Birgittaleden – pilgrimsvandring i uppländsk kulturmark

I våras invigde Fresta församling Birgittavandringen i Fresta och invigde samtidigt en klippkyrka vid Kvarnviken. Bägge har skapats i samarbete med Upplands Väsby kommun.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Hur kom ni på den här idén att ni skulle ha en pilgrimsvandring med Birgittatema i Upplands Väsby?

– Det började 2012 när vi fick ta del av forskning som visar att Heliga Birgitta troligtvis är född här i Fresta och inte i Finsta. I och med det kom vi att tillsammans med kommunen starta ett firande av Birgittadagen den 7 oktober då vi delar ut pris till Birgittas minne. Därefter började vi och kommunen fundera vidare och tänkte att en led, det vill vi göra. Det ligger lite i tiden det här med pilgrimsvandringar. Så tillsammans med Upplands Väsby kommun har vi gjort den här vandringen. Kommunen har stått för byggandet av leden. De har även stått för natur- och kulturdelen av vandringen medan vi står för det teologiska och kyrkliga. Det har varit ett väldigt fint samarbete, säger Jenny Nordström på Fresta församling.

Hur lång är vandringsleden?

– Ungefär en mil.

Är den tillgänglig för alla?

– Man går på cykelvägar, på landsvägar och på skogsstigar. Mestadels har vi använt oss av redan befintliga vägar. I skogspartierna kan det vara svårt att ta sig fram med rullstol. Men på stora delar av leden kan även rörelsehindrade ta sig fram. Vi har försökt tänka på att så många som möjligt ska kunna gå leden.

Vad får man uppleva när man går den?

– Leden är cirkulär, börjar och slutar vid Fresta kyrka. Vi går genom gammal kulturmark, med många runstenar. Vad gäller den teologiska biten har vi tolv stopp med var sitt ledord, där vi har inspirerats av Heliga Birgittas liv, en person som kände en stark kallelse, som var stark i det hon trodde på och som drev det. Det finns också något som vi kallar Klippkyrkan som ligger utmed leden.

– Klippkyrkan är en naturkyrka som invigdes samma dag som vi invigde vandringsleden. Det är en plats där man kan hålla mässor i samband med pilgrimsvandringar, men där det också är tänkt man ska kunna ha dop och vigslar. Förutom ett altare och kors finns även några grovt tillyxade bänkar att sitta på.

– Det är en naturligt vacker plats mellan vattnet och en hög klippvägg. Där har kommunen satt upp ett stort stenaltare och vi har låtit tillverka ett stort träkors som man sätter på plats när det här får vara en kyrka.

Varför tror du att intresset för pilgrimsvandringar ökar?

– Det blir en slags motrörelse till den stressiga urbana livsstilen, man finner ett lugn på de här vandringarna. Det ligger i tiden med motion, att komma ut och röra på sig och miljöaspekten är också viktig. Vi ser också att det här lockar alla åldrar, det var många barnfamiljer med små barn med på invigningen. Vi har också en kortare vandring där vi riktar oss mot barn, så att de också får komma ut i naturen och ta del av skapelsen.

Går det vandra ensam eller får man ut mest av det om man går en ledd vandring som ni anordnar?

– Vi som församling erbjuder ett antal ledda vandringar som ser lite olika ut. Men vi hoppas att det finns ett stort intresse för folk att komma iväg själva.

Om man vill gå själv – hur gör man då?

– Leden är väl utmärkt, annars är hemsidan till stor hjälp om man vill förbereda sig. Där finns material man kan skriva ut och ta med sig som stöd för reflektioner vid ledens tolv stopp.

Annons
Annons