Ett medmänskligare 2017

Ett återupprättat människovärde och en kristenhet som tar sitt uppdrag på allvar. Det är min bön för 2017, skriver Kjell Larsson, missionsföreståndare i Svenska alliansmissionen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Ännu ett år har just passerat. Ett år som har kantats av alldeles för många svarta rubriker. Ett år där lögnernas retorik blev vägvinnande i årets största spektakel, presidentvalet i USA. Ett år där terror- och självmordsattentaten blev så många att vi riskerar att likgiltigt konstatera ”jaha, ännu ett dåd” och som innebär att vi riskerar att tappa empati och engagemang för de utsatta.

Ett år där isarna krymper i norr, där översvämningar och torka överträffar varandra. Ett år där vår regering med sina höga ideal och vackra ord ytterligare tryckt till dörren för den som flyr från krig och död. Var tog hjärtat vägen?

Ett år vi kan minnas med sorgkanter runt fotoalbumet.

Vi har två val som människor, att antingen resignera och med skygglappar på värna ”jag, mig och mitt” eller att ta den obekväma osjälviska vägen och stå upp för det goda och för vår medmänniska.

Den kända satsen om att det värsta inte är de ondas ondska utan de godas tystnad är besvärande sann. Jag vill, önskar, hoppas och ber att de godas röster och handlingar inte klingar ohört detta nådens år 2017. Vi behöver samla alla goda krafter för att bygga en värld som ser annorlunda ut än den vi sett de senaste åren med hat, våld och terror. Vi behöver be om ett ledarskap i världen som har vishet och hjärtat på rätt ställe. Därför har vi i kyrkorna manat till ett julupprop i vårt land för att hjälpa den utsatta människan och inte svika de barn och familjer som flytt för sina liv.

Vissa, till och med en del teologer, kallar det för naivt och politiserat. Jag frågar mig bara: När blev det politik och naivt att stå upp för sin medmänniska? När blev det naivt och politik att läsa Jesu ord bokstavligt om att allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig? För mig är det självklart att vi i ett av världens rikaste länder öppnar våra hjärtan och hjälper den som är utsatt.

Jo, jag begriper att Sverige inte kan ta emot alla, men låt oss visa barmhärtighet mot de som sökt sig till vårt land och inte stänga dörr och hjärta. Än mindre utvisa barn och hålla familjer separerade. Är det naivt tänkt må det vara så.

Om jag tillåts byta ämne så längtar och ber jag även om att vi under åren som ligger framför ska få se nya församlingar och gemenskaper växa fram. Att vi i etablerade kyrkor och samfund inte tittar så enögt på oss själva utan i bön och eftertanke funderar ordentligt på hur vi kan vara kyrka, nå nya människor, bygga församlingar och nya gemenskaper. Det vill säga: Hittar vägar att leva ut missionsuppdraget som vår Herre gett oss.

För jag tror inte att kristen tro har passerat bäst före-datum, tvärtom tror jag att det som den står för är mer aktuellt än någonsin. Budskapet som en liten scouttjej, en av de bästa teologer jag mött, uttryckte och sammanfattade så här vid ett UV-scoutmöte: ”Jesus är som en som kan göra helt det som gått sönder”. Jag inte bara tror att det är så, jag tror att många med mig längtar efter att det som gått sönder ska bli helt igen.

Det finns så mycket trasighet som behöver helas. Det är kyrkornas budskap till vår samtid, till vår omvärld: Det trasiga kan bli helt, det är inte kört. Men då behöver vi som är Jesus efterföljare kliva fram och i ord och handling berätta det.

På frågan om vad jag önskar inför 2017 blir svaret att vi återupprättar det människovärde som det senaste året devalverats i vår värld och inte minst i vårt land.

Och dessutom att vi som kristenhet tar vårt uppdrag på allvar och berättar på ett relevant sätt att ”Jesus är som en som kan göra helt det som gått sönder”.

Där har ni några av mina främsta nyårsönskningar, min bön inför det nya året.

Kjell Larsson­, missions­föreståndare i Svenska alliansmissionen

Säg din mening

Håller du med om att kristen tro inte har passerat bäst före-datum?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Annons
Annons