Här finns några av Sveriges kommuniteter

”Vi vill vara en bönegemenskap och uppmuntra varandra för engagemang i rättvisefrågor på olika sätt”, säger Ellen Skånberg i Brandbergs-kommuniteten i Haninge, Stockholm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Veigrep (Väggrepp) – del av en spridd gemenskap som finns i Norge

Var: Två huvudgrupper i Sverige – Östersund och Göteborg.

Antal personer: Totalt 60 personer varav cirka 10 i Sverige.

Hur länge: Sedan 5 år.

Kyrklig tillhörighet: Ekumenisk (del av Korsveirörelsen).

Berget – ekumenisk kommunitet

Var: Rättvik.

Antal personer: 10 stycken i åldrarna 3070 är del av kommuniteten. Sedan kommer många gäster och volontärer året om.

Hur länge: Har funnits i över 25 år.

Kyrklig tillhörighet: Kommuniteten helt ekumenisk men startade som ett ekumeniskt initiativ mellan Svenska kyrkan och Katolska kyrkan.

Struktur: Har en bönerytm med bön sex gånger per dag där de även bjuder in gäster och volontärer att delta.

Varför finns ni? ”Vår kallelse är att verka för ekumenik och kyrkans enhet. Vi ber för att alla kristna ska kunna enas i exempelvis nattvarden. För det andra finns vi för att ta emot gäster som kommer för att utvecklas andligt”, säger Peder Bergqvist.

Kollektivet – kristet kollektiv

Var: Uppsala.

Antal personer: 5.

Hur länge: Sedan 4 år.

Kyrklig tillhörighet: Ekumenisk.

Brandbergskommuniteten – två kollektiv som bildar gemenskap ihop

Var: Haninge utanför Stockholm.

Antal: 7 stycken medlemmar mellan 25 och 45 år.

Hur länge: Sedan 1 år.

Kyrklig tillhörighet: Ekumenisk i kontakt med Svenska kyrkan.

Struktur: Gemensam bön tre dagar i vecka, morgon och kväll, och äter middag tillsammans varannan vecka. Ibland görs olika aktiviteter och aktioner för rättvisa.

Varför finns ni? ”Vi vill vara en bönegemenskap och uppmuntra varandra för engagemang i rättvisefrågor på olika sätt”, säger Ellen Skånberg.

Societas Sanctæ Birgittæ (tertiärorden) – böne- och ordengemenskap

Var: Samlas i Vadstena.

Antal personer: Runt 200 personer.

Hur länge: Sedan 1920.

Kyrklig tillhörighet: Svenska kyrkan men är även ekumenisk.

Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Saby – spridd kommunitet

Var: Kommuniteten är spridd men har sin bas på Nya slottet Bjärka-Säby utanför Linköping.

Antal personer: 130 medlemmar.

Hur länge: Bildades juni 2008.

Kyrklig tillhörighet: Kommuniteten helt ekumenisk.

Struktur: Medlemmarna avlägger ett löfte att be minst en daglig tidebön, att varje vecka fira en eukaristisk gudstjänst och delta i minst en retreat årligen.

Varför finns ni? ”Vi vill stödja den enskilde medlemmen att verka i sin lokala församling och leva ett liv i Jesu efterföljd. En annan viktig del är att vi verkar för kyrkans synliga enhet”, säger Peter Halldorf.

Fransiskus tredje ordern inom Svenska kyrkan – spridd kommunitet

Var: Lokala grupper i Linköping, Göteborg, Uppsala, Stockholm (samlas för årsmöte på Berget i Rättvik).

Antal personer: Totalt 3 000 i världen, i Sverige cirka 50 personer.

Hur länge: Startade i Sverige år 1974.

Kyrklig tillhörighet: Svenska kyrkan och Anglikanska kyrkan.

Tynneredsgemenskapen – närboendegemenskap

Var: Tynnered, västra Göteborg.

Antal personer: Runt 20 vuxna och 7 barn.

Hur länge: Sedan 5 år.

Kyrklig tillhörighet: Ekumenisk.

Kommuniteten Oikos – närboendegemenskap

Var: Hammarkullen, Göteborg.

Antal personer: 15 medlemmar i åldrarna 2535 (singlar, par och familjer).

Hur länge: Funnits i 6 år.

Kyrklig tillhörighet: EFS och Svenska kyrkan.

Struktur: Medlemmarna överlåter sig 1 år i taget. Alla bor i närområdet, en del i kollektiv. Kommuniteten har en bönerytm med fyra tideböner i veckan, mässa på onsdagar och därefter gemensam middag.

Varför finns ni? ”Startades från en längtan att förtäta den kristna gemenskapen och vara ett stöd för medlemmarna i sin längtan att följa Jesus”, säger Tobias Hadin.

Korsets hus – kommunitet med kollektiv i centrum

Var: Centrala Göteborg

Antal personer: Mellan 10-20 personer, vissa är med mer regelbundet än andra.

Hur länge: Sedan 4 år.

Kyrklig tillhörighet: Ser sig själva som en egen husförsamling, annars har de flera ekumeniska samarbeten.

Dalby fellowship – gemenskapsboende

Var: Dalby, öster om Lund.

Antal personer: En familj på 5 personer och 6 inneboende. Normalt är det 7-9 inneboende.

Hur länge: Sedan 7 år.

Kyrklig tillhörighet: Ekumenisk.

Struktur: Hälften av de inneboende är kristna och hälften okristna men intresserade. En gång i veckan har de kristen lärjungaträning och en gång i veckan alphagrupp/diskussionsgrupp. Gemensamma måltider varje kväll.

Varför finns ni? ”Vi vill leva i närhet med människor, vara en utökad familj. Man ska vara sedd och älskad i vardagen. Vi vill se vårt hus som en missionsstation, växa som kristna och berätta om Jesus på ett vardagligt sätt. Och bjuda in till en miljö med låga trösklar”, säger Tomas och Bente Kirkhorn.

Prästgårdskommuniteten – ungdomskommunitet

Var: Broby.

Antal personer: Plats för 8 ungdomar i åldrarna 1825 år.

Hur länge: Sedan 10 år.

Kyrklig tillhörighet: Svenska kyrkan, men har öppna kontakter med flera internationella samfund.

Annons
Skogsbränderna
Annons