Svenskt prästbesök väckte oro

På senhösten 1982 reste ett par hundra svenska kyrkoföreträdare till L­ützen i DDR. Där ville de högtidlighålla minnet av Gustav den II Adolfs dödsdag. Men i Stasis ögon sågs ­deras besök som ett hot.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Lagom till den sjätte november varje år bildade Stasi ett specialkommando, med enheter från Leipzig, Halle, Merseburg och Weissenfels. Bara under november 1982 åtföljdes 27 svenska präster av 21 östtyska IM:s, inofficiella medarbetare. Bakom desamma stod ett par hundra civilklädda Stasipoliser. Allt som allt höll kommandot koll på runt 250 tillresta svenskar, som ville hedra Gustav den II Adolf och hans kamp för protestantismen. Stasi klassade samtliga som potentiella ”negativa klerikala krafter”.

Allt enligt akter hos BSTU i Berlin.

Särskild uppsikt hölls över Göteborgspastorn Bengt Hellekant, som besökt Lützen över 30 gånger. Stasi ogillade att han öppet brukade diskutera ”politiskt-ideologiska problem”. Redan i november 1977 hade han och andra svenska präster ifrågasatt Berlinmurens existens och utreseförbudet för DDR-medborgare. Vid ett möte med östtyska präster hade Hellekant även undrat varför DDR inte tillät några protester mot kärnkraft.

Ansågs vara en säkerhetsrisk

Hellekant och några av hans prästkollegor sågs som direkta säkerhetsrisker, varför Stasi också kartlade vad de tog med sig för presenter till DDR. Lika viktigt var att undersöka vem som skulle få vad. Hos Stasiarkivet i Berlin finns gamla telex bevarade, utväxlade mellan olika Stasienheter. Där framgår exempelvis att en namngiven östtysk kvinna tagit emot tre kilo svensk frukt, tre kulspetspennor och en handduk.

Extra koll höll Stasi över bokgåvor. Så länge mottagarna ansågs vara lojala mot DDR spelade gåvorna ingen roll. Men vid behov skulle Stasi kunna anklaga kristna regimkritiker för att ha tagit emot mutor. Allra värst var att acceptera ”DDR-fientliga” böcker som ”Sverige i siffror” och ”Värt att veta om Västberlin”.

Infiltrerade svenska präster på besök i Lützen

Lika viktigt som övervakning var infiltration. Stasienheten XX/4 utnyttjade högtidlighållandet i Lützen för att låta sina IM knyta personliga kontakter till svenska präster. Tanken var att Stasi på den vägen skulle kunna få sina IM inbjudna till teologiska konferenser i Sverige. Där skulle de sedan förmedla en positiv bild av DDR – och om nödvändigt försöka avstyra Svenska Kyrkan från att stödja östtyska regimkritiker.

Läs mer: Stasis skugga faller över Växjö stift

På Stasis önskelista stod också att via kyrkan komma i kontakt med militärpräster. På längre sikt skulle det jämna marken för Stasis utlandsspionage HVA, som via svenska präster skulle kunna få in en fot i det svenska försvaret.

Besöken i Lützen är långt mer väldokumenterade än besöken i Greifswald. Skälet är att akterna över Lützen i stort föreblev intakta efter DDR:s sammanbrott, till skillnad från akterna om Växjö stift.

Christoph Andersson

Annons
Annons