De vill göra unga till bibelälskare

Två globetrotters och entreprenörer i Guds rike. Hon jurist och teolog, han läkare. Båda missionärer.
Nu vill de forma en ung kristen generation till passionerade bibel­älskare och bibelbrukare.
– Den internationella bibelskola som vi ska leda på Cypern kommer att bli helt unik i sitt slag, säger Lena Pommer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Människorna först, projektet sedan.

Lena växte upp och engagerade sig i Pingstkyrkan i Uppsala. Gick en bibelskola efter gymnasiet, flyttade sedan till Ryssland. I två år arbetade hon i ett team på Kolahalvön. De startade kristna församlingar och undervisade i Bibeln. Sedan flyttade hon till Stockholm, men reste mycket i Mellanöstern och Nordafrika där hon undervisade på tillfälliga bibelskolor. Och träffade Andreas. Han bodde i regionen och delade hennes passion för att leda människor till kristen tro och fördjupat andligt liv.

Radikalt lärjungaskap

Andreas Pommer växte upp i ett kristet hem i södra Småland. Ifrågasatte som tonåring allt som hade med tron att göra.

– Men jag kom dessbättre ut på rätt sida, säger han.

Rätt sida var det radikala lärjungaskapet. Så det blev en bibelskola med missionsfokus efter gymnasiet, och sedan ut i världen.

Där, långt från Smålands röda stugor, mötte han alltså Lena.

– När hon sedan flyttade till Malmö och engagerade sig i den nystartade kyrkan United flyttade jag efter. Jag gjorde allt för att få henne på kroken!

Med ett belåtet skratt och en varm blick på hustrun konstaterar Andreas, att det gick vägen. Och de blev inte bara ett gift par, de har också begåvats med två charmiga döttrar – Ellen, 13 år, och Alice, 10 år.

Båda tog examen i Malmö

I Malmö läste Lena juridik. Tog en kandidatexamen och byggde på till en magisterexamen i internationella mänskliga rättigheter. Ja, och så startade hon och ledde den engelskspråkiga bibelskolan United Academy i fem år.

Andreas läste medicin och tog läkarexamen.

– Jag ville ha ett yrke som man kan ta med sig ut i världen, förklarar han.

Missionsperspektivet tycks vara bestämmande för både Lena och Anders, det förstår jag snart under vårt samtal.

Ingenting uppskruvat. Ingenting ansträngt. Bara just självklart och naturligt.

Unikt projekt

Projektet då, den här bibelskolan på Cypern som enligt Lena ska bli någonting helt unikt.

Bakom EQUIP International School of Biblical Training, som ska sjösättas på Cypern höstterminen 2018, står Filadelfiakyrkan i Stockholm och Kaggeholms folkhögskola.

Undervisningen blir på engelska. Målet är att smitta en ung globaliserad generation med kärlek till Ordet och rusta med kunskap om Bibelns innehåll. Träning i ledarskap ingår i paketet.

Lena Pommer blir kursföreståndare. Andreas ska jobba halvtid med EQUIP.

– Den andra halvtiden planerar jag att ägna mig åt läkaryrket. Till att börja med i Sverige via internet tills jag lärt mig grekiska och kan jobba lokalt i Limassol, där skolan kommer att ligga.

Stategiskt läge

Så varför just Cypern?

Lena har inte svårt att motivera den saken.

– Det geografiska läget är strategiskt perfekt. Tänkt bara på närheten till Israel, där Bibelns händelser utspelade sig en gång. Dit kan vi resa med eleverna. Och vi har möjlighet att besöka trängda troende i en region, som en gång präglats av kristen kultur. Se och förstå att Gud vill göra det igen.

Där kan bibelskolans elever stödja och uppmuntra. Men också lära något viktigt av lokala kristnas hängivna och uppoffrande tro i en tuff miljö, menar hon.

– Samma sak med Östeuropa, som ligger inom räckhåll. Där kan vi både vara till nytta och inspireras av möten med troende.

Hoppas på svenskt stöd

Tanken är att den internationella bibelskolan på Cypern ska starta i huvudsak med svenska elever. Men makarna Pommer räknar också med studenter från övriga Europa samt från länder i Mellanöstern och Nordafrika där det i många fall helt saknas bibelskolor.

– Vi hoppas att församlingar i Sverige vill ställa upp och stödja sådana elever ekonomiskt. De saknar ju svenska elevers möjlighet att få studiemedel, säger Lena.

Hon drömmer också om att se hur ungdomar från Sverige och andra länder bygger livslånga relationer.

– Av elever från regionen kan svenskarna lära sig hur man kommunicerar med muslimer. En kunskap de kan ta med sig hem och använda i mötet med invandrare från den delen av världen.

– Vi ser det också som en stor fördel att Ibra och PMU har sin bas för arbetet i Mellanöstern just i Limassol, där bibelskolan ska ligga.

Andas optimism

Nu återstår mycket jobb för Andreas och Lena. Inte bara när det gäller kursinnehållet, som ska planeras tillsammans med Kaggeholm och Filadelfia. Lokaler och boende för eleverna ska fixas. Det ordnar sig, försäkrar de.

På sikt kommer elevantalet att växa rejält, tror makarna Pommer. Skolan kan också expandera på andra sätt.

– Utbildningen är ettårig, men vi har inget emot att det här blir ett center dit eleverna återvänder för påbyggnadskurser, fortsatt utveckling och fördjupad gemenskap, säger Andreas och Lena.

En ung svensk familj. Ett par väl utbildade makar. Tvekar de inte det allra minsta inför det här steget?

– När vi läste om planerna på en internationell bibelskola på Cypern så kände vi båda, att detta var något för oss. Att den erfarenhet vi har med oss passar för just det här uppdraget, säger Lena.

Perfekt timing

Båda har erfarenhet av att undervisa i Bibeln, träna unga kristna till tjänst och göra det utifrån en ledarroll. Och de brinner för det!

Timingen är perfekt – våren 2018 blir Lena färdig med sin teologie kandidat samtidigt som Andreas blir klar med sin specialistutbildning till allmänläkare.

– Men, säger Andreas, det bästa är att det här inte är vår grej. Vi gör det tillsammans med andra som vill samma sak. Vi ingår i ett större sammanhang. Det känns oerhört bra.

Annons
Annons