Därför växer Katolska kyrkan snabbt i Sverige

Två av Sveriges största kristna traditioner är numera katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna. Tillsammans växer de med flera tusen medlemmar varje år. Men vägen in som medlem kan se olika ut.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Michel Louis är registreringsansvarig för katolska kyrkan i Sverige. Under de år han jobbat har han kunnat se en tydlig ökning av antal medlemmar. 2000 hade katolska kyrkan i Sverige runt 87 000 medlemmar. I dag är siffran uppe i 111 000.

– Vi ökar med tre till fyra procent om året, säger han.

Liknande är det för de ortodoxa kyrkorna som i mitten av 1980-talet hade 90 000 medlemmar och i dag är uppe i över 120 000.

Tre kategorier

Katolska kyrkan är en multi­kulturell kyrka. Det är framför allt invandrare och flyktingar som kommer hit till Sverige som bidrar till ökningen.

Samtidigt finns det de som kommer i kontakt med församlingarna genom sakramenten, men som inte är registrerade. Det finns alltså ett större antal betjänade än vad det finns medlemmar.

Enligt Michel Louis kan man dela in katolska kyrkans medlemmar i tre kategorier beroende på hur de tagit sig in i kyrkan. Den första och största kategorin är katoliker som av olika anledningar lämnat sitt hemland för att bosätta sig i Sverige. De söker sig aktivt till en katolsk församling och ser själva till att ta kontakt för att registrera sig som medlemmar.

– De senaste åren har det varit många som kommit från Mellanöstern och Sydamerika, som kaldéer, syrianer och andra. Alla kaldéer är ju katoliker. Flyktingströmmen från Irak och Syrien har också medfört ett ökat antal, säger Michel Louis.

Konverterar från andra kyrkor

En annan kategori är personer som kommer i kontakt med katolska kyrkan genom att man följer med någon annan till en församling, som exempelvis dopfaddrar och vittnen.

– Då brukar vi också fråga dem om de vill bli medlemmar i en församling.

Den tredje och minsta kategorin är den grupp av konvertiter som söker sig från Svenska kyrkan och andra kristna samfund till den romersk-katolska gemenskapen.

– Vi ser att det är en viss ström av konvertiter, men det kräver ju också sin process, det är inte bara att fylla i en blankett, säger Michel Louis.

Hur framtiden ser ut för ett av Sveriges numera snabbast växande trossamfund vill Michel Louis inte spekulera i, men han gläds åt tillväxten.

– Vi är glada så länge vi kan ta hand om våra församlingsmedlemmar på ett bra sätt. Det är förstås glädjande att se sin egen familj växa! Sen får man tänka på att vi nu ser andra och tredje generationens invandrare växa upp, det återstår att se hur pass de håller sig till kyrkan.

Annons
Annons