Ha lite is i magen, Göran Skytte!

Jag skriver min bok som idéhistoriker, inte kyrkokritiker – den saken får medlemmar av samfund som min bok berör sköta på egen hand.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

När en litteraturkritiker på Helsingborgs Dagblad häromåret sågade en bok av journalisten Britt-Marie Mattsson, väckte det stor uppmärksamhet.

Problemet var att boken inte var utgiven, recensenten hade fabricerat en anmälan utifrån förlagsreklamen. Jag kommer tänka på händelsen, när jag läser Göran Skyttes förkastelsedom över min kommande bok om 68-vänstern och svensk kristenhet (Dagen 17/12). Med ett antal korta intervjuuttalanden från min sida som enda grundval anar Skytte ”ugglor i mossen”, ”tar sig för pannan”, ”nästan spricker” av irritation och så vidare.

Varför då?

Till synes därför att han inte förstår betydelsen av avgränsningar i vetenskapligt arbete. En grundläggande kartläggning av det slag som jag utför, måste ålägga sig vissa begräsningar i materialinhämtning, forskningsteman såväl som tidsintervall. Jag studerar åren 1965–1989 och har ett mycket stort skriftligt material som underlag.

Tidigare artikel: 68-vänstern och dagens kyrka

Jag sätter punkt 1989 bland annat därför att kommunismens fall förändrade villkoren för allt intellektuellt liv. Det gäller sålunda också den kristna, inte sällan, marxistiskt orienterade 68-vänstern.

Detta innebär givetvis inte att olika former av kristen vänster upphör att ha makt över Svenska kyrkan. Göran Skytte ger några exempel härpå, fler kunde med lätthet framföras. Det är möjligt att dessa grupper, paradoxalt nog, stärker sin ställning under 1990- och 2000-talet.

Jag skriver emellertid min bok som idéhistoriker, inte kyrkokritiker – den saken får medlemmar av Svenska kyrkan och andra samfund som min bok berör sköta på egen hand. Därför uttalade jag mig i Dagens intervju (11/12) enbart om förhållanden som jag har bedrivit forskning om.

Tidigare artikel: Så har 68-vänstern påverkat dagens kyrka

Hösten 2016 kan enligt plan resultatet av mina forskningsmödor studeras, sakligt bedömas och kritiseras. Till dess ville jag be Göran Skytte, vars rakryggade uppträdande som kristen intellektuell i opposition mot tidsandan jag ofta har haft anledning att värdesätta, att ha lite is i magen.

Johan Sundeen, universitetslektor, Högskolan i Borås

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Val 2018
Skogsbränderna
Annons
Annons