Åsa Romson: Vi ska flyga mindre men inte sluta träffas

Vi kan inte räkna med att flyga som i dag. Men det är farligt om människor slutar träffas, då hotar krig, menar Åsa Romson, som också efterfrågar ett mer lågmält politiskt samtal. Hon säger sig i dag ha en ganska vag gudsuppfattning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Intervjun med Åsa Romson är en kvart försenad. Vi sitter i en soffa i riksdagsreceptionen och undrar vad som har hänt. De flesta andra partiledare följer sitt dagsschema minutiöst. Plötsligt springer hon förbi oss, och någon minut senare kommer hennes pressekreterare och hämtar oss.

– Det blev lite struligt, ursäktar han sig.

När vi kommer in på Åsa Romsons rum kommer hon med en vattenkanna i handen. Krukväxterna har inte fått vatten på flera dagar och de är prioritet ett.

Först därefter har hon tid att hälsa välkommen.

Det är en journalistisk ryggmärksreaktion att tro att alla politiker bygger image, så misstanken dyker upp att blomvattnandet ingår i det. Men lite senare i samtalet reviderar vi den åsikten.

Miljöpartiet säger att vi måste ställa om samhället. Men hur mycket måste man som individ ställa om?

– Vi behöver ha en välfärd, men vi måste hitta ett sätt att leva utan att vi lever av tre jordklot som vi gör nu. Men det finns delar av befolkningen vars ekologiska fotavtryck är ganska litet, även i Sverige.

Många har vant sig vid att flyga. Ska vi sluta med det?

– Nej, men vi kan inte öka flygandet från i dag och vi måste inse att det kommer att finnas fler människor på jorden som vill kunna flyga. Många tycker att det är en börda att resa så mycket. Att man flyger i jobbet för affärsmöten – där tror jag vi ser en tydlig utveckling mot videokonferenser.

– Vi måste börja tänka om. En weekendflygning till New York för att shoppa inför jul är kanske inte det hållbaraste sättet.

Kommer vi till och med att tvingas sätta restriktioner på flygandet?

– Om politikerna inte tar larmrapporterna på allvar, så kan vi hamna i ett allvarligt läge och då kan vi behöva ha restriktioner. Och då får vi mindre flexibilitet.

Men Åsa Romson vill inte minska resandet. Särskilt som ung behöver man det, för att lära sig mer om världen.

– Vi kan inte sluta träffas i världen, då får vi krig.

Åsa Romson är den förste partiledaren på 40 år med doktorsexamen. Och den akademiska influensen märks, inte bara på boktravarna på rummet. I tv-sammanhang kan hon uttrycka sig kort, men i mer avspända intervjuer blir hon gärna mångordig, ibland svår att avbryta. Så de svar vi redovisar här är ofta rejält förkortade.

Miljöpartiet tycker att Sverige inte behöver ekonomisk tillväxt. Gäller samma sak för världens fattigaste länder?

– Nej, verkligen inte. Materiell tillväxt behövs för att rädda liv. Men det vi säger är att en ohållbar tillväxt är fel, den som bygger på de traditionella måtten, bruttonationalprodukten. Målet i välfärdssamhällena är nya vägar till utveckling utan att förstöra jorden, som vi nu håller på med.

Svenskt bistånd ska fortfarande ge pengar till fattiga länder vars ekonomier får växa?

– Ja, definitivt. Det är oerhört viktigt. Att bekämpa fattigdom med rättvisereformer, där är ekonomisk tillväxt oerhört värdefullt.

Hur vet man då när ett land kan sluta ha tillväxt?

– Det är inte lätt. Det här med tillväxt behöver vi politiker vara mer komplexa kring. Målet är utveckling, att fler människor kan leva sina liv med alla sina basala behov. Det som i dag försvårar för de fattiga att resa sig är den ohållbara tillväxten i den rika världen. Det gröper ur resursbasen, ökar på klimatproblemen och deras rättigheter att få sin del av livet på jorden.

Vi har intervjuat kyrkoledarna och bett dem ställa frågor till partiledarna. Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan, blir upprörd av att lyssna till politiska debatter, där det handlar om att vinna snabba poäng istället för att samtala om grundläggande värderingar och hon undrar: ”Vad skulle hända om vi fick ett samtalsklimat där man istället lyssnade på den andre?”

Kan du få dåligt samvete när du vinner debattpoäng?

– Jag vet inte om jag vinner debattpoäng så ofta (skratt).

Åsa Romson säger att medierna ofta vill få partierna att kritisera varandra. Men det finns olika typer av samtal och det är tydligt att även hon föredrar det mer lågmälda.

– Om hela det politiska samtalet skulle vara av typ SVT Debatt skulle man bli fruktansvärt desillusionerad. De viktigaste samtalen för man i ett helt annat tonläge.

Murat Posluk, syrisk-ortodoxa kyrkan anser att kristna i västvärlden har det så bra att frågan om kristna som förföljs i världen blivit en marginaliserad fråga. Sverige borde ta ett större ansvar, anser han.

– Jag håller med om att Sverige bör ta ett större ansvar för förföljda i världen, inklusive kristna. Förföljelse på religiös grund, oberoende av religion är något som vi måste agera kring. Bakgrunden till förföljelse av muslimer, kristna, homosexuella är olika. Och ska man jobba långsiktigt med förföljelser måste man förstå bevekelsegrunderna.

Marie Willermark, Frälsningsarmén. har en fråga direkt till dig: Hur kombinerar man en god ekonomi med ett hållbart klimat?

– Det kan man fundera på. Egentligen har vi byggstenarna till en sådan politik. Med en rättvis fördelning som också blir global och där vi drar nytta av de tekniska framsteg som gjorts. Det är en stor omställning men inte omöjlig. Den raderar inte möjligheterna till välstånd, snarare leder den fram till att även de fattiga får ta del av välståndet.

Ska vi, som några av dina partikolleger föreslagit, återinföra vilodagen för att minska shoppandet?

– Inte söndagsstängt. Men det blir inte ett lyckligare samhälle om vi har öppet jämt eller lär våra ungdomar att shoppa, det är inte särskilt hållbart.

Du vill ha ett vilande samhälle?

– Ja, för att man ska ha tid för eftertanke

När vi går in på vem Gud är för Åsa Romson är hon inte så rakt på sak som vi förväntat. Hon har i andra sammanhang sagt sig tro på Gud, men till oss säger hon sig ha en ”ganska vag gudsuppfattning”.

– Jag växte upp med ett ganska starkt engagemang i Missionskyrkan, var både scout och sjöng i kör och så. Men på senare tid har jag mer sett till livet här och nu och kanske inte så mycket till de större sammanhangen som har med vår gudsrelation att göra.

Märker du av det stora engagemang i miljöfrågor som finns i kristna samfund?

– Ja, väldigt tydligt, svarar Åsa Romson.

Hon menar att när det varit tyst i andra sammanhang så har kyrkan fortsatt prata miljö, och lyfter fram Kyrkornas världsråd som ett exempel.

Socialdemokraterna och Alliansen tävlar om vem som kan lova flest jobb. Vad kan ni lova?

– Vi tycker inte att man ska behöva vara statistikprofessor för att få diskutera arbetsmarknadspolitiken, svarar Åsa Romson.

Hon säger att MP vill byta skattesänkningar mot investeringar på bland annat skola, välfärd och tågen, och det genererar väldigt många jobb.

– På kort sikt 30 000 nya jobb, så visst kan vi också leverera siffror. Men jag tror inte att det är den politiker som kan leverera störst siffra som vinner, utan den som har en idé om var de nya jobben växer fram.

Hur blir det med uppgörelsen om migrationspolitiken om ni bildar en rödgrön regering, måste ni förhandla om den?

– Jo, den gäller ju den här mandatperioden. Men vi kommer att fortsätta att jobba för en humanare flyktingpolitik för att vi inte ska flytta positionerna närmare Sverigedemokraternas.

– De positiva krafterna i Sverige är starkare. Så jag tror att även om vi sitter i regeringen kan vi verka för en bred samsyn.

Resultat från Europaparlamentsvalet pekar mot nio riksdagspartier. Är det bra eller dåligt?

– I grunden är det bra att det går att bilda nya partier. Det ska inte vara som i en del andra länder att man måste vara rik, eller samla in en massa namn. Det är en signal om en fungerande demokrati.

Åsa Romson tillägger:

– Men en del gamla partier borde kanske försvinna också.

Vilka vill du välja bort?

– Nej, jag ska inte säga det. Jo, Sverigedemokraterna.

En tidigare toppolitiker inom MP, Mikaela Valtersson, är numera ordförande i Friskolornas riksförbund som uttalat sig kritiskt mot MP:s tuffare linje mot vinster för friskolor.

Är ni inte rädda att er nya syn på vinsterna gör att ni tappar sympatisörer?

– Anledningen till att vi förtydligat vår politik är att vi behöver ett tydligare regelverk för vinstintresset, svarar Åsa Romson.

Var ni naiva förut?

– Ja. I början av 1990-talet när man gjorde friskolereformen fanns det inte på kartan att merparten av skolorna skulle ägas av stora riskkapitalkonsortier. Men det är inte ovanligt i politiken att man behöver reformera reformer när man ser att det behövs tydligare regler.

Bland de läsarfrågor vi fått in handlar de allra flesta om fallet med den barnmorska som önskat slippa göra aborter. Åsa Romson berättar att samvetsfrihet som idé finns i den gröna rörelsen.

– Det är kopplat till lokförare i Tyskland som vägrat köra tåg med kärnavfall i. Men vi har inget förslag just nu om hur man skulle införa det i Sverige.

Men skulle du kunna tänka dig det inom andra yrkesområden?

– Det jag vänder mig mot i barnmorskefallet är att det gäller arbetsuppgifter där uppgiften är en så naturlig del. Men vi har jobbat hårt för att barnmorskorna ska få tid att vara mer barnmorskor och göra färre aborter. Det handlar om att minska antalet oönskade graviditeter.

– Vi har gratis aborter men vi har inte gratis preventivmedel till unga mammor, det tycker jag är ganska uppseendeväckande.

Under intervjun har Åsa Romson i en bisats förklarat att anledningen till förseningen var att det strulade med dagis. När vi går ut från riksdagshuset frågar vi pressekreteraren och får veta att förseningen berodde på en pågående inskolning.

Så vi bestämmer oss för att Åsa Romson inte medvetet försöker bygga en politikerprofil, eftersom hon undviker att nämna denna detalj. Barnet kommer först. Växternas överlevnad är viktigt. Vi får väl vara tacksamma att vi kom i tredje hand.

Ekonomisk tillväxt. Åsa Romson medger att det här med tillväxt är komplicerat. Det är till exempel svårt att svara på när ett tidigare fattigt land kan sluta ha ekonomisk tillväxt. Främst vänder hon sig mot hur vi mäter begreppet.

Fakta:

  • Åsa Romson
  • Fyllde 42 år den 21 maj.
  • Uppvuxen i Salem, söder om Stockholm.
  • Doktor i miljörätt.
  • Kommunpolitiker i Stockholm, pådrivande för trängselavgifterna.
  • Riksdagsledamot sedan 2006.
  • Har 19 500 följare på Twitter.
Annons
Annons
Annons
Annons