Större chans att rädda för tidigt födda

Gränsen för sen abort och hur tidigt man kan rädda för tidigt födda, flyter allt mer samman. På tio år har 75 aborter gjorts i Sverige, där fostret varit äldre än 22 veckor – den nuvarande gränsen för överlevnad.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Den svenska lagstiftningen är tydlig med att inga livsdugliga foster får aborteras. Gränsen för vad som anses vara livsdugligt är satt till 22:a veckan – en praxis som baseras på gällande forskning.

– Framför allt lungmognaden hos fostret gör att det är svårt att pressa ner gränsen ytterligare. Det är viktigt att säga att inga barn dödas i Sverige, bara livsodugliga foster, säger Marc Bygdeman, professor i gynekologi vid Karolinska Institutet.

Om en kvinna vill göra abort efter 18:e graviditetsveckan krävs särskilt tillstånd från Socialstyrelsen och varje år beviljas omkring 400 sådana tillstånd. Av dessa är ett fåtal utfärdade efter den 22:a graviditetsveckan och det vanligaste skälet är fosterskador eller sociala problem.

– I dessa fall är det ofta fråga om en så svår fosterskada att fostret inte kan överleva utanför livmodern. Om kvinnans liv är i fara kan graviditeten även avbrytas efter 22:a veckan. Men då ges tillstånd till avbrytande av graviditet och avsikten är då i stället att barnet ska överleva, säger han.

Kan man vara säker på att inga livsdugliga foster aborteras i Sverige i dag?

– Ja, sådant får inte förekomma men vid alla gränser kan man naturligtvis ha synpunkter. Utvärderingar mot forskningen, framför allt när det gäller mycket för tidigt födda barn, måste göras regelbundet, säger Marc Bygdeman.

Samtidigt överlever de flesta barn som föds extremt tidigt, mellan veckorna 22-27. Vid två och ett halvt års ålder har närmare tre av fyra barn utvecklats normalt, visar en studie som presenterades på Medicinska riksstämman förra året.

I studien har alla barn som föddes extremt tidigt mellan 2004 och 2007 följts för att se hur de utvecklats.

– Det har funnits en diskussion om att den förbättrade överlevnaden kommer att skapa en grupp människor med mycket svåra handikapp, men vi ser inte det, säger Fredrik Serenius, professor i neonatologi vid Uppsala universitet.

Han tillägger att de barn som föds i 23:dje graviditetsveckan visar sig överleva i vartannat fall.

– Skulle man satsa mer på forskning, skulle man säkert kunna rädda barn ännu tidigare men vid 22 veckor och under vet vi för lite om riskerna för framtida handikapp, säger han.

Fakta:

 • 2002: 10 st
 • 2003: 6 st
 • 2004: 3 st
 • 2005: 8 st
 • 2006: 7 st
 • 2007: 10 st
 • 2008: 14 st
 • 2009: 4 st
 • 2010: 3 st
 • 2011: 3 st
 • 2012: 7 st
 • Totalt 75 aborter efter vecka 22.
alkohol i kyrkan
Annons
Skogsbränderna
Annons