Christer Olsson: Inga fler sextrakasserier!

Psykologens uppmaning till tjejer: Gå samman i grupp.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Även under denna sommar rapporteras i olika medier, att unga flickor blir utsatta för sexuella ofredanden och våldtäkter på olika festivaler. Det är bra att detta uppmärksammas, men jag skulle vilja att strålkastarljuset också riktas mot sexuella trakasserier och övergrepp, som sker mot unga i skolans värld och på sociala medier.

Den plats där barn och ungdomar är mest utsatta för sexuella kränkningar är i skolan. Ibland börjar det redan på lågstadiet. När vi vuxna genom skolplikten ”tvingar” våra barn och ungdomar till minst nio år i skolan – förskoleklass och gymnasieskolan kallar jag än så länge för obligatoriskt frivilliga – så är det vuxenvärldens absoluta skyldighet, att alltid göra sitt yttersta för att inget barn eller någon ungdom ska utsättas för sexuella ofredanden.

Varje gång det förekommer ser jag det som vuxenvärldens skamfläck. Det stör mig oerhört, när det sker en normalisering av avskyvärda beteenden.

Tjejer får höra att de är horor eller slampor, de får sexistiska och spydiga kommentarer om sitt utseende, blir tafsade på brösten, får en hand mellan benen eller på rumpan. Till en del flickor skickas bilder på könsorgan genom olika sociala medier.

Att unga tjejer tänker: ”Jag blir ofta kallad hora och det får jag väl stå ut med” – det är aldrig okej och det får aldrig någonsin accepteras.

Min uppmaning till tjejer är att inte någon gång tolerera sexövergrepp. Markera mot förtryckare varje gång. Berätta för föräldrar. Gå samman i grupp, slå larm till skolledning. Om skolledningen inte agerar omedelbart. Ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen. (DO)

Pojkar sexkränks mestadels verbalt. Även dessa kränkningar ska så klart motarbetas undantagslöst.

Sexuellt ofredande bryter inte bara mot diskrimineringslagen och skollagens nolltolerans med anmälnings- och handlingsplikt. Brottet har också sitt speciella lagrum i brottsbalken.

Jag är övertygad om att det mest effektiva sättet att komma till rätta med sextrakasserier är när alla säger ifrån. Därför måste också killar, som hör och ser kompisar bete sig uselt våga reagera.

Det är dock skolors huvudmän, deras rektorer och all personal, som har det yttersta ansvaret, genom kontinuerligt förebyggande värdegrundsarbete, och vid behov akuta åtgärder. Om det arbetet inte sker i nära samarbete med elever och föräldrar är det dömt att misslyckas.

Skolor som är befriade från sexuella trakasserier och övergrepp får inte vara en utopi. Det är en självklar rättighet för samtliga elever och en absolut skyldighet för personal vid alla skolor, att varenda dag se till, att varje elev får vara trygg.

Mitt krav på huvudmän, rektorer, lärare och annan skolpersonal inför läsåret 2017/2018 är därför: Arbeta stenhårt med höstterminsstartens förberedelser, och ha som målsättning, att era elever aldrig – i varje fall inte opåtalat – drabbas av sexuella trakasserier på skoltid eller på sociala medier.

Se till att skollagens och diskrimineringslagens nolltolerans inte bara blir tomma ord, som pliktskyldigt skrivs in i skolans likabehandlingsplan, som en potemkinkuliss. Se till att arbetet mot sexuella trakasserier är levande!

Se till att det blir ändring på riktigt!

Christer Olsson, Leg. psykolog, författare till bland annat boken: “Verktyg mot mobbning och kränkning”.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Skogsbränderna
Annons
Val 2018
Skogsbränderna
Annons