Expertgrupp prövar konvertit-tro

När asylsökande konvertiter diskuterades på EU-nivå lyftes Nederländerna fram som ett intressant exempel. Där kan en grupp pastorer ge expertutlåtanden i enskilda fall.Nu vill man att andra EU-länder också ska arbeta på liknande sätt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Expertgruppen, som består av pastorer med olika kulturella bakgrunder, kopplas in när den holländska motsvarigheten till Migrationsverket, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), har avslagit en konvertits asylansökan. Skickas personen i fråga tillbaka till sitt hemland riskerar han eller hon förföljelse eftersom konvertering är förbjudet i många länder. Dessutom är det inte ovanligt att kristna råkar illa ut på grund av sin tro.

– Om advokaten anser att konverteringen är genuin tar vi oss an fallet. Vi skriver en rapport som advokaten kan använda i en domstolsförhandling. Oftast, men inte alltid, är bedömningen att konverteringen är genuin, säger Arjan Plaisier, till Dagen.

Blev inbjuden

Plaisier arbetar till vardags som generalsekreterare för Protestantiska kyrkan i Nederländerna, men har också mångårig erfarenhet av flyktingfrågor. För några år sedan blev han inbjuden att undervisa IND-anställda om konverteringar och i samband med detta började han också att ge expertutlåtanden kring enskilda konvertitfall.

– Men det tog för mycket tid och därför skapade jag en grupp bestående av pastorer med olika kulturella erfarenheter. I dag är jag ansvarig för gruppen.

Fyra kriterier

När de sex pastorerna genomför sina samtal med asylsökande är det fyra kriterier som diskuteras:

Hur konverteringen (processen) har gått till.

Hur viktig den kristna tron är för den asylsökande.

Kunskapen om den kristna tron.

Hur tron praktiseras.

Sedan förra året har cirka 50 sådana samtal hållits. I 10-20 procent av fallen kom gruppen fram till att konverteringen som låg till grund för asylansökan var genuin vilket domstolen sedermera också tog hänsyn till.

Kritik för okunskap

I likhet med Migrationsverket har IND kritiserats från kyrkligt håll för en okunskap när det gäller bedömningen av konvertiter. Internutbildningen som IND drog igång, och som Arjan Plaisier deltog i, har gett en positiv effekt.

– Efteråt bestämde vi att träffas varje, eller vartannat, år för att diskutera läget. Det ger oss möjlighet att utbyta information och signalera problem, förklarar han.

Fokus på faktakunskaper

Ett hundratal personer deltog i förra veckans möte i Bryssel, bland annat Arjan Plaisier och den danska prästen Niels Nymann Eriksen. Via sin tjänst som invandrarpastor i Köpenhamn träffar Niels Nymann Eriksen regelbundet människor som nyligen har blivit kristna eller som är på väg att ta steget.

– Just nu kör vi två sexmånaders dopkurser med åtta, respektive tolv personer i varje, säger han till Dagen.

I Sverige får Migrationsverket kritik för att lägga allt för mycket fokus på faktakunskap, hur är läget i Danmark?

– Det är likadant här. Konvertiter får frågor om antalet lärjungar och hur många böcker det finns i Bibeln. Det är inte något bra sätt att värdera hur genuin en konvertering är.

En rädsla inom myndigheten

I likhet med Arjan Plaisier har Niels Nymann Eriksen blivit inbjuden att undervisa den nationella migrationsmyndigheten om konvertiter. Han upplever att bedömningarna har blivit bättre, men konstaterar samtidigt att det finns en rädsla inom myndigheten för hur de ska kunna neka någon asyl om kontrollen av faktamässiga kunskaper minskar.

– Det är ett dilemma som det inte finns något enkelt svar på. Våra biskopar är oroliga. Därför har de nyligen beslutat att utse 1-3 personer i varje stift som ska ha ett speciellt ansvar för frågorna. I början av april träffas nätverket för första gången.

Fakta:

Värd för mötet i Bryssel var den holländske Europaparlamentarikern Dennis de Jonge. Mötet var informellt så till vida att man inte kunde anta några slutsatser som kommer att få någon officiell betydelse i arbetet i Europaparlamentet. Syftet med mötet var i första hand att påverka parlamentariker och tjänstemän i Bryssel.

TORPKONFERENSEN
Annons
Annons
Annons
Annons