EFS vädjan till nya ärkebiskopen: Ta vara på oss

I dag är det ärkebiskopsval i Svenska kyrkan, och den inomkyrkliga väckelserörelsen EFS har en hälsning till den blivande kyrkoledaren.Ta till vara på oss, uppmanar missionsföreståndaren Stefan Holmström.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Valet av ärkebiskop i Svenska kyrkan har satt en hel del bollar i rullning. Framförallt har den officiella utfrågningen av kandidaterna blivit omdebatterad, och den brännande frågan har handlat om Jesus uppenbarar Gud på ett bättre sätt än Muhammed.

Efter utfrågningarna lämnade teologen Eva Hamberg Svenska kyrkan med buller och bång, och när Dagen skrev om hennes uttåg så fick det stor uppmärksamhet.

Överväger utträde?

Nu tar även EFS missionsföreståndare Stefan Holmström upp tråden, och undrar om ”måttet är rågat även för EFS”. I sitt senaste blogginlägg leker han med tanken på ett utträde.

Det låter till en början som ett hot att EFS kan vara på väg bort från Svenska kyrkan. Men riktigt så allvarligt visade sig inte Stefan Holmströms inlägg vara.

I stället vill han, som ledare för den inomkyrklig väckelserörelse, vädja till den kommande ärkebiskopen att ta vara på ”EFS engagemang, uttrycksformer och kompetens”. Sedan skriver han vad det är som i dag gör att rörelsen håller sig kvar i kyrkan. Att Jesus uppmanar till enhet, att EFS delar den evangelisk-lutherska bekännelsen och att så länge EFS ”kan verka utifrån vår förståelse av evangeliet” så stannar de kvar i Svenska kyrkan.

”Viktigt vilka signaler vi sänder”

Stefan Holmström är själv på utlandsresa men rörelsens ordförande Stefan Svensson kan förklara hur viktigt ärkebiskopsvalet är.

– Det är ett viktigt val för hela Svenska kyrkan, som vi är en del av. Jag tror det är viktigt vilka signaler vi sänder ut, och jag blir bekymrad över en del svar som flera kandidater har gett i hearingen inför valet. Där känner jag inte igen min egen kyrka, säger Stefan Svensson.

Det han är undrande inför är den utslätade bilden om vem Jesus är, och när väl en ny ärkebiskop är på plats hoppas han på samtal för att klargöra hur EFS ser på sin roll inom kyrkan.

Finns det de inom EFS som vill bryta med kyrkan?

– Det finns medlemmar som har lämnat, men jag har försvarat hållningen att vi ska vara kvar. Men det finns en gräns när kyrkan inte längre är en kyrka, och den gränsen närmar vi oss oerhört snabbt.

Är det här något en ny ärkebiskop kan ändra på?

– Ja, det är viktigt att visa att man är rädd om sina medlemmar och visa att kyrkans centrala budskap är att peka på Jesus Kristus.

Fakta:

  • Fakta: Ärkebiskopsvalet och kritiken
  • I morgon hålls första valomgången i ärkebiskopsvalet i Svenska kyrkan. Om någon kandidat får över 50 procent väljs den till ärkebiskop, annars sker ytterligare en valomgång.
  • Lundabiskopen Antje Jackelén är storfavorit att vinna valet.
  • Efter en utfrågning med fyra ärkebiskopskandidater har hård kritik framförts för att kandidaterna inte tillräckligt tydligt svarade på frågan ”Ger Jesus en sannare bild av Gud än Mohammed?”
  • Teologen Eva Hamberg lämnade Svenska kyrkans läro­nämnd och avsade sig sin prästtitel efter utfrågningen.
Annons
Annons
TORPKONFERENSEN
Annons
Annons