Baptistförsamling skänker fem miljoner till forskning

Teologiska högskolan i Stockholm (THS) har fått en donation på fem miljoner kronor för att starta en forskarskola med inriktning på ”Kyrka i samtid”. Donationen kommer från Kungsholms Baptistförsamling i Stockholm som firar sin sista gudstjänst i sommar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Kungsholms Baptistförsamling bildades 1885 och byggde sin kyrka 1904 och församlingen har haft verksamhet på Bergsgatan på Kungsholmen sedan dess. Generationer av kungsholmsbor har gått i söndagsskola, varit scouter, sjungit i kör eller spelat i orkester i lokalen som ligger ett stenkast från Rådhuset i Stockholm. Men snart är det slut. Den 18 juni firas den sista gudstjänsten.

– Vi insåg för tio år sedan efter flera omstartsförsök att vi inte skulle lyckas driva församlingen vidare på det sättet och fattade beslut om nedläggning medan vi fortfarande kunde det, säger församlingens ordförande Gunnel Andréasson.

– Vi har haft samarbete med bland annat New Life som tidigare hade sina lokaler på Kungsholmen och sedan sex år tillbaka har en utpostplantering som håller till i våra lokaler och haft sin verksamhet där. Den heter Fridhemskyrkan.

Den fastighet som Kungsholms Baptistförsamling stått som ägare för består inte bara av kyrkan, utan också av en fastighetsdel som består av lägenheter. Fridhemskyrkan, eller New Life som juridisk person, har tagit emot kyrkodelen som en gåva. För Kungsholms Baptistförsamling har det varit viktigt att värna att det finns en församling som jobbar vidare på Kungsholmen.

– Och Fridhemskyrkan är ju en församlingsplantering som stadigt växer till och det är vi glada för. Bostadsdelen har vi sålt till hyresgästerna i lägenheterna, som har bildat bostadsrättsförening. Och då har vi fått en ganska stor summa pengar som vi har velat fördela utifrån de prioriteringar församlingen gjort tidigare.

Fem miljoner av pengarna går till Teologiska högskolan i Stockholm, och det möjliggör ett projekt om att vara kyrka i vår tid. En betydande summa pengar har också kommit den Europeiska Baptistfederation till del med församlings- och ledarutveckling som specifika mål. Och internationell mission kommer också få pengar via vårt samfund Equmeniakyrkan, berättar Gunnel Andréasson.

Det var aldrig aktuellt att gå ihop med Fridhemskyrkan?

– Vi har haft ett gott samarbete med Fridhemskyrkan och New Life genom åren och ibland firat gudstjänster gemensamt. Men vi har bejakat att församlingarna är lite för olika varandra i strukturer och gudstjänstformer för att det skulle vara aktuellt att gå ihop. Det har vi velat respektera både med tanke på oss själva och med tanke på det arbete som Fridhemskyrkan ger form åt!

Den 18 juni är sista gudstjänsten – hur många är ni i församlingen i dag och vad händer med dem nu?

– Det är ett 60-tal i dag. De senaste åren har vi varit mellan 80 och 100, men vi är inne i en process där vi för samtal med våra medlemmar som är kvar om församlingstillhörighet efter nedläggningen. En del har redan flyttat till andra församlingar. Åldersstrukturen är sådan att om man är i 55–60-årsåldern är man bland de yngsta. Men vi kommer se till att flyttningsbetyg skickas till de församlingar dit våra medlemmar väljer att gå.

Hur känns det att närma sig slutet?

– Det är blandade känslor. Det är vemod, smärta och sorg för man vill egentligen kunna fortsätta jobba som församling. Och för de som levt och tillhört den här församlingen i alla tider är det ännu sorgligare givetvis.

– Men samtidigt känner vi glädje över att vi har kunnat få en efterträdare i Fridhemskyrkan, en utpostplantering som växer och lever vidare. Därför tycker vi ändå att vi tar till vara på den vision som de som startade kyrkan hade. Det är inte bara en församling som läggs ner, det växer upp något nytt också.

Annons
Utfrågningarna av partiledarna
Annons