Dragkamp i FP om förhållandet till religion

Är religion något positivt eller negativt. När Folkpartiet samlas till landsdagar så spretar förslagen åt helt olika håll, samtidigt som partistyrelsen har en tydlig linje åt vilket håll de vill att partiet ska luta mot när det gäller tro och religion.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I ena vågskålen, förbjud religiösa friskolor och sluta helt att ge statligt bidrag till trossamfund. I andra vågskålen, ge skolbarnen mer tid att möta religiösa företrädare och låt Migrationsverket fördjupa sig i ämnet tro som asylskäl. När folkpartister samlas för Landsdagar i Västerås den 14-17 november så finns det många förslag som har med religion att göra. Samlar man alla förslag så är det inte helt lätt att se en röd tråd, snarare ser det ut som en dragkamp mellan olika grupper som ser helt olika på hur tro och politik ska hanteras.

Under Landsdagarna ska Folkpartiet ta fram ett nytt partiprogram, och en rad formuleringar kommer att debatteras innan det slutgiltiga politiska dokumentet slås fast. I det förslag som partistyrelsen har lagt fram är det ganska tydligt att Folkpartiets ledning har en ganska avslappnad relation till det religiösa Sverige, där de slår fast att ”trossamfund är en central del av det civila samhället”. De driver en linje där staten ska förhålla sig så neutral det bara går till religiösa grupperingar, och därför vill partiet avskaffa den speciallag som finns till för Svenska kyrkan, vilket ses som en sista rest efter statskyrkans avskaffande.

I partiprogrammet slås också fast att skolan ska vara fri från religiöst förkunnande, ”också i friskolor som har en konfessionell inriktning”. Den skola som inte lever upp till det kan förlora sitt tillstånd.

Vill distansera sig kraftigt

Så långt är nog de flesta folkpartister nöjda. Men sedan finns det en falang som ligger på för att staten ska distansera sig kraftigt mot religiösa samfund. På förslag finns bland annat att religiösa friskolor ska förbjudas och att staten inte ska hjälpa samfund att samla in pengar via skattesedeln. I en motion som flera skrivit under så vill man att staten inte ska ge bidrag till religiösa samfund över huvud taget, vilket motiveras med att synen på könsroller och homosexualitet bland religiösa inte ska vara förenlig med samhällets gemensamma värdegrund.

– Jag tror att det finns mycket okunskap hos dem som ser religion som något negativt, säger Anna Ekström, ordförande för Kristna liberaler, och även med i Folkpartiets partistyrelse.

”Ingen rädsla för religion”

Hon menar att partistyrelsen och partiledningen inte har någon rädsla för religion.

– Det är därför vi föreslår att partiet inte ska följa de förslag som visar upp en sådan rädsla.

Anna Ekström säger att det är bra att Lagen om Svenska kyrkan tas bort, och det har inget att göra med en beröringsskräck för religionsfrågor. Hon har själv drivit frågan på kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Att bota rädsla för religioner

Men det finns andra frågor där Anna Ekström och andar i nätverket Kristna liberaler vill gå längre än partiledningen när det gäller frågor som rör tro och samhälle. Exempelvis vill de lägga till ett stycke i partiprogrammet för att svenska skolbarn ska få större tillträde till religiösa företrädare.

– Vi tror att rädslan för våra olika religioner botas bäst när unga människor får åka till närmaste moské, kyrka, synagoga eller annan lämplig lokal och se hur en gudstjänst går till, motiverar de sitt förslag.

I det här fallet ansåg partistyrelsen att förslaget var för detaljerat, och ville inte ha med det i det nya partiprogrammet.

Fakta:

Här är några förslag som kommit in till FP:s landsdagar

 • Avskaffa lagen om Svenska kyrkan.
 • Utöka avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer.
 • Ge mer utrymme för ideella aktörer inom vården.
 • Nej till religiös särlagstiftning.
 • Ge skolbarnen större tillträde till religiösa samfund. (Nej, säger partistyrelsen)
 • Fördjupa kunskapen om tro och sexuell identitet som asylskäl. (Processen pågår redan menar partistyrelsen)
 • Staten ska inte hjälpa samfund att få in pengar via skattesedeln. (Nej, säger partistyrelsen)
 • Staten ska över huvud taget inte ge bidrag till samfund. (Nej, säger partistyrelsen)
 • Religiösa friskolor bör förbjudas. (Nej, säger partistyrelsen)
 • Ge religionsfrihet åt kungahuset. (Vi jobbar redan på det, menar partistyrelsen)
 • Stärk stödet till sekulära samlingslokaler. (Processen pågår redan menar partistyrelsen)
 • Förbjud destruktiva sekter. (Nej, säger partistyrelsen)
TORPKONFERENSEN
Annons
Annons
Annons
Annons