EU vill fördela 40000 flyktingar inom unionen

Inte perfekt, men ett stort steg framåt, säger EU-kommissionen om sina planer på gemensam fördelning av kvotflyktingar och asylsökande.40 000 syrier och eritreaner föreslås bli fördelade mellan medlemsstaterna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

De detaljerade förslagen lades fram i går som en uppföljning till den nya strategi som kommissionen presenterade för ett par veckor sedan.

Redan då meddelades att kommissionen vill fördela 20   000 kvotflyktingar – det vill säga de särskilt utsatta personer som FN:s flyktingorgan UNHCR väljer ut på plats i olika flyktingläger.

Därtill kommer kommissionen nu med ett förslag om hur upp till 40  000 nyanlända asylsökande ska kunna fördelas mellan länderna, för att avlasta Italien och Grekland där merparten av dem som tar sig över Medelhavet stiger i land.

I båda fallen vill kommissionen använda sig av en modell där personerna fördelas i enlighet med medlemsländernas folkmängd och rikedom – men också med beaktande av hur stor arbetslösheten är och hur många asylsökande och kvotflyktingar som länderna redan har tagit emot. Det gör exempelvis att Sveriges andel av de gemensamt fördelade blir relativt liten.

– Förslaget är inte perfekt, men det är ett stort steg framåt, eftersom det introducerar en solidaritetsprincip, förklarade EU:s utrikeskommissionär Federica Mogherini i går, enligt AFP.

Av de 40  000 berörs 24  000 i Italien och 16  000 i Grekland – de två länder där EU bedömer att inflödet är så stort att en särskild nödmekanism måste utlösas. I ett senare läge kan även Malta komma ifråga.

Möte i Luxemburg

Enligt kommissionens förslag är det i första hand endast personer från Syrien och Eritrea som ska fördelas. Nuvarande asylsökande, som redan anlänt till Europa innan systemet dras igång, kommer inte att omfattas.

Planerna ska nu diskuteras av ländernas migrationsministrar vid ett möte i Luxemburg i mitten av juni. Om tillräcklig majoritet finns kan asylfördelningssystemet börja användas från någon gång i sommar.

Den svenska regeringen har redan tidigare applåderat planerna. Flera andra länder har dock aviserat stor skepsis, inte minst över tankarna på en tvingande fördelning.

Om förslaget blir verklighet skulle det enligt EU:s beräkningar innebära att 821 asylsökande från Italien och 548 från Grekland kan överföras till Sverige. I gengäld ersätts Sverige (och övriga länder) med 6  000 euro per asylsökande.

Kommissionen föreslår att systemet ska vara bindande för medlemsländerna – även om Storbritannien, Irland och Danmark på grund av olika undantag har möjlighet att stå utanför.

Vad gäller kvotflyktingarna är EU:s förslag däremot frivilligt. Medlemsländerna uppmanas nu att senast i september besluta sig om man vill vara med eller inte.

EU:s så kallade samarbetsländer – exempelvis Norge och Schweiz – inbjuds samtidigt att ingå i båda systemen.

Inom FN:s migrationsorganisation IOM suckas samtidigt tungt över europeisk ovilja att ta emot flyktingar och migranter.

Human politik

– Migration, oavsett om den är kontrollerad eller inte, är inte ett problem som behöver lösas. Det betyder att vi behöver ha en politik som är human, ansvarsfull och värdig, säger IOM-chefen William Lacy Swing i en intervju med nyhetssajten EU Observer.

Swing är inte imponerad över mängden flyktingar som tas emot i EU och konstaterar bland annat att länder som Libanon och Jordanien tar emot betydligt fler.

– Det vattenfattiga Jordanien hyser åtminstone en miljon, och vi oroas över 200 000 som kom norrut i fjol till en befolkning (i EU) på 550 miljoner, säger IOM-chefen till EU Observer.

Annons
Annons
Annons
Annons