Debatt om bibelsyn fortsätter

Stefan Swärd gjorde på sin blogg en del kommentarer efter bibelsynsdebatten i Örebro i oktober. Sen dess har debatten pågått.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Hur är det egentligen med Jona? Är han en historisk person eller inte? Greger Andersson, lärare i Gamla testamentet vid Örebro missionsskola, tycktes under debatten och även senare i tidningsartiklar, mena att frågan inte är så viktig. Stefan Swärd höll inte med utan varnade för liberalteologiskt tänk.

- Det övernaturliga i texten gör att man uppfattar det som fiktion, inte som historia. Man utgår från ett materialistiskt slutet universum styrt av givna naturlagar. Det blir ett avgörande sanningskriterium, och avgör om en bibeltext är historia eller fiktion. Men det är ingen kristen världsbild. skriver Swärd han på bloggen.

Anders Gerdmar, docent i Nya testamentet exegetik vid Uppsala universitet och ansvarig för teologiutbildningen vid Livets Ords Teologiska Seminarium, har även han deltagit i debatten. Och han ger Swärd rätt i ett inlägg på bloggen: Frågan om Jona är viktig.

- Bibelns historiska grund är nödvändig i en inkarnatorisk, historiskt grundad tro som vår. Och just här fallerar i ett historiskt perspektiv alltid liberalteologi. Man extraherar en idéernas religion som lyfter från det historiska och blir levnadsvisdom, moral, socialt evangelium och kulturprotestantism, skriver han.

Kommentarerna har varit många, inte minst efter Greger Anderssons svar, där han bland annat menar att det inte allas handlar om de övernaturliga inslagen i bibelboken utan om att diskutera vad som ryms i den evangelikala bekännelsen att Bibeln är sann i allt den påstår.

- Syftet med mitt föredrag och mina inlägg har varit att försöka sortera bland argumenten. Jag prövade att skilja mellan litterära, historiska och teologiska resonemang, skriver han.

 

knutby
Annons
Sommarvärmen
Annons