Viktigt att få åldras i trygghet

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Det skriver Ebba Busch Thor och Emma Henriksson från Kristdemokraterna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Att få åldras i trygghet är grundläggande i ett välfärdssamhälle. Värdighet, frihet och självbestämmande har ingen åldersgräns­.

En sammanhållen politik för äldre handlar inte enbart om vård och omsorg. Den handlar också om hur äldre ges bäst möjligheter att fortsätta bidra i arbetslivet och hur vi kan ta tillvara det som bara åldern kan ge – livserfarenhet.

Alltför ofta betraktas människor som passerat 65 år som passé, som att de inte längre har något att bidra med. Eller att de inte har samma behov av självbestämmande som andra. Det är fel. Äldre är en ovärderlig resurs.

Ett väl fungerande samspel mellan yngre och äldre, där olika generationer lever tillsammans och inte åtskilda, är centralt för ett gott samhälle.

Vi lever allt längre och får fler friska år och det är därför positivt om de äldre som vill och kan uppmuntras till att stanna kvar i arbetslivet. I vårt budgetalternativ föreslår vi ett förhöjt jobbskatteavdrag från 64 års ålder samt att den särskilda löneskatten för äldre tas bort. Det gör det mer lönsamt att arbeta ytterligare några år och att fler arbetsgivare kan behålla äldre anställda, eller nyanställa äldre, till en lägre kostnad. Det är ett sätt att värdesätta erfarenhet.

Alla orkar eller kan inte stanna i arbetslivet och alltför många som är pensionärer oroar sig för hur pengarna ska räcka till det allra mest nödvändiga.

Vi vill därför sänka skatten för pensionärer med cirka 2 400 kronor per år för de pensionärer som i dag betalar högre skatt än dem som jobbar. Vi föreslår också höjt bostads­tillägg för pensionärer med 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för personer som är sammanboende.

Personer som är över 85 år ska inte behöva oroa sig över om de ska få en plats på ett boende när de behöver det. Vi föreslår en äldreboendegaranti – den som har fått rätt till hemtjänst och fyllt 85 år ska få plats på ett trygghetsboende om han eller hon så önskar. Alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda en plats för den som vill utan biståndsbedömning.

För många som arbetar inom sjukvård och äldreomsorg är arbetssituationen i dag pressad. Personalen vill ge en mer kvalitativ omvårdnad men allt för ofta måste de kompromissa med de egna värderingarna, ambitionerna och visionerna om hur jobbet ska utföras. Skälet är ofta brist på tid.

Vi vill därför införa vårdserviceteam inom både sjukvården och äldreomsorgen. Genom att anställa fler som kan arbeta med kringuppgifter som är en nödvändig och viktig del av vården och omsorgen kan vi frigöra mer tid för omvårdnad av varje enskild person.

För den som bedöms vara redo att skrivas ut från sjukhuset så är mottagandet i den egna bostaden många gånger inte förberett på det sätt det behöver vara.

Vi vill underlätta hemgången från sjukhuset till det egna boendet genom att det införs så kallade hemtagningsteam. Trots att det är väl känt att många äldre har flera sjukdomar samtidigt och behöver väl samordnade insatser från äldreomsorgen och sjukvården uppstår återkommande brister.

I förlängningen leder det till ökat behov av sjukhusvård och mer omfattande omvårdnadsinsatser.

Vårt förslag innebär att personal finns från att hemgången planeras, vid behov följer med i transporten hem, hjälper till vid ankomsten till bostaden, kollar att det finns mat, ordnar med läkemedel för de första dagarna och kanske gör en första anpassning av boendet.

Hemtagningsteamet har också en nyckelroll för att den rehabilitering som behöver startas snabbt och intensivt kommer igång.

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

Ebba Busch Thor, partiledare, Kristdemokraterna

Emma Henriksson, äldrepolitisk talesperson, Kristdemo­kraterna

Säg din mening

Håller du med debattörerna?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Annons
Annons