Kristen tro har en stark framtid i Sverige

Bibeln talar om att innan Jesu återkomst kommer Gud att söka upp människor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Björne Erixon berörde i sin text något mycket viktigt. Det är livsavgörande för all kristen verksamhet som vill vinna framgångar – nämligen att det också krävs engagemang och ett heluppoffrande liv med Jesus i centrum. Så kan de stora grupper som i vårt land längtar efter rening och livsbefrielse i dag.

Det Björne Erixon egentligen efterfrågar är en beskrivning av den tid vi lever i i dag – nämligen ändetiden, där Bibeln klart beskriver den som den tid då många kristna somnar när det gäller tron och lämnar det aktiva kristenlivet.

Eftersom jag själv är starkt engagerad i predikobesök och i olika kyrkor kan jag konstatera att tron växer. Sommaren som har gått har jag fått bedja med syndare till frälsning. Det gäller såväl på olika håll i Sverige som i vårt grannland Norge. Det innebär att den kristna tron har en stark framtid i vårt land!

Det som krävs i dag är en profetisk ton som träffar de enskilda medlemmarna så att gripenheten över bönesamlingarna och församlingarna blir det centrala – med en positiv stöttning av varandra. Då blir väckelsen en verklighet.

Jag frågade en av dem jag fick be med till frälsning vad som gjort att han sökt sig till just det mötet. Svaret som kom var så gripande: ”Det var Guds Ande som drev mig”. Bibeln talar om att innan Jesu återkomst kommer Gud att söka upp människor. Gud är verksam­ för människors frälsning.

Här är vi nu. Guds församling behöver göra sig redo att ta emot de som nu kommer och vill uppleva frälsning. Nu är skördetid för den som önskar engagera sig.

Åke Trossö,

Zinkgruvan

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Annons
Annons