Människovärdet och nationsvurmandet

Av vilken­ anledning skulle vi inte erbjuda skydd för en syrisk flykting?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Centralt i den kristdemokratiska människosynen är personalismen, som i korthet innebär att varje människa har ett innestående och okränkbart människovärde och att människan i sig själv inte är stark. Detta innebär också att människan är en del av en större samhällsgemenskap och inte en anonym del av samhällskroppen.

Dessa naturliga gemenskaper är både en viktig del av personens jag och är nödvändiga för att personen ska utvecklas. De som är med i gemenskaperna är både där för att själva få stöd, men även för att ge tillbaka till de övriga medlemmarna – man har både rättigheter och skyldigheter i det personalistiska samhället. Denna människosyn är inkluderande till sin natur till skillnad ifrån den individualistiska människosynen, som är exkluderande till sin natur.

Det är rent av så att demokratins innersta kärna utgår just från det unika och okränkbara människovärdet. Om inte, hur ska minoriteter kunna skyddas? Hur ska de som inte har stora intressegrupper omkring sig göra sig hörda? Varje person har i denna människosyn både rättigheter och skyldigheter.

Detta innebär naturligtvis att man bör följa lagar, så länge de är stiftade i demokratisk ordning och inte bryter mot naturliga rättigheter.

En av många rättigheter som följer av medborgarskap är att ha inflytande över det politiska livet och de lagar man lyder under. Denna rättighet speglas i skyldigheten att ta hand om samhällets styrning genom att delta i demokratiska val. Vi tror därför att det är viktigt att diskutera medborgarskapet i en kristdemokratisk kontext.

En viktig kristdemokratisk fråga är människors rätt att själv få bestämma över sin vardag. ”Politiker ska inte vara klåfingriga” har varit devisen. Var finns den rätten för den som förvägras permanent uppehållstillstånd? Var finns den rätten för den som inte får stanna i samma stad som sina nära släktingar? Var finns den rätten för den som underkänner taskiran (den enda id-handling som den absoluta majoriteten afghaner har) och skriver upp åldern på en tonåring för att tvinga den in i vuxenroll den inte är mogen för?

För oss handlar det om att sätta människovärdet främst, före nationsvurmande. Av vilken anledning skulle vi inte erbjuda skydd för en syrisk flykting? Rätten till asyl är en grundläggande rättighet.

Då ska man inte behöva mötas av en gränskontroll som omöjliggör för behövande att använda sig av denna mänskliga rättighet. Att en av världens mest omfattande välfärdsstater får göra vissa besparingar eller låna lite mer är inte skäl nog för att förneka flyktingars grundläggande rättigheter. Det är inte en kristdemokratisk människosyn att sätta den egna nationens ekonomiska intressen före alla människors lika värde.

Den sedan ett drygt år sedan förda migrationspolitiken känns för oss väldigt främmande. Kristdemokraterna har i många år gjort sig känt som ett parti som kämpar för att människor i behov av skydd också ska få en hemvist i vårt land.

Tyvärr har vi också alltför ofta sett en diskussion i migrationspolitiken som riskerar att vi hamnar i ett polariserat läge. Här finns anledning till självkritik.

Daniel Fredriksson, (KD) Jönköping

Margareta Sidenvall, regionpolitiker (KD) i Gävleborg

Robert Jansson, ordförande (KD) Aneby partiavdelning

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Annons
Annons