Danska politiker: Inför en åldersgräns för konvertering

Likställ folkkyrkan och andra religiösa samfund - och inför en 18-årsgräns för personer som vill byta religion. Det efterlyser nu flera danska riksdagspartierna och en biskop.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Kravet kommer efter att danska tidningen BT berättat om en 15-årig flicka som blivit muslim, utan hennes föräldrars vetskap.

För den minderåring som vill bli döpt och medlem i – eller träda ut ur – Danska folkkyrkan krävs att man har föräldrarnas tillstånd. Samtidigt finns i dag inget liknande krav på medgivande från föräldrarna för den som exempelvis vill konvertera till islam eller någon annan religion. Det är detta man från flera håll nu vill ändra på.

– De gällande regler för andra trossamfund i Danmark.

Ny samfundslag

Just nu pågår arbetet med att utforma en ny trossamfundslag. I och med denna kan reglerna för konvertering komma att ändras för samfund som önskar statligt godkännande.

Men eftersom en sådan lagändring endast skulle gälla erkända trossamfund är det inte tillräckligt, menar Naser Khader, talesperson i kyrkofrågor för De Konservative.

– Man når därmed inte de mer fundamentalistiska moskéer, som unga konverterar till. Därför behöver vi utreda vad man kan göra rent generellt för att säkra att föräldrarna blir involverade om man är under 18 år och vill konvertera till islam, säger han till Kristeligt Dagblad.

"Byta religion är en stor sak"

Regeringens stödparti, Dansk Folkeparti, vill också se en lagändring.

– Jag ser det som ett kolossalt stort problem att folkkyrkan står under ett regelverk som inte gäller för andra trossamfund, säger partiets talesperson i kyrkofrågor, Christian Langballe.

Henrik Stubkjær, biskop i Viborg Stift, ser även han att en lagändring vore önskvärd och tycker att det är svårt att förstå att krav på åldersgräns för att byta religion inte redan är en del av lagstiftningen.

– Att byta religion är ingen liten sak, säger han till Kristeligt Dagblad.

"TIllåt att byta religion utan att be om lov"

Även liberala Venstre ser en poäng i att ta med frågan om konvertering i en ny trossamfundslag. Röd-gröna partiet Enhetslistan håller däremot inte med.

– Jag ser inget problem i att exempelvis en flicka på 15 eller 16 år byter till en annan religion utan att fråga sina föräldrar om lov, säger talespersonen Bruno Jerup.

Sayed Daniel Rezaei, från Imam Ali-moskén i Köpenhamn påpekar att man från muslimskt håll inte arbetar med register på samma sätt som Danska folkkyrkan och avfärdar ett krav på samtycke från föräldrar.

– Det enda som krävs för att bli muslim är att man säger och tror på att det inte finns någon annan gud än Gud, och att Muhammed är Guds sändebud.

Val 2018
Skogsbränderna
Annons
Annons