Civilsamhällets stora betydelse

Det civila samhället och trossamfunden visar, inte minst i flyktingkrisen, hur viktigt det är med en livskraftig ideell sektor. Det skriver Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

I den pågående flyktingkrisen har det civila samhällets organisationer klivit fram och tagit ett ovärderligt ansvar. Kyrkor, moskéer, hjälporganisationer och andra föreningar har gjort – gör – stora insatser varje dag. Det är därför särskilt viktigt att staten nu inte bara skjuter till extra pengar till kommuner och landsting för flyktingmottagandet, utan även stärker stödet till civilsamhällets organisationer.

Sverige har tagit ett stort ansvar i den humanitära katastrof som pågår. Det är vi stolta över. Under hösten har historiskt många sökt asyl i vårt land och mottagningssystemet har varit mycket ansträngt.

Hittills i år har 150 000 människor sökt asyl i Sverige och många har därutöver kommit utan att söka asyl. Migrationsverket och många kommuner och landsting har svårigheter att kunna ge alla hjälp och ett gott mottagande.

I denna situation blir det tydligt att det civila samhället inte vare sig är en fritidsaktivitet eller ett litet sidospår till det offentliga.

Vi hade helt enkelt inte kunnat hantera höstens flyktingkris utan frivilligas hjälp människa till människa. Och på samma sätt kommer vi inte klara integrationen och välkomnandet till vårt samhälle av de som kommit, utan civilsamhället.

Vi blir återigen påminda om att det är i civilsamhället som grunden läggs inte bara för demokrati och ett fungerande samhälle, utan även för medmänsklighet och solidaritet.

Den som tror att solidaritet enbart kan byggas via skattsedeln har fel. Solidaritet visas genom människors personliga engagemang och uppoffring för att hjälpa andra, inte sällan inom en ideell organisation. Inte minst har olika kyrkor och samfund spelat en väldigt viktig roll: frivilliga krafter har stått beredda med mat, värme och tak över huvudet för enskilda och familjer som söker trygghet efter en lång och svår flykt.

Med tanke på dessa insatser är det bra att vår migrationsöverenskommelse med regeringen innehåller ett tillskott på sammanlagt 200 miljoner till det civila samhällets organisationer. Dessa pengar ska stärka organisationernas pågående arbete med både mottagande och etablering.

Dessa pengar går bland annat till Svenska Röda korset, Svenska kyrkan, Rädda barnen, Sveriges stadsmissioner, Individuell människohjälp, Islamic relief Sverige, LRF, Skyddsvärnet, IOGT-NTO och Flyktinggruppernas riksråd. Också folkbildningen och idrottsrörelsen får del av stödet.

Vi kristdemokrater fick också igenom att en särskild del öronmärktes till trossamfunden som ett erkännande och reellt tillskott för de viktiga insatser som dessa gör. Dessa pengar fördelas nu via Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST).

Trossamfunden gör stora samhällsinsatser genom stöd till utsatta grupper och utgör ett unikt bidrag i integrationsprocessen. Förutom praktiska insatser bidrar de också på ett unikt sätt till större förståelse, kunskap och respekt för olika trosinriktningar i vårt land, något som tjänar integrationen väl.

De extra pengar som civila samhället nu får, bör inte ses som en värdemätare på den insats som gjorts och görs. Den tid, de pengar och det arbete som läggs ned går inte att ersätta med en budgetpost i statsbudgeten. Men det är ett erkännande och ett brett politiskt stöd för det civila samhällets insatser.

Mot den bakgrunden är det dock synnerligen problematiskt att regeringen samtidigt som man, tillsammans med oss, skjuter till dessa pengar ändå framhärdar i att vid årsskiftet slopa möjligheten att ge gåvor till ideella organisationer med skatteavdrag. Detta trots att hjälporganisationerna vädjat om motsatsen eftersom man har sett att fler – tack vare reformen – har gett mer till att bistå nödlidande.

Det civila samhället och trossamfunden visar hur viktigt det är med en livskraftig ideell sektor. Om den kraften försvagas kommer hela samhället att försvagas. Det civila samhället ska uppmuntras och ges goda förutsättningar. Det är en politik för ett samhälle som håller samman.

Jakob Forssmed, Ekonomisk-politisk talesperson, Kristdemokraterna

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Annons
Annons