Lennart Ljung: Ut med nationalismen ur Svenska kyrkan!

Jesus Kristus var gräns­överskridande­.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Sverigedemokraternas kyrkopolitiska talesperson Aron Emilsson har i Dagen beskrivit partiets ståndpunkter inför det kommande kyrkopolitiska valet.

Emilsson skriver ”Svenska kyrkan måste åter få vara kyrka där den centrala uppgiften är att förmedla det kristna budskapet och återigen också få vara stolt över att vara svensk.”

Flera frågor inställer sig. Vem har gett Svenska kyrkan uppgiften att proklamera att man ska vara stolt över att vara svensk?

Jesus Kristus var gränsöverskridande och han pläderade inte för någon nation eller land. Han beskriver i Lukasevangeliet att Guds rike finns inom Er. Nationalismen är ett mänskligt påfund och kan inte härledas till det kristna budskapet som inte har att göra med nationalstaters uppkomst eller fall.

Jesus Kristus hade en annan strategi: följ mig, genom att gå till fattiga och utstötta, de förföljda, att ta väl hand om flyktingen eller änkan och ge dem möjlighet till en tro som bär genom alla livets olika skeden.

Att vara tacksam och ödmjuk inför det faktum att födas i Sverige är bra men att vara stolt för att vara svensk är jag inte i denna tid av främlingsfientlighet och hur människor som söker sig från krig och kaos behandlas.

Att SD önskar plädera för att vara stolt svensk är inget nytt utan kan härledas till partiets historiska rötter. Om man menar allvar med att det är det kristna budskapet som i första hand ska gälla – då bör man nog försöka i någon mån efterfölja hans budskap som är grunden för det kristna budskapet – nämligen Jesus Kristus. Att främlingsfientligheten har fått så stort utrymme i svensk politik den senaste tiden får SD ta på sig ett ansvar för.

Vem har fråntagit Svenska kyrkan den centrala uppgiften att förmedla det kristna budskapet? Inget parti eller grupp som verkar inom Svenska kyrkan i går eller i dag har frånsagt sig det uppdraget. Tvärtom - man har i stället försökt att förmera detta budskap inom varje församling och i varje gudstjänst. Se bara till varje mässas liturgi och utformning. Se på Svenska kyrkans diakoni i vårt land, där man efterfrågas inom krisgrupper med mera. Se på hur man förmedlar ekonomiskt stöd och diakoni för särskilt utsatta människor i vårt land. Se på Svenska kyrkans mission i utvecklingsländer där man likt Jesus vill förmera det kristna kärleksbudskapet i ord och handling, stöd till självhjälpsgrupper, skolundervisning och katastrofinsatser.

Emilsson skriver fortsättningsvis att ”emellanåt framförs att ingen partipolitik hör hemma i Svenska kyrkan i dag utan att den skall styras av teologer”. Man kan undra var detta kommer ifrån. Svenska kyrkan har pläderat för att kyrkan ska styras mer av troende, inte enbart av teologer. Det behövs ett andligt uppvaknande i vårt land men inte utifrån de grumliga tankar som Aron Emilsson ger uttryck för i sin debattartikel.

Låt de förtroendevalda tillsammans med anställda forma det kristna budskapet i verksamhet och gudstjänstliv så att vi kan komma bort från nationalistiska strömningar och idéer, för det har inte med det kristna budskapet att göra.

Lennart Ljung

Fakta:

Replik

Läs Inte längre (S)venska kyrkan på Dagen.se/debatt

Håller du med?

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Annons
Skogsbränderna
Annons