Vad är en kristen kommunitet?

Kommuniteter, kloster och kollektiv.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Kommuniteter. En kristen kommunitet kan definieras som en gemenskap som överlåter sig till en gemensam livsregel och/eller livsrytm i Jesus efterföljd. Ett sätt att förtäta det kristna livet i gemenskap. Termen kommunitet är ett vitt begrepp som rymmer både geografiskt närboende gemenskaper som spridda gemenskaper. Det finns också tillfälliga kommuniteter under en viss tid, exempelvis ett ungdomsteam/gemenskap i en församling som delar livsregel för ett år, för att sedan bytas ut.

Kloster. Även kloster kallas ofta för kommuniteter, eftersom de också delar en livsregel. Alla kloster kan kallas kommuniteter men alla kommuniteter är inte kloster.

Kollektiv. Vissa gemenskaper väljer att snarare definiera sig som kristna kollektiv. Ofta handlar det då om kristna som valt att bo och leva i gemenskap, men som inte nödvändigtvis följer några tydliga regler.

Annons
Skogsbränderna
Annons