Leif Thybell: Ingen kritik mot Palestina i Immanuelskyrkan

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Platsen var Immanuelskyrkan, Stockholm. Ämnet var Palestina och de kristna i landet efter 50 år av ockupation. Talare var Anna Karin Hammar, Göran Gunner, Sofia Camnerin och Sune Fahlgren. I en aldrig sinande ström anklagades och utpekades Israel som ansvarig för den ena hemskheten efter den andra. Man talader om apartheid, att palestinier kämpar för sitt liv varje dag, förtryck, förnedring, behov av bojkott av Israel.

Däremot hördes inga anklagelser eller synpunkter på den palestinska sidan. Ingenting sades om palestiniernas stadgar (PLO Charter) som exempelvis säger:

  • Väpnad kamp är det enda sättet att befria Palestina.
  • Befrielsen av Palestina är, från arabisk synpunkt, en nationell (qawmi) plikt och den försöker att tillbakaslå den sionistiska och imperialistiska aggressionen mot det arabiska hemlandet
  • Uppdelningen av Palestina år 1947 och etablerandet av staten Israel anses vara helt och hållet illegal

Ingenting sades heller om de krav som exempelvis Europarådets parlamentariska församling har från 2011 på det palestinska parlamentet för att få medlemskap: Palestina måste avskaffa dödstraffet, genomföra demokratiska val av president och parlament, ta tydligt avstånd från terrorism och bekämpa den aktivt, stoppa all illegal smuggling av vapen till Gaza och Västbanken, följa relevanta lagar gällande mänskliga rättigheter, motarbeta korruption, garantera pressfrihet och mångfald, garantera full respekt för religionsfrihet, inkluderande rätten till byte av religion, och så vidare.

Det hade ju varit klädsamt om åtminstone någon i panelen haft någon åsikt om något av ovanstående tillkortakommanden. Däremot talades mycket om att palestiniernas fredsvilja och fredliga demonstrationer. Alltså samma palestinier vars övergripande ledning har som målsättning att förgöra sin granne och som kontinuerligt uppmanar till våldsdåd mot israeler.

”Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget?” kändes väldigt relevant denna kväll.

Leif Thybell, Huddinge

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (85%)
  • Nej (14%)
  • Vet inte (1%)

282 röster

Se tidigare frågor

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Kyrkomötet
Annons
Annons

Rösta på årets förebild!

Rösta på årets förebild!

  • Micael Grenholm, arbetar ideellt bland tiggare, genom sin organisation Stefanushjälpen.

  • Eivor Nordin, har i 25 år sytt och stickat babykläder till nyblivna mödrar världen över.

  • Kenneth Skoogh, har arrangerat populära hockeyläger där många unga spelare fått höra om Jesus.

  • Mariella Issa, samlar in pengar och hjälper barn, äldre och änkor på plats i det krigsdrabbade Syrien.

Klicka på bilderna för att läsa mer om respektive kandidat.
Annons
Annons