Europarådet utreder abortvägran hos svensk vårdpersonal

Europarådet kommer att ta upp anmälan om brott mot samvetsfrihet i Sverige. – Nu kommer vi in i den kritiska fasen, säger Maria Hildingsson, generalsekreterare vid den katolska paraplyorganisationen FAFCE, till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sedan 2010 kan vårdpersonal, enligt en resolution i Europarådet, vägra att medverka till abort och dödshjälp på grund av samvetsskäl. Men motståndet har varit stort från politiskt håll i Sverige och därför lämnade FAFCE, tillsammans med den svenska organisationen Pro vita samt föreningen KLM, Kristna läkare och medicinstudenter, in en anmälan tidigare i år.

– Vi har jobbat med den här frågan länge och tyvärr har Sverige inte antagit den uppmaning som Europarådets resolution innehåller, sa Maria Hildingsson till Dagen i mars.

Nu har Europarådets kommitté för sociala rättigheter granskat anmälan – och konstaterat att den uppfyller kriterierna för att tas upp för en mer noggrann utredning. Maria Hildingsson menar att hindersprövningen därmed är avklarad.

– Kommittén kommer nu att studera vår anmälan mer på djupet. Först ska den svenska regeringen skicka in sina synpunkter och sedan får vi reagera på dem. Hela processen kommer att ta några månader.

Två anmälningar mot Italien

Maria Hildingsson berättar också att två anmälningar mot Italien till Europarådets kommitté för sociala rättigheter är intressanta i sammanhanget. Men till skillnad från FAFCE:s anmälan hävdas det i de italienska fallen att rätten till samvetsfrihet orsakar problem inom vården.

– Den ena anmälan hävdar att det finns för många samvetsvägrare i Italien vilket skulle leda till att italienska kvinnor inte kan göra abort i den utsträckning de vill. Den andra anmälan, inlämnad av en italiensk fackförening, hävdar att det blir mentalt jobbigt för dem som faktiskt är villiga att utföra aborter. Detta säger väl något om att abort inte är en banalitet.

– Anmälningarna mot Italien går stick i stäv med vår anmälan, sammanfattar hon.

Enligt Maria Hildingsson följer lobbyorganisationen Center for Reproductive Rights också med stort intresse FAFCE:s anmälan.

– Vår anmälan sätter saker på sin spets.

Fakta:

Europeiska kommittén för sociala rättigheter granskar om stater bryter mot den så kallade sociala stadgans bestämmelser. Europarådets sociala stadga kan sägas komplettera Europakonventionen genom att garantera de så kallade ekonomiska och sociala rättigheterna. Kommitténs rekommendationer är inte rättsligt bindande för staterna.

Annons
Annons