Danmark: Alla får rätt till nytt kromosomtest

Från och med den 1 mars ska alla gravida danskor som är i riskzonen för att få ett barn med kromosomavvikelse erbjudas noggranna tester inom den allmänna sjukvården.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det handlar om det så kallade NIPT-testet (non-invasive prenatal testing), ett enkelt blodprov som tas tidigt under graviditeten och visar om fostret har kromosomavvikelser. Hittills har endast de danskor som vänt sig till den privata sjukvården haft möjlighet att göra testet.

Men från 2004 har alla gravida i Danmark fått erbjudande om ett så kallat KUB-test mellan vecka 11 och 14. Undersökningen ger kvinnorna en indikation på om de bär på ett barn med Downs syndrom. Detta har sedan kunnat följas av ett fostervattensprov.

De nya riktlinjerna innebär att det förfinade NIPT-testet blir nationellt tillgängligt för alla.

Den nya ordningen fastställs i den danska Sundhetsstyrelsens (motsvarighet till den svenska Socialstyrelsen) nya riktlinjer för fosterdiagnostik.

Blodprov

– Om man inte använder NIPT för att undersöka fostrets kromosomer, måste man antingen göra ett fostervattensprov eller moderkaksprov. Dessa är större ingrepp och medför en liten risk för missfall. Det undviker man med blodprovet, säger Sundhetssyrelsens överläkare Christine Brot till tidningen Berlingske Tidende.

Det nationella erbjudandet i Danmark omfattar inte bara de arvsmassetester som vanligtvis ingår i NIPT (så kallad karyotypering) och som används för att upptäcka bland annat Downs, Edwards och Klintefelters syndrom. Erbjudandet innefattar dessutom så kallad mikroarray-diagnostik, en avsevärt mer detaljerad och noggrann scanning av arvsmassan som gör att man kan upptäcka fler och mer ovanliga kromosomavvikelser.

Enligt Christine Brot är det nya allmänna erbjudandet särskilt bra för kvinnor som av rädsla för missfall avstår från fostervattensprovet.

Stigmatiserande

Sedan fosterdiagnostik för Downs syndrom blev tillgänglig i Danmark 2004 har antalet barn som föds med funktionsnedsättningen minskat drastiskt.

I Sverige är det bara vissa landsting som erbjuder NIPT, och då bara till vissa grupper. Oftast erbjuds NIPT i tolfte eller trettonde graviditetsveckan men kan göras redan i vecka tio, vilket gör att en eventuell abort kan genomföras relativt tidigt i graviditeten. En del privata mottagningar erbjuder NIPT mot en kostnad.

Testet är på väg att införas i flera landsting, enligt lite olika modeller, säger Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinskt-etiska råd, Smer. 2015 konstaterade Smer i en särskild rapport att metoden har tydliga fördelar samtidigt som dess användning kan ha en stigmatiserande verkan på synen på barn med Downs syndrom och andra kromosomavvikelser.

– Den här metoden är säkrare, man undviker en del missfall som kan inträffa vid invasiva metoder. Men det är mycket viktigt att informera mödrarna om vad metoden innebär och vilket stöd och insatser som samhället erbjuder om man väljer att föda ett barn med kromosomavvikelse.

Bör utbildas

I rapporten påpekade Smer att det var viktigt att de landsting som erbjuder metoden utbildar personalen i etiska frågor förknippade med fosterdiagnostik.

– Vi har bland annat sagt att man borde satsa på etiska vägledare som kan ge föräldrarna råd och stöd i de svåra valsituationer som kan uppstå. Men det har tyvärr inte hänt så mycket, säger Chatrine Pålsson (KD), ledamot i Smer.

– Men det är sjukvårdshuvudmännen, det vill säga landstingen, som bestämmer om sådant. Det är de som har penningpåsen.

Fakta:

Downs syndrom

Risken för Downs syndrom och andra kromosomavvikelser hos fostret ökar kraftigt med tilltagande ålder hos modern.

Kromosomförändringar kan upptäckas genom ett fostervattensprov som erbjuds gravida kvinnor från och med att de fyllt 35 år.

Provet kallas för ”invasivt” då läkaren vid provtagningen för en nål genom magen och suger ut lite fostervatten.

Annons
Annons