Präster är inte tjänstemän, Löfven!

Vigselplikten ligger på församlingen, inte på den individuella prästen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Statsminister Stefan Löfven intervjuades i Kyrkans Tidning. Han kommenterade socialdemokratins agerande i kyrkopolitiken och menade att präster bör ha plikt att viga samkönade. Den följande mediedebatten har varit mer livlig än kunnig. Låt mig kommentera.

Det är kyrkoval i september. Det är genom detta möjligheterna ges för genomförande av reformer inom kyrkan. En trend de senaste 20 åren har vuxit; den att rösta för partipolitiskt obundna nomineringsgrupper och inte som förr på politiska partier. Flera partier har själva anammat detta synsätt och backat. I min miljö, Södertälje, finns kristdemokrater, liberaler, centerpartister och moderater representerade inom grupper som inte har partipolitiskt fokus. Störst bland dessa grupper är POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) och stor är också Borgerligt alternativ, BA.

I årets val satsar ett parti som hittills legat relativt lågt, Sverige- demokraterna. Men trenden gynnar de icke-partipolitiska grupperna. På riksnivå och stiftsnivå är ännu S och C stora partipolitiska grupper med stort inflytande. Inom S finns en intern diskussion om den framtida strukturen. Nu har Stefan Löfvén uttalat sin syn.

Beslut om prästernas åtaganden ligger på Kyrkomötets bord. Det verkligt viktiga är att minnas att en präst i en kyrka inte är en tjänsteman utan just en präst. Som sådan har prästen rätten/makten att välsigna och å Herrens vägnar ge förlåtelse, den så kallade ”nycklamakten” att lösa och binda. Han eller hon är vigd till detta ämbete och tar allvarligt på detta ansvar. Naturligtvis tolkar olika präster ansvaret olika. Men det grundläggande är att den vigda prästen själv ansvarar för hur den fullföljer vigningslöftena, prästlöftena. Samvetet och omdömesförmågan måste ha utrymme. I annat fall ”är denne inte längre präst”. Nu ligger vigselplikten på församlingen, inte på den individuella prästen. Och så måste det vara med respekt för ämbetet.

Det stora problemet för kyrkan är att dess medlemmar tycker mycket men röstar litet. Har man synpunkter för eller emot, bör de uttryckas konkret i kyrkovalet. Det är demokratins starkaste forum. Jag hoppas att alla de frikyrkliga och väckelserörelseaktiva som ännu tillhör Svenska kyrkan, använder denna makt att uttrycka sin genomtänkta mening och faktiskt röstar i september.

Ulf Sundblad,
ordf kyrkorådet Södertälje pastorat (POSK).

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Annons
Skogsbränderna
Annons