Möt nysvenskarna med agape-kärlek

Kanske behöver vi göra en del omprioriteringar i våra församlingars verksamheter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Många av våra nysvenskar har fått en alltmer utsatt situation den senaste tiden som det inte längre går att blunda för.

Lina Sandells sång ”Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt” har ett budskap som kristenheten kan behöva tillämpa mer handfast.

Vad som kan göras skiljer sig naturligtvis från plats till plats. Någon form av samordning mellan olika församlingar för att få önskvärt resultat kan behövas. En början så god som någon kan vara att man samlas till bön och söker Gud för att förstå hur vi på bästa sätt kan stödja de nysvenskar som bor i närområdet.

Ett sådant initiativ skulle bli ett exempel på det som brukar kallas för agape-kärlek, en kärlek som är utgivande som kan bana väg för att nå våra nysvenskar med evangelium.

Allt arbete behöver organiseras och planeras. Ett framgångsrikt flyktingarbete är inget undandag. Det kan vara nödvändigt att vi som gör anspråk på att vara Jesu lärjungar ställer oss frågan vad Jesus skulle ha gjort för att möta nysvenskarnas behov.

Kanske behöver vi göra en del omprioriteringar i våra församlingars verksamheter för att vara trovärdiga i en tid som denna.

Mona Lundin,

Bjästa

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Skogsbränderna
Annons
Val 2018
Skogsbränderna
Annons