Danska sjukhus slutar avslöja fostrets kön

Två sjukhus i Danmark avslöjar inte längre för blivande föräldrar vilket kön det är på barnet som de väntar. Orsaken är att man är rädd att foster ska aborteras på grund av sitt kön.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Blivande föräldrar i Danmark ska inte längre få information om de väntar en flicka eller en pojke.

Det ställningstagandet tar nu läkare vid två danska sjukhus, Odense Universitetshospital och sjukhuset i Horsens. Beslutet kommer som en följd av den debatt som blossat upp kring att danska par väljer att abortera foster på grund av att de anser att de inte har rätt kön.

– Vi har blivit mer restriktiva. Det är en etisk fråga om att välja att behålla ett barn utifrån dess kön, säger Gitte Dupont, som är överläkare vid Horsens sjuhus, till den danska tidningen Jyllands-Posten.

Hon säger att man från sjukhusets håll inte vet säkert om det skett aborter på grund av barnets kön, men att man fattat beslutet eftersom man inte kan utesluta att det hänt.

Fram tills nyligen blev blivande föräldrar i Danmark erbjudna ett så kallat nupp-ultraljud före vecka 14, där barnets kön kan framgå.

Till och med vecka 12 kan föräldrar som önskar ett särskilt kön på sitt barn välja att göra abort i Danmark, utan att skälet till det ifrågasätts. Och fram till vecka 18 kan danska kvinnor söka sig till Sverige där abortgränsen är vidare.

I höstas larmade privata barnmorskekliniker i Danmark om att par som fått besked om att de väntar en flicka sökt sig till Sverige för abort.

– Det tog oss väldigt hårt och tog oss några månader att komma över, för tänk om vi sa fel kön, sa Robert Kinnerfelt från ultraljudskliniken Lille Københavner till Danmarks Radio då.

Svensk lag gäller alla

År 2008 ändrades den svenska abortlagen så att den kom att gälla även andra än svenska medborgare. Det öppnade för kvinnor över hela världen att komma till Sverige för att göra abort.

Enligt Socialstyrelsens rapporter utfördes drygt 37 500 aborter i Sverige under 2011. Myndigheten för inte årlig statistik kring hur många av dessa som rör utländska kvinnor som sökt sig till Sverige, men 2009 handlade det om 130 aborter, och utav dem var fem eller sex av kvinnorna danska medborgare.

Det handlar alltså inte om en dansk rusning efter svenska aborter.

Har gett tillåtelse

Men vilket kön fostret har verkar spela in gällande abortresorna. I samband med avslöjandena kring danska medborgare som söker sig till Sverige för abort kom det också fram att den danska abortnämnden som beslutar om aborter efter vecka tolv vid flera tillfällen har gett sin tillåtelse till abort av flickfoster när könet angetts som orsak.

– Vi har gett tillåtelse till abort av flickfoster. Oftast handlar det om personer som kommer från länder där det fortfarande är viktigt att få en son så att familjen får ett överhuvud som kan försörja dem, sa psykiatriker Birgit Petersen i abortnämnden, till Danmarks Radio.

Beslut kritiseras

Ställningstagandet från de två sjukhusen om att inte avslöja fostrets kön har inte enbart bemötts positivt i Danmark. Juridiklektorn Janne Rothmar Hermann tvekar om sjukhusen agerar lagligt när de undanhåller föräldrarna information. Och Danmarks patientförening kritiserar läkarna som fattat beslutet.

– Det är inte läkarnas roll att vara moralens väktare, säger föreningens styrelseordförande Lars Engberg till Jyllands-Posten.

Fakta:

  • Fakta: Abort i Sverige och Danmark
  • I Sverige har en kvinna, sedan 1975, rätt till abort till och med graviditetsvecka 18. Efter vecka 18 tillåts abort endast om det finns särskilda skäl eller om barnet är svårt skadat. Efter vecka 22 bedöms barnet kunna leva utanför sin mammas kropp och då är det inte längre tillåtet att göra abort.
  • Abortgränsen i Danmark är 12 veckor. För senare abort kan man ansöka om ett särskilt tillstånd från myndigheterna.
alkohol i kyrkan
Annons
Skogsbränderna
Annons