
 • Nej (75%)
 • Vet inte (0%)

4 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (97%)
 • Nej (2%)
 • Vet inte (1%)

119 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (29%)
 • Nej (63%)
 • Vet inte (8%)

24 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (87%)
 • Nej (12%)
 • Vet inte (1%)

246 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (67%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (33%)

6 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (94%)
 • Nej (6%)
 • Vet inte (0%)

52 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (19%)
 • Nej (74%)
 • Vet inet (7%)

74 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (87%)
 • Nej (13%)
 • Vet inte (0%)

47 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (91%)
 • Nej (8%)
 • Vet inte (1%)

138 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (42%)
 • Nej (45%)
 • Vet inte (13%)

361 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (50%)
 • Nej (50%)
 • Vet inte (0%)

26 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (73%)
 • Nej (18%)
 • Vet inte (9%)

11 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (43%)
 • Nej (54%)
 • Vet inte (3%)

35 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (88%)
 • Vet inte (12%)

17 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (91%)
 • nej (8%)
 • Vet inte (1%)

260 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (89%)
 • Nej (11%)
 • Vet inte (0%)

552 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (80%)
 • Nej (20%)
 • Vet inte (0%)

76 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

335 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (96%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (4%)

26 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

118 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (38%)
 • Nej (63%)
 • Vet inte (0%)

24 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (100%)
 • Vet inte (0%)

3 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörren?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (100%)
 • Vet inte (0%)

2 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

9 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

3 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (67%)
 • Nej (33%)
 • Vet inte (0%)

3 röster

Håller du med om att det nordiska samarbetet är viktigt?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med om att handboksmusiken är amatörmässig?

 • Ja (50%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (50%)

2 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med dagens debattörer i bibelforskningsdebatten?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören om att bibelsamtal är viktiga?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Är du glad över valresultatet i USA?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Borde vi prata mer om döden medan vi lever?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med skribenterna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

7 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (100%)
 • Vet inte (0%)

2 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (100%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (33%)
 • Nej (67%)
 • Vet inte (0%)

3 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (100%)
 • Vet inte (0%)

2 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (100%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (100%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (100%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (67%)
 • Nej (33%)
 • Vet inte (0%)

120 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (60%)
 • Nej (40%)
 • Vet inte (0%)

5 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (67%)
 • Nej (33%)
 • Vet inte (0%)

3 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Pratade dina föräldrar om sex med dig?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Borde kristna värna mer om miljön?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Pratar du mycket om jobbet hemma?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Har inget jobb (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)

0 röster

Har du bott i andra hand?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du gått en Alphakurs?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du haft hjälp av kyrkan i en sorgeprocess?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Bråkar du med dina barn om skärmtid?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Fastar du i år?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Är fysisk beröring viktigt för dig?

 • Ja (99%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (1%)

368 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Tar du hand om din relation på ett bra sätt?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du och din partner roligt tillsammans?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har äldre för lite att säga till om i kyrkorna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet ej (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vej inte. (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vej inte (0%)

0 röster

Lägger du stor vikt vid vad du drömmer?

 • Ja (0%)
 • Nej (100%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Är kyrkan en svår miljö för den som är blyg?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Brukar du bli arg på Gud?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattörerna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Vågar du vara ärlig i mötet med Jesus?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med debattören?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)

0 röster

Tycker du att det är viktigt med ordning?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Håller du med?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)

0 röster

Brukar du göra andliga årsbokslut?

 • Ja (0%)
 • nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Brukar du göra andliga årsbokslut?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du och din partner bråkat under julhelgen?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du en julgran inomhus i år?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du svårt att begränsa din tid på nätet?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Säger du till om någon annan dricker för mycket?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Hur villig är du att gå för Gud?

 • Hur långt som helst (0%)
 • Så länge det känns rätt (0%)
 • Inte alls (0%)

0 röster

Kommer du köpa färre jul- klappar i år?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Irriterar du dig på din partner?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Har ingen partner (0%)
 • Vet inte (0%)

22 röster

Pratar du med din partner om dina känslor?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)
 • Har ingen partner (0%)

1 röster

Har du gått till bikt någon gång?

 • Ja (6%)
 • Nej (94%)
 • Vet inte (0%)

16 röster

Har du känt dig ensam i sorgen?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du många vänner som skilt sig?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du misslyckats och rest dig upp?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du besökt Svenska kyrkan utomlands?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du arbetat som volontär i utlandet?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Är utseende viktigt för att du ska bli kär?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (100%)

2 röster

Tror du att Jesus hade syskon?

 • Ja (88%)
 • Nej (13%)
 • Vet inte (0%)

8 röster

Gör du och dina vänner meningsfulla saker tillsammans?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Brukar du be sinnesrobönen?

 • J (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

3 röster

Har du sett en ängel någon gång?

 • Ja (45%)
 • Nej (45%)
 • Vet inte (9%)

11 röster

Har du sett barnmiss- handel på öppen plats?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Är det viktigare för kristna att vara generösa?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Tror du att Gud hör all bön?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

54 röster

Kan du tänka dig att öppna ditt hem för flyktingbarn?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Kan du tänka dig åka iväg som volontär?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Vill du gå i pension vid 65?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Kommer du att ta det lugnare i höst än tidigare?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Brukar du ge pengar till kristet bistånd?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du hjälpt någon som utsatts för mobbning?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (100%)

1 röster

Skulle du kunna tänka dig att bli familjehem?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Är redan familjehem (0%)
 • Nej (0%)

0 röster

Har du lätt för att hänga på nya kyrktrender?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du funderat på att byta samfund?

 • Ja (50%)
 • Nej (50%)
 • Vet inte (0%)

2 röster

Har du vänt på dygnet under semestern?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Märker du Gud i din vardag?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

2 röster

Märker du Gud i din vardag?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Är du bra på att skära bort onödiga saker i livet?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Vågar du vara operfekt bland dina vänner?

 • Ja (0%)
 • Nej (100%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Är KD ett renodlat högerparti?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Bör gränsen för sena aborter ändras?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Ingen åsikt (0%)

1 röster

Har du funderat på att bo i en kommunitet?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Engagerar du dig ideellt?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Är det viktigt att vara kär i den man är gift med?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

3 röster

Har du pilgrimsvandrat?

 • Ja (0%)
 • Nej, men jag planerar att göra det (0%)
 • Nej (0%)

0 röster

Förtjänar alla en andra chans?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Bråkar du och din partner om städning?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Lever inte i en relation (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har Sverige en bra familjepolitik?

 • Ja (0%)
 • nej (100%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Är det viktigt att planera semestern?

 • Ja (0%)
 • nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Tycker du att det talas för lite om mission?

 • Ja (0%)
 • Nej (100%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Är det viktigt med rättvisa i ett förhållande?

 • Ja (0%)
 • Nej (100%)
 • Det beror på (0%)

1 röster

Ska du gå till kyrkan på pingstdagen?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Gör kyrkan tillräckligt för integrationen?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Tycker du att det är svårt att vara förälder?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Var du med på en gökotta i år?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Vågar du dela personliga problem i kyrkan?

 • Ja (0%)
 • Ja, ibland (0%)
 • Nej, aldrig (0%)
 • Är inte med i en kyrka (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Tar du dig tid för att utvecklas i ditt andliga liv?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Försöker du leva i nuet?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Blir Ebba Busch Thor en bra partiledare för KD?

 • Ja (69%)
 • Nej (31%)
 • Vet inte (0%)

13 röster

Behövs livscoacher i kyrkorna?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vad är en livscoach? (0%)

0 röster

Kan man vänta med att säga sanningen till sin partner?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Lever inte i en relation (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Borde Sverige införa personligt stöd vid livets slut?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

2 röster

Är det bra att det bildas nya församlingar?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Pratar du med vänner om relationsproblem?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Är pastorernas löner skäliga?

 • Ja (50%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (50%)

2 röster

Är integration enklare på mindre orter?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Tycker du att infresset för livsfrågor ökar?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Läser du mer i Bibeln under påsken?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du skrivit brev till Gud någon gång?

 • Ja (0%)
 • Nej (100%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Har du haft någon ålderskris?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Är lagen om sjukvård till papperslösa tillräckligt tydlig?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du svårt att släppa kontrollen?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har din kyrka en krisplan vid brott?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)
 • Inte medlem i en kyrka (0%)

0 röster

Har svenskar en naiv bild av buddhismen?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Behöver ledarskapet i församlingen föryngras?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet ej (0%)

0 röster

Behöver ledarskapet i församlingen föryngras?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet ej (0%)

0 röster

Har din kyrka en bra söndagsskola?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Min kyrka har ingen söndagsskola (100%)
 • Är inte med i en kyrka (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Har din kyrka en bra söndagsskola?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Inte med i en kyrka (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Brukar du läsa högt för dina barn?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Ja, läser för andras barn (0%)
 • Nej, har inga egna barn (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Drömmer du om ett liv i USA?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Bör det satsas mer på hjälp i EU-migranternas hemländer?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har din kyrka engagerat sig för att hjälpa EU-migranter?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)
 • Jag är inte med i någon kyrka (0%)

0 röster

Behöver kyrkan bli bättre på att tala med den som tvivlar?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Handlar du på second hand?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)

0 röster

Läste du Bibeln som barn?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Vad tycker du om Alla hjärtans dag?

 • Bra, jag firar gärna! (0%)
 • Vilket trams! (0%)
 • Tveksam (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Bör man ha högre förväntningar på kristna ledare?

 • Ja. (100%)
 • Nej, de är människor som alla andra. (0%)

1 röster

Är debatten om tiggare för ensidig?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Vem vill du se som efterträdare till Göran Hägglund?

 • Ebba Busch Thor (0%)
 • Acko Ankarberg Johansson (0%)
 • Lars Adaktusson (0%)
 • Ella Bohlin (0%)
 • Emma Henriksson (0%)
 • Caroline Szyber (0%)
 • Stefan Attefall (0%)
 • Jakob Forssmed (0%)
 • David Lega (0%)
 • Sara Skyttedal (0%)
 • Annan (0%)

0 röster

Gör Hägglund rätt som avgår?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du besökt en psykolog?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Drömmer du om ett liv utomlands?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Lever du mer sparsamt under januari?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Tror du att alla kan möta kärleken?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Vad lägger du i begreppet personligt kristen?

 • Att man bekänner sin tro öppet och är övertygad om den. Man är aktivt engagerad i en kyrka (0%)
 • Kristen, fast på ett eget sätt. Individualiserad tro. Hänger inte ihop med engagemang och bekännelse (0%)

0 röster

Är du noga med att handla miljövänligt?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Tittar du i mobilen för mycket?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Tittar du i mobilen för mycket?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Undervisas det för lite om dopet kyrkan?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Skjuter du upp det du ska göra till sista stund?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Skulle du vilja läsa Bibeln mer än du gör i dag?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Skickar du julkort i år?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Går du i kyrkan på julen?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Behöver det startas fler kyrkor i Sverige?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Känner du dåligt samvete över ditt givande?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Sörjer du någon den här julen?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)

0 röster

Blir sorgen svårare under julen?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har kristna i Sverige dåligt självförtroende?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Brukar du spela sällskapsspel under julen?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Är det viktigt att veta vad kollekten går till?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

1 röster

Kommer du att köpa Årets julklapp?

 • Ja (0%)
 • Nej, har redan gjort (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Vem tycker du ska bli årets förebild?

 • Rösta på X (0%)
 • Rösta på Y (0%)
 • Rösta på Z (0%)
 • Rösta på Å (0%)
 • Rösta på Ä (0%)

0 röster

Firar du nattvard varje månad?

 • Ja (100%)
 • Nej, mer sällan (0%)
 • Nej, jag firar inte nattvard (0%)

1 röster

Är det okej att hämta mat ur containrar?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Tänker du ofta på himlen?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Ska religionsfrihet ingå i FN:s millenniemål?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Skulle du våga gå till en terapeut?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Är kyrkorna duktiga på att ta ansvar i samhället?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Behövs det mer kyrklig närvaro i skolan?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du blivit mobbad?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Ska du besöka en kyrkogård i helgen?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du tänkt på att det festas mycket i Bibeln?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Brukar du be aftonbön?

 • Ja (100%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

3 röster

Har du upplevt dubbelmoral i kyrkliga sammanhang?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du upplevt dubbelmoral i kyrkliga sammanhang?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du engagerat dig för att hjälpa tiggare?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Behöver kyrkorna satsa mer på mission?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Vågar du närma dig vänner i sorg?

 • Ja (67%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (33%)

3 röster

Jakobs fråga

 • 1 (0%)
 • 2 (0%)

0 röster

Har du delat ut biblar någon gång?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Är det svårt att prata om problem i kyrkan?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du erfarenhet av missbruk i familjen?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)

0 röster

Känner du dig orolig för att bli gammal?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster

Har du erfarenhet av medberoende?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)

0 röster

Kan musiken få dig att stanna hemma från kyrkan?

 • Ja (0%)
 • Nej (0%)
 • Vet inte (0%)

0 röster