Staffan Lake: Gårdsförsäljning av vin vore bra för Sverige

Alla andra vinländer i EU har möjlighet till gårds­försäljning – utom Sverige. Det innebär en diskriminering av oss själva, skriver Staffan Lake i en replik till Elisabeth Sandlund.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Min hustru Marguerite och jag arbetar med att producera­ alkoholhaltiga drycker på Snårestad vingård på den skånska landsbygden. Vi känner ett starkt stöd från våra många kunder som upptäckt vilka attraktiva produkter som vi kan framställa här på gården – och i landet.

Vår gård fick illustrera Elisabeth Sandlunds ledarartikel den 31 augusti där hon argumenterar mot svensk gårdsförsäljning av vin. Vi tycker­ tvärtom.

Från i stort sett ingenting har det på några decennier vuxit fram flera hundra vingårdar, mindre bryggerier och destillerier. Knappast någon åtgärd skulle vara mer betydelsefull för våra näringars fortsatta tillväxt än om Sverige, som sista land inom EU, tillåter gårdsförsäljning.

Gårdsförsäljning bidrar till att förnya lantbruket och skapa nya jobb och utkomstmöjligheter. Faktum är att det svenska jordbruket har en svag lönsamhet i jämförelse med andra EU-länder.

Trenden i Sverige går mot större enheter i jordbruket och att vissa delar försvinner helt som till exempel ärtodlingen i Skåne. Mångfalden minskar,­ både den biologiska och näringsmässiga! Vinodling är också att ta tillvara ett glömt kulturarv då vi under tidigare perioder i historien haft odlingar av vindruvor i Sverige, inte minst på de då stora klostren i Skåne, en ”mindfulness” utövad på klostren.

Vi kan locka till spännande vinresor i Sverige likaväl som i Frankrike. Att påstå att besökare på svenska vingårdar kan beställa vinet och hämta det på sin lokala systembolagsbutik är direkt felaktigt, en sådan service existerar inte, dessutom har vi ofta utländska besökare. Alla andra vinländer i EU har möjlighet till gårdsförsäljning utom Sverige. Det innebär en diskriminering av oss själva på hemmaplan.

Hela den svenska småskaliga­ alkoholproduktionen kan bedömas motsvara högst någon procent av Systembolaget AB:s försäljning. Att detta skulle vara ett hot mot folkhälsan är orimligt. Snarare tvärtom, då en gårdsförsäljning bidrar till att styra mot både lokal produktion med ett lärande möte mellan konsument och producent och bättre kvaliteter.

Tänk om vi i Sverige kan etablera en av världens största och mest lönande jordbruksnäringar! Vi skapar en attraktiv och lönsam svensk landsbygd i samklang med moderna trender inom mat och dryck. Det är ett framtidsperspektiv som borde locka oss alla.

EU-domstolen har accepterat att gårdsförsäljning finns i Finland, i relativt stor omfattning – även om motsatsen påstås ibland. Det måste kunna gälla även i Sverige. Det är för övrigt inte EU utan vi själva som ska bestämma vår alkoholpolitik.

Möjliggör vi gårdsförsäljning får Sverige en modernare alkoholpolitik. En alkoholpolitik som inte är landsbygdsfientlig samtidigt som unga branscher med uråldriga traditioner får nya och goda förutsättningar att växa i.

Staffan Lake, fil dr, docent och vinbonde
 

Läs också: Elisabeths Sandlund: Lagom är bäst i alkoholpolitiken
 

Elisabeth Sandlund svarar: Det handlar om alkoholmonopolet – och inget annat

Självklart har Staffan Lake, som svensk vinbonde, en annan uppfattning i frågan om huruvida möjligheter till gårdsförsäljning bör öppnas eller inte. Han argumenterar kraftfullt för sin sak men från en felaktig utgångspunkt. Jag skrev uttryckligen i min ledare 31 augusti att gårdsförsäljningen i sig knappast skulle rasera den svenska folkhälsan eftersom effekten av den ökade tillgängligheten av vin skulle bli marginell. Mina – och många andras – farhågor handlar om att ett ja till gårdsförsäljning skulle hota det svenska alkoholmono­polet eftersom EU knappast skulle tolerera ett sådant avsteg från det undantag Sverige fått.

På den punkten har Lake ingenting att säga, annat än att än en gång hänvisa till det finländska exemplet. Nu är det så att södra Finland ligger så långt norrut att det inte handlar om vin från vinstocken utan om fruktviner, där konkurrensläget i förhållande till europeiska producenter är ett helt annat.

Lake påstår att jag far med osanning när jag hävdar att ett inslag i Systembolagets service är att det går att beställa vin från en svensk vinodlare till den butik där man vill hämta ut det. Systembolaget vidhåller att detta enkelt låter sig göras. Det kan ske exempelvis via kundens smarta telefon så snart som det svenskproducerade vinet avsmakats eller vid ett senare tillfälle. Det låter som en bra idé att en svensk vinbonde upplyser sina kunder om denna möjlighet.

Elisabeth Sandlund

Säg din mening

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Val 2018
Skogsbränderna
Annons
alkohol i kyrkan
Annons