Tillbaka till tron på det övernaturliga

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Jesus hade sagt till sina lärjungar att han skulle sända den helige Ande. När Anden kom på pingstdagen blev de var och en döpta i den helige Ande. Och med Andens fullhet kom även de andliga gåvorna. Vi förstår att den helige Ande hade en utomordentlig makt över de första kristna. Men i dag finns det kristna, som har den uppfattningen att detta är något som Guds folk kan vara utan. Många menar också att det inte längre sker några under i Guds värld. Därför måste vi få tillbaka tron på det övernaturliga. Bibeln lär oss också att vara ivriga att söka de andliga gåvorna.

Det behövs mer undervisning i våra församlingar om den helige Ande och Andens gåvor och tjänster. Vi måste ha kunskap om dem för att de ska kunna fungera i våra liv. Anden är den som delar ut gåvorna, om vi bara öppnar oss för dem. Nådegåvorna är kärlekens redskap, som den helige Ande ger oss för att vi ska kunna betjäna våra medmänniskor.

Kyrkan är kallad att utföra samma gärningar som Jesus gjorde, ja ännu större än han. Samma Andens smörjelse som vilade över Jesus är tillgänglig för oss i dag. Evangelium om Jesus ska bekräftas av under och tecken. Den helige Ande vill utrusta oss alla med sina gåvor för att vi ska kunna förmedla Guds kärlek och kraft till våra medmänniskor. Genom nådegåvorna får vi tillgång till en kraft som ligger utanför vad vi själva kan göra. Gåvorna kommer först, sedan de andliga tjänsterna. Vi kan välja om vi vill vara kanaler för Andens gåvor eller inte. Men andedopet är en fantas- tisk välsignelse och öppnar dörren till det övernaturliga som vi så väl behöver i dag.

Arne Brännström

Lidköping

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Annons
Annons