Micael Grenholm: Svensk migrationspolitik är som ”Hungerspelen”

Många har med rätta reagerat på rapporterna om hur dåliga Migrationsverket är när de ska bedöma om människor är kristna eller inte.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Sveriges kristna råd har vädjat till Migrationsverket att få utbilda dem om vad kristendomen handlar om. Eftersom konsekvenserna av myndighetens okunskap är så ödesdigra för de som utvisas är det av yttersta vikt att vi protesterar.

Vi har bibliska mandat att välkomna och älska invandraren (3 Mos 19:34), och att i synnerhet hjälpa dem som delar vår tro (Gal 6:10).

Samtidigt oroar jag mig för att vi inte går tillräckligt långt i våra protester. Grundproblemet är inte att Migrationsverket har dåliga metoder för att bedöma vilken religion människor har. Grundproblemet är att de bedömer vilken religion människor har.

Det är som att vi befinner oss i Suzanne Collins roman ”Hungerspelen” och klagar på att vissa barn får orättvist dåliga förutsättningar att överleva dödsarenan, snarare än att ifrågasätta varför den rika eliten utsätter dem för detta från första början. Varför har ens Migrationsverket en religiös gallringsprocess?

Läs också: Här är frågor Migrationsverket ställer till asylsökande som konverterat
 

Du som läser detta vill inte tvingas bevisa din kristna tro för att slippa bli tvångsför­flyttad till ett fattigt och farligt land. Om vi menar allvar när vi säger att vi följer Jesus, om vi verkligen vill behandla alla människor som vi själva vill bli behandlade, så kan vi inte acceptera att den svenska staten tvångsutvisar människor till länder som UD starkt avråder de egna medborgarna att resa till.

Läs mer: Migrationsverket kallar frikyrkor för sekter i asylutredning
 

Svensk migrationspolitik är inte utformad efter någon slags kapacitetsbrist (vi är ett av världens rikaste länder) och inte heller efter en genuin altruism (det är fortfarande förbjudet för flyktingar att flyga). Nej, den är utformad efter att bevara den stora ekonomiska ojämlikheten mellan länder med vit majoritetsbefolkning, och övriga. Det är därför amerikaner inte behöver bevisa sin religiösa tro när de invandrar.

Vi måste fortsätta protestera mot system som utsätter våra syskon och medmänniskor för livsfara. Men låt oss inte bara kritisera reglerna i Hungerspelen, utan låt oss ifrågasätta varför spelen arrangeras över huvud taget.

Micael Grenholm, teolog och medförfattare till ”Jesus var också flykting”

Läs mer: Migrationsverkets handläggare: Kristendom och islam har samma Gud

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Skogsbränderna
Annons
alkohol i kyrkan
Annons