Det väpnade våldet måste få ett slut

’Staden på berget’ kommer mer och mer att bli en faktor att räkna med i samhällsutvecklingen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

”Trenden måste brytas genom en storsatsning från hela samhället.” Det sa rikspolischef Dan Eliasson i Svenska Dagbladet 11/3.

Svenskarnas ”otrygghetslista” toppas just nu av ”den ökade kriminaliteten”.

Orden ”inför ett sammanbrott” använde en polis i ett samtal med en pingstpastor angående läget i vårt land. När polisen fick höra vad pastorn jobbade med sa polisen med skarp och bestämd stämma:

”Ni troende i landet, ni har det vi i Sverige behöver. Annars står vi inför ett sammanbrott ... och, fortsatte polisen, ... lova mig, fortsätt att predika om Jesus, det är detta landet behöver just nu!”

Kyrkan och frikyrkorna fortsätter att bedja till Honom, som ”har all makt i himmel och på jord”, för läget i landet. Rättsväsendet, med poliserna i spetsen som har kontakt med allmänheten, är vårt stora böneämne just nu.

Vi som enskilda kristna och vi som församlingskollektivet är, enligt Jesu ord ”världens ljus, jordens salt och en stad på berget”. Ljuset lyser i mörkret, saltet motverkar förruttnelse och ger ”god smak”.

”Staden på berget” kommer mer och mer att bli en faktor att räkna med i samhällsutvecklingen.

Svenska folket kommer att på nytt vända sig till Gud och ge sig i lag med de troende, för att tillsammans bedja till en bönhörande Gud.

Välkommen att tillsammans med oss bidra till ett upprättat land, präglat av frid och ordning!

Rolf Bäckström,

Sollentuna

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Annons
Annons