EU-kommissionen lanserar "Dublin plus"

EU-kommissionen lanserade på onsdagen ett antal tankar och ideer på hur Europa kan handskas med flyktingkrisen. Med ideerna vill man öppna för en diskussion i medlemsländerna - konkreta förslag kommer först senare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det EU-kommissionen presenterade nu är enligt EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans ett antal "alternativ".

– Det nuvarande systemet håller inte, säger Timmermans i ett pressmeddelande.

På presskonferensen presenterades två huvudspår, skriver TT. Det ena går ut på att skriva in regler för akut omfördelning av asylsökande mellan medlemsländerna om något land drabbas av "oproportionellt tryck".

– Kommissionen skulle kunna föreslå en uppdatering av Dublin-reglerna genom att effektivisera och utöka dem med en korrigerande rättvisemekanism jag kallar det "Dublin plus", säger Timmermans.

Att flyktingar alltid som nu enligt Dublinförordningen måste söka asyl i det land dit de först kommer är, säger Timmermans, "varken rättvist eller hållbart".

Det andra huvudspåret, som är mer kontroversiellt, innebär att man skapar ett helt nytt system där de asylsökande fördelas i enlighet med EU-ländernas storlek, ekonomi och mottagningskapacitet.

– Vi lägger fram de här alternativen på ett öppet sätt för att dra igång en debatt. Båda alternativen kommer att ge den solidaritet mellan medlemsländerna som så väl behövs för att skydda dem som behöver hjälp, säger Frans Timmermans.

Både Frans Timmermans och den grekiske kommissionären Dimitris Avramopoulos, med ansvar för migrationsfrågor, konstaterade i sina tal att det hittills har rått brist på politisk vilja i vissa av EU:s länder när det gäller att solidariskt ställa upp på EU:s omfördelningssystem. Nu hoppas kommissionen på en bred debatt i medlemsländerna, och feedback som sedan kommer att ligga till grund för konkreta förslag. Konkreta förslag ska, säger man, komma innan sommaren.

Annons
Skogsbränderna
Annons