Caroline Rhawi (L): Slöjförbud är ingen lösning

Att bekämpa förtryck är en sak, att förbjuda religiösa attribut en annan. Ett slöjförbud löser inte problemet med hederskultur, skriver Caroline Rhawi (L).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Vi är många unga kvinnor i Sverige vars föräldrar flytt hit för friheten. Vars mödrar kämpat för att för att slippa tvång och manligt överordnande. Vi är många som bär med oss våra föräldrars historier och erfarenheter av vad ofriheten innebär. Vi är många som aktivt arbetar för att unga kvinnor och män i dagens Sverige aldrig ska behöva uppleva samma ofrihet. Hederskulturen som brett ut sig i många av landets förorter är ett stort problem och inskränker på både flickor och pojkars möjligheter till fria liv.

När Liberala Kvinnors riksstyrelse presenterade förslaget om slöjförbud på barn i förskolan och lågstadiet gjordes det med ett tydligt syfte. De ville lyfta barn ur hederskultur och slöjtvång. Naivt jublade många åt förslaget och trodde att hederskultur magiskt skulle upphöra. Men så är det givetvis inte. Hederskultur existerar även inom andra religioner och olika kulturer.

Som kristen har jag på beskådat hederskultur många gånger i min egen omgivning och vet att ett förbud inte skulle hjälpa dessa flickor ut till friheten. Det löser varken problemet på samhällsnivå eller upplöser hederskulturen ute i förorterna.

Förbud i förskolan leder sannolikt till att förtryckande föräldrar väljer bort förskolan och därmed missar barnen den skolintroduktionen förskolan faktiskt är. När det är dags för barnen att börja skolan ligger de redan efter i språkutbildning och i samspelet med andra barn. Förskolan och skolan är viktiga plattformar för att lyfta unga ur hederskultur och för många unga kvinnor är utbildning den enda vägen som leder till frihet. Politiken bär här ett ansvar att inte förskjuta dessa flickor längre bort från utbildningen och tyvärr riskerar förslaget just detta. Slöjan kan tvingas av och stigmatiseras men förtrycket kommer finnas kvar i hemmet och fortsätta hålla sina klor hårt kring dessa flickor.

För att frigöra unga pojkar och flickor måste vi fokusera på politiska förslag som faktiskt förändrar och inte bara bidrar till stigmatisering och fördjupat utanförskap. I stället behöver vi utbilda skolpersonal i hedersrelaterat våld och förtryck. Alla skolor bör ha handlingsplaner för hur man arbetar med frågor kring ämnet och Skolinspektionens mandat att kliva in måste förstärkas. Dessutom behövs kunskapshöjningar genomföras hos hela landets kommuner och myndigheter.

Grundproblemet med förbudet är att man utgår från att slöjan är ett universellt förtryck. Men så är det nödvändigtvis inte för alla. Slöjan betyder olika för olika personer i olika kulturer i olika länder. Precis som det finns en stor variation av kristna kvinnor som alla tycker olika, så finns det även en stor variation bland muslimska kvinnor. Vi har runt 400 000 muslimer i Sverige, varav få har slöja och ännu färre tvingar sina barn till den. En del tvingas bära slöjan som en del av en hederskultur och det är det vi måste arbeta mot, inte slöjan i sig.

Som liberal vill jag leva i ett Sverige där individen har rätt till sin tro och sin religiösa identitet. Rätten till sin tro omfattar även barn, detta fastställer Barnkonventionen tydligt. Den sekulära staten försvaras inte genom att stigmatisera religiösa grupper och kräva förbud. Liberaler har en historia av att tro på utbildning och folkbildning som vägen mot ett förbättrat samhälle och så bör det även fortsätta vara.

Att Sverige har problem med hedersförtryck förnekar jag inte men att bekämpa förtryck är en sak, att förbjuda religiösa attribut är en annan. Sveriges politiker ska inte bestämma vad flickor får och inte får ha på sig. När vi börjar skrika förbud och göra anspråk på att bestämma om hur individer ska tolka sin egen religion, då simmar vi i grumligt vatten.

Jag är en av alla dessa unga kvinnor i Sverige vars föräldrar flytt hit för friheten. Vars mödrar kämpat för att för att slippa tvång och manligt överordnande. Jag bär med mig mina föräldrars historier och erfarenheter av vad ofriheten innebär. Jag arbetar aktivt för att unga kvinnor och män i dagens Sverige aldrig ska behöva uppleva samma ofrihet. Hederskulturen som brett ut sig inskränker på både flickor och pojkars möjligheter till fria liv. Men att reducera alla slöjbärande kvinnor och flickor till offer för religionen är en farlig väg att gå. Det finns många sätt att arbeta mot hederskultur och att förbjuda slöjan är inte ett sådant.

Caroline Rhawi, ledamot Liberala kvinnor Stockholm och vice ordförande LUF Storstockholm.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Annons
Annons